Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. apríl 2016

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo na štvrtkovom zasadnutí novú nájomnú zmluvu s Občianskym združením Zámok Hlohovec. Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Poslanci MsZ včera (28. 4.) uznesením schválili odňatie budovy národnej kultúrnej pamiatky zo správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec,  zámok s účinnosťou k 1. mája 2016 prechádza do správy mesta Hlohovec. Zároveň zaviazali MsKC k dátumu účinnosti odňatia budovy zámku uzatvoriť s o. z. Zámok Hlohovec dohodu o ukončení doteraz platnej Nájomnej zmluvy zo dňa 23. 10. 2014 v celom rozsahu. Došlo tiež k zrušeniu súčasnej  Zmluvy o spolupráci zo dňa 3. 3. 2014, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Hlohovec a občianskym združením. Oba zmluvné vzťahy nahradila nová nájomná zmluva medzi mestom Hlohovec a OZ Zámok Hlohovec. Jej obsahom je najmä účel a spôsob užívania predmetu nájmu, definovanie práv a povinností zmluvných strán a určenie rozsahu spolupráce, ktorá je doposiaľ podchytená. Nová nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.

Mesto ako vlastník a správca zámku má záujem svoj majetok zhodnocovať a zároveň zachovať kontinuitu aktivít o. z. Zámok Hlohovec, ktoré do hlohovského zámku prinavrátilo život. Účelom novej nájomnej zmluvy je revitalizácia, údržba, opravy, reštaurovanie a rekonštrukcia zámku s cieľom jeho postupnej obnovy a rozvoja ako národnej kultúrnej a historickej pamiatky, ako aj pokračovanie v organizovaní kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, dobrovoľníckej činnosti, vzdelávacích, prezentačných a benefičných aktivít a umožniť prevádzkovanie sprievodcovsko-informačných služieb. V budúcnosti je plánované zriadenie historickej a dočasnej expozície múzea v týchto priestoroch.

Včera schválený prenájom zámku Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec však neznamená koniec záchranných a rekonštrukčných prác zo strany mesta. Mesto Hlohovec v súčasnosti rekonštruuje celú strechu zámku v hodnote cca 400 000 €. Plánujeme tiež doriešiť odvodnenie múru a statiku bastionu tak, aby bol celý objekt zo stavebno-technického hľadiska stabilizovaný. Následne mesto Hlohovec pripraví vlastný plán revitalizácie celého areálu. Vznikne tak časový priestor na hľadanie možností externého financovania obnovy zámku a priľahlého areálu, či na rokovania s prípadnými ďalšími investormi.  V súčasnosti mesto Hlohovec rieši v spolupráci s Vlastivedným múzeom aj možnosť získania dotácie na rekonštrukciu objektu jazdiarne, ktorú múzeum využíva ako depozitár.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahyČlánok bol zobrazený 4807x
Diskusia k článku (0)


Podobné témy
Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Vianoce na zámku si Hlohovčania tento rok neužijú
Tretí ročník obľúbeného podujatia mesto nepovolilo. O aktuálnej situácii sa rozhodli informovať aktivisti z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.


Diskusia k článku (0 komentárov) »

0 komentárov


    Do diskusie zatiaľ nebol vložený žiadny komentár


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.