michal Š

michal Š

Zverejnené 19.11.2021 14:26:23

 

inventarizácia - pokračovanie
V predchádzajúcom príspevku som opísal spôsob , akým bola vykonaná inventarizácia majetku mesta za roky 2013,14 a15. Na osvieženie pamäte. Poslancom bola prečítaná správa o výsledku kontroly v MsKC za spomínané roky, ktorej súčasťou bola informácia o stave majetku mesta, teda "inventarizácia". No bola to paródia, alebo ak chcete paškvil na dodržiavanie zákona týkajúca sa hospodárenia s majetkom obci a zákona o účtovníctve. Poslanci to vzali na vedomie a primátor vrátane odboru majetku mesta, to prijali taktiež bez výhrad a tak sa všetci rozišli v pokoji do svojich domovov. V roku 2018(2.3.2018) HK mesta vykonal ďalšiu kontrolu, ktorej súčasťou bola opäť inventarizácia majetku MsKC za roky 2016 a 2017. A výsledok ? Za rok 2016 v inventúrnych hárkoch je uvedený znova iba účtovný stav a až v roku 2017 boli uvedené aj fyzické stavy a HK uvádza, že všetci zamestnanci ktorí pracujú s majetkom mesta , majú uzatvorenú hmotnú zodpovednosť. Som zvedavý, kto so zamestnancov mal v "starostlivosti" dom kultúry. Ale už sa objavilo vyradenie majetku spolu za 28 210,22 € .. A tak HK v závere mohol konštatovať" Inventúra majetku k 31.12.2017 bola vykoná v zmysle zákona č 431/2002 o účtovníctve. Na záver. Je vôľa vedenia mesta zistiť zodpovednosť za stav majetku mesta ? A kto to nariadi zistiť, až nový primátor a noví poslanci ? Možno sa dočkáme.

Hodnotenie (+60%): Nesúhlasím Súhlasím