Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

2. november 2008

Princíp rovnosti

Účasť verejnosti a médií na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.

Na októbrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci sa prejednával aj návrh nového rokovacieho poriadku. Naposledy boli tieto pravidlá novelizované v rokoch 1993 a 1995. Návrh upravuje aj účasť verejnosti a médií na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Najzásadnejšie zmeny sa dotýkajú vymedzenia času vystúpenia jedného občana. Stanovený limit nemôže presiahnuť 10 minúť. Väčší časový priestor môže občanovi povoliť iba mestské zastupiteľstvo.

Určitých obmedzení sa počas rokovania dočkali aj médiá. Na odporúčanie mestskej rady sa môžu zdržiavať iba na presne vymedzených miestach. Na tomto nariadení by samozrejme nebolo nič zarážajúce, keby sa vzťahovalo na všetkých prítomných zástupcov médií. Obmedzenie sa totiž netýka spoločností vyhotovujúcich záznam a sprostredkovanie informácií na žiadosť Mesta Hlohovec. Inými slovami, určité médiá sú privilegované pred ostatnými.

Na túto skutočnosť sme sa rozhodli upozorniť aj Slovenský syndikát novinárov (SSN). Jeho predsedníctvo sa uznieslo, že predkladaný návrh nie je v súlade so zákonom. O prednesenie stanoviska počas rokovania mestského zastupiteľstva požiadal syndikát poslanca Olivera Pestúna.

Podľa stanoviska predsedníčky SSN Zuzany Krútkej je poskytovanie informácií verejnej moci vymedzené niektorými zákonmi, predovšetkým tlačovým zákonom. Akýkoľvek orgán verejnej moci je preto povinný poskytovať informácie na základe princípu rovnosti. Nie je možné preferovať niektoré médiá pred ostatnými. Mesto argumentuje tým, že Hlohovskú televíziu financuje. Záznam informácií a ich sprostredkovanie verejnosti preto považuje za mestskú objednávku.

Poskytovanie informácií však nie je služba ako každá iná a vzťahujú sa na ňu príslušné zákony. Z tohto dôvodu nie je možné argument Mesta Hlohovec akceptovať. Na spornosť predkladaného návrhu sa snažila upozorniť Zuzana Krútka aj prednostku mestského úradu Evu Lukáčovú. Taktiež požiadala o stiahnutie tohto bodu z rokovania. 

Napriek opodstatneným pripomienkam odborníkov v oblasti médií, poslanci materiál schválili. Diskriminujúci návrh z dielne právneho oddelenia Mestkého úradu v Hlohovci podporilo 16 hlasov, traja poslanci sa zdržali hlasovania a jeden hlas bol proti. Aj týmto krokom dalo Mesto Hlohovec najavo svoj vzťah k médiám fungujúcim nezávisle na mestskej kase. K médiám, ktoré sa nevyhýbajú kritike.

Na rozdielny prístup pri poskytovaní informácií z hlohovskej radnice sme už niekoľkokrát upozorňovali. Primátor mesta je aj napriek našim výhradám s prácou hovorkyne Evy Uhrákovej spokojný. O tom, ako výrazne môže ovplyvniť vnímanie mestského úradu práca hovorkyne sa mohli občania presvedčiť aj počas posledných dní.

Nový rokovací poriadok nadobudne účinnosť 1. januára 2009. Podľa vyjadrenia predsedníčky Zuzany Krútkej postúpi Slovenský syndikát novinárov sporný návrh na prešetrenie prokuratúre.

Galéria k článku

Podobné témy
Zmluvy na webe dopadli priemerne
Zmluvy na webe dopadli priemerne
Hlohovec by mohol zverejňovanie zmlúv vylepšiť. Z mestských organizácií prinášajú dokumenty len niektoré.

Mesto začalo zverejňovať zmluvy. Prikazuje to zákon.
Mesto začalo zverejňovať zmluvy. Prikazuje to zákon.
Hlohovčania môžu vďaka zmluvám na internete lepšie kontrolovať hospodárenie mesta.

Dostatočne informovať je pre magistrát záťažou
Dostatočne informovať je pre magistrát záťažou
Princípy otvorenej samosprávy sa zatiaľ radnici napĺňať nedarí.

Komu platí mesto najviac?
Komu platí mesto najviac?
Mesto vyplatilo stavebnej firme v priemere 146 tisíc korún na deň.

O dôvere
O dôvere
Príklady rozhodnutí samosprávy "nad rámec zákona".