Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. apríl 2016

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo na štvrtkovom zasadnutí novú nájomnú zmluvu s Občianskym združením Zámok Hlohovec. Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Poslanci MsZ včera (28. 4.) uznesením schválili odňatie budovy národnej kultúrnej pamiatky zo správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec,  zámok s účinnosťou k 1. mája 2016 prechádza do správy mesta Hlohovec. Zároveň zaviazali MsKC k dátumu účinnosti odňatia budovy zámku uzatvoriť s o. z. Zámok Hlohovec dohodu o ukončení doteraz platnej Nájomnej zmluvy zo dňa 23. 10. 2014 v celom rozsahu. Došlo tiež k zrušeniu súčasnej  Zmluvy o spolupráci zo dňa 3. 3. 2014, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Hlohovec a občianskym združením. Oba zmluvné vzťahy nahradila nová nájomná zmluva medzi mestom Hlohovec a OZ Zámok Hlohovec. Jej obsahom je najmä účel a spôsob užívania predmetu nájmu, definovanie práv a povinností zmluvných strán a určenie rozsahu spolupráce, ktorá je doposiaľ podchytená. Nová nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.

Mesto ako vlastník a správca zámku má záujem svoj majetok zhodnocovať a zároveň zachovať kontinuitu aktivít o. z. Zámok Hlohovec, ktoré do hlohovského zámku prinavrátilo život. Účelom novej nájomnej zmluvy je revitalizácia, údržba, opravy, reštaurovanie a rekonštrukcia zámku s cieľom jeho postupnej obnovy a rozvoja ako národnej kultúrnej a historickej pamiatky, ako aj pokračovanie v organizovaní kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, dobrovoľníckej činnosti, vzdelávacích, prezentačných a benefičných aktivít a umožniť prevádzkovanie sprievodcovsko-informačných služieb. V budúcnosti je plánované zriadenie historickej a dočasnej expozície múzea v týchto priestoroch.

Včera schválený prenájom zámku Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec však neznamená koniec záchranných a rekonštrukčných prác zo strany mesta. Mesto Hlohovec v súčasnosti rekonštruuje celú strechu zámku v hodnote cca 400 000 €. Plánujeme tiež doriešiť odvodnenie múru a statiku bastionu tak, aby bol celý objekt zo stavebno-technického hľadiska stabilizovaný. Následne mesto Hlohovec pripraví vlastný plán revitalizácie celého areálu. Vznikne tak časový priestor na hľadanie možností externého financovania obnovy zámku a priľahlého areálu, či na rokovania s prípadnými ďalšími investormi.  V súčasnosti mesto Hlohovec rieši v spolupráci s Vlastivedným múzeom aj možnosť získania dotácie na rekonštrukciu objektu jazdiarne, ktorú múzeum využíva ako depozitár.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahyČlánok bol zobrazený 4983x
Diskusia k článku (0)


Podobné témy
Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Po nezhodách s mestom aktivisti na zámku končia. Idú zachraňovať kaštieľ v Chtelnici.

Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Tretí ročník obľúbeného podujatia mesto nepovolilo. O aktuálnej situácii sa rozhodli informovať aktivisti z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov


Diskusia k článku (0 komentárov) »

0 komentárov


    Do diskusie zatiaľ nebol vložený žiadny komentár


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.