Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

21. september 2008

Jubilejný jarmok

Tento víkend (26.9 – 28.9) sa v meste uskutoční tradičný Michalský jarmok.

Ide o jubilejný pätnásty ročník podujatia, ktorý sa tentoraz koná aj pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Počíta sa s účasťou 300 predajných stánkov, ktorých umiestnenie ostáva v porovnaní s minulým rokom bez výraznejších zmien. Jarmočný tovar si budete môcť zakúpiť na časti Hlohovej ulice (od ul. Tolstého), na ulici Zábranie a na vstupných častiach ulíc Komenského, Bezručovej a Vajanského. Stánky s občerstvením s možnosťou posedenia pre cca 60 návštevníkov budú tento rok situované na ulici Zábranie (od reštaurácie „U Mareka“) po uličku vedúcu k športovej hale. Na ľavej strane tejto uličky budú umiestnené stánky s tradičnými remeslami. Kolotoče nájdete pred športovou halou a tribúna sa bude nachádzať v dolnej časti Zábrania.

V súvislosti s konaním Michalského jarmoku bude v dňoch 25. 9 – 28. 9. úplná uzávierka cesty II/507 od križovatky s Tolstého ulicou po križovatku na Ulici M.R. Štefánika. Organizačný štáb sľubuje kultúrny program pre mládež, strednú generáciu aj pre starších občanov.

Organizátori garantujú návštevníkom počas podujatia dostatočný počet smetných košov a kontajnerov. Na trase jarmoku budú umiestnené štyri mobilné toalety. O bezpečnosť sa postarajú hliadky mestskej aj štátnej polície a čistenie jarmočiska zabezpečí firma TKO Ekopres II. Rozpočet Michalského jarmoku 2008 obnáša výdavky vo výške 424.000,- Sk. Príjmy z podujatia predstavujú 624.000,- Sk.

Problematike Michalského jarmoku sa venovali aj poslanci počas posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra tohto roku. Objavili sa pripomienky na margo nedostatočnej propagácie a poslanci vyjadrili aj požiadavku dôslednejšieho zabezpečenia čistoty v priebehu ako aj po ukončení podujatia.

Aj keď ide o jubilejný ročník Michalského jarmoku, možno konštatovať, že táto skutočnosť sa nijako obzvlášť neprejavila na jeho kvalitnejšej propagácii. Vzhľadom na to, že ide o najväčšie podujatie v Hlohovci, ktoré počíta aj s návštevníkmi z iných miest, mala by sa tejto stránke venovať podstatne väčšia pozornosť. Treba priznať, že centrálny plagát na oranžovom transparentnom papieri predsa len pôsobí trochu lacno a amatérsky.

Zdá sa, že aj tradičné remeslá, umiestnené tento rok iba po jednej strane uličky medzi Zábraním a športovou halou, budú mať ešte skromnejšie zastúpenie ako po minulé roky. O nešťastne zvolenom a nedôstojnom mieste pri hlučných kolotočoch ani nehovoriac. Programová nádielka ani tentoraz nepriniesla interpretov zvučnejšieho mena. O zábavu sa, okrem iného, už tradične postarajú hviezdičky z liahne SuperStar a zlatým klincom celého jarmoku budú pravdepodobne plážové hity v podaní Jadranky.

Je smutné, že v programovej dramaturgii sa opäť pozabudlo na deti. Iné mestá počas obdobných podujatí ponúkajú najmenším návštevníkom rôzne zaujímavé atrakcie ako napríklad predstavenia pouličných divadiel, zábavné súťaže, tvorivé dielne alebo prehliadky v dobových kostýmoch.

Zorganizovať veľké celomestské podujatie tak, aby boli všetci spokojní, nie je samozrejme jednoduché. V Hlohovci sa však znova potvrdilo, že najväčším problémom nie je iba nedostatok financií. Na to, aby takéto podujatie bolo skutočne na profesionálnej úrovni treba predovšetkým  správnych ľudí. Ľudí, ktorým nechýbajú najmä tri veci. Chuť, nápady a invencia.

Michalský jarmok 2008 - program

Galéria k článku