Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaSprávy

Kultúra

Ministerstvo kultúry vyhlásilo ďalší ročník literárnej súťaže, venovaný je viacerým jubilejným udalostiam
1.1.2024 (SITA.sk) - Do 31. januára 2024 sa možno prihlasovať do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Vyhlasovateľom celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou je Ministerstvo kultúry (MK) SR spolu s rezortom školstva, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže i Maticou slovenskou.

Na organizácii sa podieľajú aj Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia. s. r. o., Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jubilejné výročiaTridsiaty druhý ročník súťaže je venovaný viacerým jubilejným výročiam, z ktorých dávame všetkým tvorivým žiakom a študentom, ako aj ich učiteľom do popredia 180. výročie vzniku slovenskej hymny či 155. výročie založenia Živeny, prvého spolku slovenských žien. Z významných osobností, ktoré si pripomíname, spomeňme 340. výročie narodenia Mateja Bela, učenca, polyhistora, zakladateľa moderného zemepisu a dejepisu alebo 150. výročie narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského," približuje rezort kultúry na svojom webe. Výsledky budú vyhlásené v júni v Nových Zámkoch, kde svojho času pôsobil Anton Bernolák.

Súťaž cieli na systematické rozvíjanie záujmu detí a mládeže o slovenský jazyk i kultúru, a to prostredníctvom prvých literárnych textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok skrz prózu a poéziu. Rovnako chce poukázať i na významné udalosti Slovákov a osobnosti, ktoré sa zapísali do ich histórie.

Udržiavanie tradíciíCieľom je i udržiavanie kultúrnych tradícií a formovanie aktívneho prístupu k súčasnému dianiu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci i študenti všetkých druhov a typov základných a stredných škôl na Slovensku, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Tí súťažia v rámci štvrtej kategórie súťaže.

Prihlasovatelia zo Slovenskej republiky – školy – zaevidujú súťažné práce žiakov a študentov elektronicky prostredníctvom systému EduPage. Súťažné texty, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na e-mailovú adresu uvedenú vo vyhlásení súťaže,“ vysvetľuje MK SR postup pri prihlasovaní.

Kategórie cienTermín uzávierky na konci januára platí pre všetky súťažné práce ako zo Slovenska, tak i zo zahraničia. V každej kategórii vyberú odborné poroty adeptov na Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie, udeliť budú môcť aj Osobitnú cenu poroty. V porotách zasadnú spisovatelia, redaktori, jazykovedci, prekladatelia, vydavatelia i pedagógovia.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udeľuje aj špeciálnu Cenu referátu štátneho jazyka v rámci 3. súťažnej kategórie, ktorá je určená súťažiacim študentom stredných škôl,“ doplnil rezort kultúry.

Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na webe ministerstva, prípadne Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Viac k témam: literárna súťaž
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry vyhlásilo ďalší ročník literárnej súťaže, venovaný je viacerým jubilejným udalostiam © SITA Všetky práva vyhradené.© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Reklama

Diskusia