MichalŠ

MichalŠ

Zverejnené 14.12.2020 17:25:24

 

Priechody pre chodcov
Už pred časom som písal, že z mojej iniciatívy bude na Nám. sv. Michala, SNP a bolo by to vhodné i pri Cirkevnej ZŠ doplnený smer priechodu pre chodcov v zmysle § 53 Zákona o cestnej premávke (osobitné ustanovenie pre chodcov). Dôvod ? Určití chodci možno z neznalosti, možno z princípu nedodržiavajú povinnosť ktorá im plynie zo Zákona o cestnej premávke a cez vyznačené priechody prechádzajú po obidvoch stranách. "Tragickou" situáciou by som nazval stret dospelých chodcov s detičkami z jaslí, školy, alebo škôlky uprostred cesty. Kto z koho. Verím, že po tomto jednoduchom opatrení už nebude dochádzať k týmto nežiadúcim stretom a nám "dospelákom" pripomenie, že život sa musí riadiť určitými zákonitosťami. Tak nech nám to všetkým chodí SPRÁVNE.


Hodnotenie (+20%): Nesúhlasím Súhlasím