eSteban

eSteban

Zverejnené 8.9.2021 7:53:03

 

bazenprojekt s.r.o. po x-tý raz
Kto sa nepoučil z minulosti, je odkázaný si ju zopakovať.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím