Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. december 2009

Rozpočet: Nemocnica, opäť aktuálna téma

Menej dostanú športové kluby, viac peňazí pôjde na čaje dôchodcov.

Medzi horúce momenty decembrového stretnutia poslancov nepatril iba návrh rozpočtu. Okresný klub politickej strany vyhodil svojho člena, znova sa hovorilo o nemocnici a jeden z poslancov sa opäť postaral o veľkorysé gesto.

Ešte predtým, ako sa začali poslanci venovať jednotlivým bodom programu, informoval ich Emil Kuruc o vylúčení Olivera Pestúna z klubu za SMER – SD. Šulekovský poslanec sa o tejto skutočnosti dozvedel poštou. Na stretnutie okresnej rady, kde sa jeho vyhadzov spečatil, pozvaný nebol a oficiálne dôvody mu nikto neoznámil. V aktivitách zástupcu občanov sa rozhodol pokračovať ako nezávislý.

V súvislosti s informáciou o získaní 2-miliónovej dotácie (60 252 000,- Sk) z eurofondov na vybudovanie diagnostického centra sa opäť hovorilo o nemocnici. Na výstavbu nového oddelenia je ešte potrebných ďalších takmer 200-tisíc eur (3 604 494,- Sk). Tie má vykryť Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci. Poslanci  schvaľovali 49-percentnú spoluúčasť mesta na tomto zámere. Zvyšok by mal uhradiť väčšinový vlastník nemocnice, spoločnosť KLIMATI LOGISTIC.

Oliver Pestún upozornil na fakt, že mesto v roku 2009 poskytlo nemocnici vyše 116-tisícový (3 500 008,- Sk) transfer. Nakoľko nový investor vstúpil do spoločnosti v júni tohto roku, poslanec sa domnieva, že počnúc týmto obdobím mal taktiež participovať na spomenutej sume určenej pre údržbu zariadenia. A práve túto pomernú čiastku navrhol odrátať od vkladu mesta na vybudovanie diagnostického centra. Podľa vyjadrenia prednostky Evy Lukáčovej nie je možné spájať výdavky s dotáciou a preto označila prednesenú možnosť za neakceptovateľnú. Zastupiteľstvo návrh taktiež zamietlo.

Poslanec zo Šulekova sa vyjadril aj k transferu pre nemocnicu na budúci rok. Vzhľadom k tomu, že sa mesto stalo menšinovým vlastníkom spoločnosti, považuje čiastku 96 200 eur (2 898 121,- Sk) za privysokú. „Vstupom súkromného kapitálu do nemocnice s poliklinikou chcelo mesto zlepšiť ekonomickú situáciu v spoločnosti a odľahčiť mestský rozpočet. Z uvedeného však vyplýva opak,“ povedal Pestún a pripomenul aj nedávne odpustenie dlhu spoločnosti. Zároveň navrhol, aby mesto prispelo na nemocnicu iba vo výške necelých 57-tisíc eur (1 714 983,- Sk). Toľko totiž predstavuje 49 percent zo sumy, ktorú dostalo zariadenie v tomto roku. Zvyšných vyše 39-tisíc eur (1 183 138,- Sk) navrhol využiť pre detskú pohotovosť.

Proti rozdeleniu sumy sa opäť vyjadrila Eva Lukáčová: „V tejto chvíli skutočne nevidím partnera, ktorému by sme tieto prostriedky poskytli,“ povedala prednostka a dodala, že v prípade potreby by mesto mohlo, či už z rozpočtu alebo dotáciou, detskú pohotovosť dofinancovať. Vyriešenie problému vidí v možných rokovaniach so župou a odporúča zaoberať sa touto otázkou v priebehu roka. Pestún oponoval, že vstupovať do rozpočtu už nebude také jednoduché ako v minulosti a vyslovil nutnosť rokovania s Trnavským samosprávnym krajom. Návrh nakoniec podporila iba Helena Pekarovičová, 5 poslancov sa vyjadrilo proti a 14 sa zdržalo hlasovania.

Ďalšie položky v rozpočte sa už zaobišli bez búrlivejších diskusií. Hospodárska kríza sa prejavila najmä v 10-percentnom poklese zisku z podielových daní. Napriek návrhu komisií nie sú v rozpočte prostriedky na opravu niektorých mestských komunikácií, napríklad Ulice Závalie alebo Československej armády. Pozitívom je generel dopravy, ktorý by mal riešiť aj pripomienky občanov, rekonštrukcia Hlohovej a Hviezdoslavovej ulice, či rozšírenie a spevnenie parkovacích plôch. Uskromniť oproti minulému roku sa budú musieť športové kluby a v najbližšom období mesto neinvestuje ani do prestrešenia ľadovej plochy. Naopak, v oblasti kultúry narástli výdavky na Michalský jarmok, rovnako ako položka pre čaje dôchodcov, ktorá sa v porovnaní s tohtoročnými posedeniami vyšplhala takmer na dvojnásobok.

Podobne ako v čase, keď sa začalo intenzívnejšie hovoriť o protikrízových opatreniach, prišiel s veľkorysým gestom Milan Domaracký. Riaditeľ Bytového hospodárstva sa opäť, v prospech mládeže a športu, vzdal svojich budúcoročných odmien za poslanecký post, členstvo v komisiách aj v mestskej rade.

Galéria k článku

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Primátor Peter Dvoran spôsobil pri hlasovaní zmätok. Poslanec Patrik Voltmann odišiel na protest z rokovania.

Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Menej pre športovcov i na údržbu zelene. Ako bude gazdovať mesto tento rok?

Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc
Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc
Mesto odpísalo nevymožiteľné pohľadávky. Dôvodom sa stal zánik dlhujúcich firiem a ich vymazanie z obchodného registra.

Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Návrh rozpočtu si vyslúžil kritiku. Poslancom chýbali priority, koncepcia a investície.