Občan

Občan

Zverejnené 10.1.2022 18:48:23

 

Apartheid
„Ústavný súd odobral možnosť Ministerstvu a ÚVZ nariaďovať ďalšie opatrenia, zakazovať a nariaďovať ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. (§ 4, ods.1 bod g a §48 ods.4 bod aa). Zároveň zdôvodnil, že: Zákon nemôže splnomocniť orgán výkonnej moci na vydanie predpisu nižšej právnej sily, ktorý by určoval medze základných práv a slobôd. Ústava zveruje právo určiť medze základných práv a slobôd (z dôvodu zachovania povahy ústavnosti týchto práv a slobôd) len zákonodarnému zboru.“ Inými slovami, horeuvedený výrok hovorí, že Vláda, Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemajú právo uzneseniami vlády a vyhláškami ÚVZ obmedzovať základné práva a slobody. To môže len Národná rada SR zákonom. Čo to znamená? To, že všetky opatrenia týchto orgánov, ktoré obmedzujú vaše práva a slobodu, sú dňom vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu, teda od 31.12.2021, neplatné. Čo všetko Ústavný súd zrušil Aj keď v rozhodnutí súdu to nie je explicitne vymenované, svojim rozhodnutím zrušil: povinné nosenie rúšok a respirátorov režim OP/OTP, čiže aj covid pasy karanténu inú ako domácu po potvrdení alebo hodnovernom podozrení z nákazy Covid-19

Hodnotenie (-11%): Nesúhlasím Súhlasím