Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. marec 2007

Veterný park

Perspektívny a ekologický zdroj elektrickej energie v Hlohovci.

V poslednom čase sa aj na fóre našej internetovej stránky rozpútala pomerne živá diskusia na tému veterný park. Je zrejmé, že táto problematika našich občanov zaujíma a aj preto sme sa rozhodli predstaviť vám ju bližšie.


Veterná energia
 
Dostupné historické pramene hovoria o tom, že využívanie sily vetra siaha až päť tisíc rokov do minulosti. Spájané sú s ním už počiatky ľudskej civilizácie, kedy sa táto energia začala využívať na pohon plavidiel. Človek je však tvor vynaliezavý a tak vývoj napredoval. Prvé veterné mlyny sa objavili na území dnešného Afganistanu pred viac ako 2700 rokmi. Využívali sa na mletie múky a na zavlažovanie polí. V roku 1854 sa v USA  objavilo prvé vodné čerpadlo poháňané vetrom. Keďže 20. storočie zaznamenalo boom nových energetických zdrojov, boli veterné čerpadlá postupne zatlačené do úzadia. So 70. rokmi minulého storočia však prišla ropná kríza a tak sa záujem o veternú energiu znovu prebudil.

Veterné agregáty sú budované na celom svete a ich energetické využitie už ocenili aj susediace  krajiny ako Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, alebo Poľsko. Prvý veterný park na Slovensku vznikol v Cerovej (Malé Karpaty) v roku 2003, neskôr pribudla aj veterná elektráreň na Ostrom vrchu (Myjava), či veterný park v Skalitom (Kysuce).

Odborné štúdie skúmajú zemský povrch (terén), ktorý je so svojou vegetáciou a budovami dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rýchlosť vetra. Množstvo prekážok v teréne sa často označuje ako jeho drsnosť. Rýchlosť vetra je najdôležitejších parametrom ovplyvňujúcim množstvo energie, ktoré je turbína schopná vyrobiť. Narastajúca intenzita vetra znamená vyššiu rýchlosť rotora a teda väčšiu produkciu energie. Ich veľkou výhodou je  okrem ekonomického a ekologického hľadiska aj to, že sa dajú postaviť a pripojiť do verejnej siete v relatívne krátkej dobe.

Veterný park Hlohovec – JUH

Jedná sa o projekt, ktorý zastrešuje spoločnosť Solar Plus Slovakia a ako nás informoval jeho autor - Dušan Kuruc, s vybudovaním sa zatiaľ počíta v katastrálnom území Bojničky (kopec Bakšajka nad obcou) - 2 turbíny a Hlohovec - 1 turbína. Celkový inštalovaný výkon tohto parku bude 6 MW/hod. Pre porovnanie, napr. Zentiva má spotrebu 3,5 – 4,5 MW/hod. Výška jedného stožiaru by mala byť 80 metrov s priemerom rotora 92,5 metra. Pri výrobe budú použité reciklovateľné materiály so špeciálne upraveným povrchom nenáročným na údržbu. Vyrobená elektrina bude predávaná elektorozvodným závodom za vopred dohodnuté a štátom garantované ceny. Samotnému projektu predchádzala podrobná štúdia jeho vplyvov na životné prostredie – Environmental Impact Assessment (EIA), ktorá trvala zhruba 2 –3 roky a skúmala vplyv hluku na okolie, stroboskopický efekt (blikanie a tieň), vplyv na faunu a flóru krajiny a pripojiteľnosť na verejnú sieť. Momentálne prebieha posudzovanie tohto zámeru na Ministerstve životného prostredia. Mesto Hlohovec sa k projektu Veterný park Hlohovec – JUH postavilo kladne. V utorok 20. marca o 15:00 hod. sa v priestoroch Kultúrneho domu Hlohovec koná verejné prerokovanie, kde máte možnosť aj vy – občania, vyjadriť sa k tomuto zámeru. Pre obec Bojničky je verejné prerokovanie 23. marca o 17:00 hod. v Kultúrnom dome.

Stavba by sa mala začať realizovať v roku 2008. S jej ukončením a spustením do prevádzky sa počíta už v roku 2009, všetko však závisí nielen od financií, ale aj doby výroby technológie. V súčasnosti je dodacia lehota 2 roky. S výstavbou veterného parku nebudú súvisieť žiadne obmedzenia pre občanov. Napríklad, samotný dovoz komponentov na miesto realizácie stavby bude prebiehať v nočných hodinách, aby sa tak predišlo prípadným nežiadúcim kolíziám. Okrem vybudovania vyhliadkovej plošiny pre rozvoj cestovného ruchu na jednej z turbín, plánuje spoločnosť Solar Plus Slovakia podporiť určitým percentom z predaja elektrickej energie aj rôzne kultúrne a športové aktivity v meste Hlohovec a v obci Bojničky.            

Obavy z možných rizík

V kontexte s výstavbou veterných elektrární sa často hovorí o problémových parametroch súvisiacich s hlukom, stroboskopickým efektom, alebo rušením elektromagnetického poľa. Vzhľadom na to, že týmito aspektmi sa výrobcovia intenzívne zaoberajú, možno konštatovať, že súčasné technologické postupy, ako aj použité materiály sú na podstatne vyššej úrovni ako tomu bolo v minulosti a tieto vplyvy sa im tak podarilo do značnej miery eliminovať. Jedným z pozitívnych výsledkov riešenia týchto problémov bolo aj podstatné zníženie hlučnosti moderných turbín. Projekt Veterného parku Hlohovec - JUH počíta s využitím konštrukcie nízkoobrátkových rotorov, ktoré podstatne znižujú hladinu hluku.

Úplne neopodstatnené sú aj obavy z tzv. stroboskopického efektu. Stroboskopický efekt je blikanie, ktoré spôsobí turbína, keď je v smere dopadajúcich slnečných lúčov na zem. V tomto prípade, ako nám ozrejmil Dušan Kuruc, je spomínaný efekt nulový, lebo listy týchto turbín sú veľmi tenké a nikdy nezaclonia celé slnko, takže tieň nie je pozorovateľný.
Čo sa týka rušenia elektromagnetického žiarenia, je pravdou, že všetky kovové časti rotujúcich turbín môžu predstavovať isté riziko. V súčasnosti sa však listy rotorov vyrábajú výlučne z plastu a neovplyvňujú elektromagnetické žiarenie.

Veľmi častým argumentom v súvislosti s bojom proti veterným elektrárňam sú aj možné kolízie vtáctva pohybujúceho sa v ich bezprostrednej blízkosti. Štatistiky však hovoria o tom, že neporovnateľne väčšie množstvo takýchto nešťastí lietajúcich operencov sa stáva pri stretoch s telekomunikačnými stožiarmi, automobilmi, vedením vysokého napätia, alebo budovami, hlavne keď majú presklené fasády.
       
Pozitíva

Medzi najdôležitejšie pozitíva získavania elektrickej energie prostredníctvom veterných elektrární je predovšetkým ušetrenie paliva, ktoré je neobnoviteľné, a tým aj zamedzenie produkcie oxidu uhličitého, ktorý by vznikal jeho spálením. Zároveň sa tak zamedzuje tvorbe  škodlivých plynných emisií, tuhých úletov, pevných a kvapalných odpadov ako aj vzniku odpadového tepla uvoľneného do atmosféry alebo vôd. 

Pán Dušan Kuruc  zo spoločnosti Solar Plus Slovakia, rád odpovie na vaše otázky aj prostredníctvom diskusie k tomuto článku.

Galéria k článku