Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

13. október 2010

Rodinný podnik

Riaditeľka nakupovala pre škôlku v manželovej firme. Mesto chce problém ututlať.

Chaos v účtovníctve, neoprávnené výdaje a konflikt záujmov. Aj také sú výsledky hospodárenia v Materskej škole na Fraštackej ulici. Poslancov o závažných zisteniach informoval hlavný kontrolór mesta Ján Kozák. Zápisnica z rokovania zastupiteľstva a Hlohovská televízia však o probléme mlčia.

Rok 2008 sa v mestom zriadenej Materskej škole na Fraštackej ulici niesol najmä v znamení veľkej rekonštrukcie, ktorá pokračovala aj v ďalšom období. Zariadenie s elokovaným pracoviskom v Šulekove prešlo vonkajšími úpravami a novú podobu dostal aj interiér. Na škôlke sa opravovali strechy, maľovali a obkladali sa priestory, menil sa nábytok. Zmodernizovali sa aj sociálne zariadenia, či ihrisko na školskej záhrade.

Pozitívny zámer ale zatienilo pochybné hospodárenie. Účtovné doklady bez poradových čísiel, dátumov alebo uvedenia účelu vynaložených prostriedkov, tvoria iba vrchol celého ľadovca. Okrem netransparentného financovania možno totiž hovoriť aj o neefektívnych, či dokonca neoprávnených výdajoch. Svedčia o tom faktúry za opravu sociálnych zariadení, striech alebo dovoz materiálu.

Rekonštrukcia chodieb, šatní a sociálnych zariadení vyžadovala zabezpečenie obkladačiek, dlažby a sanity. Materiál sa nakupoval výhradne od firmy Milana Ješka z Horného Trhovišťa, ktorý je manželom Jany Ješkovej, riaditeľky škôlky na Fraštackej ulici. Podľa výpisu zo živnostenského registra dostala firma oprávnenie podnikať od apríla 2008 a už v máji sa tešila z objednávok od materskej školy. Tá až do marca tohto roku nakupovala iba od Ješka, pričom sa celková suma za materiál vyšplhala na takmer 18-tisíc eur.

Exkluzivita ale nespočívala iba v pravidelných zákazkách pre rodinný podnik bez primeraného prieskumu trhu. Prišlo sa totiž aj na to, že čísla akosi nesedia s realitou. Podľa faktúr škôlka zakúpila sedem toaliet. Namontované však boli iba tri, z čoho kontrola usúdila, že štyri kusy neboli dodané vôbec. Zaujímavá je aj cenotvorba firmy. Raz fakturovala za jednu toaletu takmer 4-tisíc a v inom prípade za dva kusy rovnakého typu iba necelých 3 500 korún. Podozrenie z podobných machinácií vyvoláva aj skutočnosť, že niekoľko objednávok k nákupom zmizlo. Tým sa ale problémy zďaleka nekončia.

Za nové strechy na Fraštackej ulici a v Šulekove zaplatila škôlka viac ako 17-tisíc eur. Na prácach sa podieľali firmy Dušana Ifku a Jaroslava Rácika. Podľa faktúr opravili pokrývači vyše 2-tisíc metrov štvorcových. Celková plocha strechy budov má však iba necelých 1 700 metrov. Skoro 350 metrov štvorcových bolo teda vyfakturovaných neoprávnene. Navyše sa zistilo, že časť striech majstri ani neopravili.

Podobné nezrovnalosti sprevádzajú aj zabezpečovanie piesku firmou Roman Beninghaus - R.B. TRANZ z Horného Trhovišťa, ktorá si zapýtala vyše 1 300 eur. Súčasť ceny tvorila aj položka za dovoz a odvoz piesku na trase Horné Trhovište - Hlohovec, Šulekovo a späť. K tejto čiastke si ale firma pripočítala ešte necelých 700 eur za dovoz na trase Hlohovec - Šajdíkove Humence, napriek tomu, že vozenie piesku si už účtovala z Trhovišťa.

Hlavný kontrolór mesta o nelichotivej situácii v materskej škole poslancov podrobne informoval
na ostatnom rokovaní zastupiteľstva. Napriek tomu sa zmienka o výsledku kontroly do záznamu Hlohovskej televízie nedostala. Závažnejšie však je, že opäť došlo k manipulovaniu so zápisnicou. Dokument, ktorý má byť prepisom zasadnutia sa taktiež uskromnil iba so strohým konštatovaním o konaní kontroly. Poslanci bez akýchkoľvek otázok zobrali správu na vedomie. V zápisniciach z predchádzajúcich období sa ale informácie o výsledkoch uskutočnených kontrol nachádzajú.

Téme sa venujeme aj naďalej a o ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Podobné témy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Zistenia hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká preverí aj polícia.

Rodinný podnik - pokračovanie
Rodinný podnik - pokračovanie
Vážne pochybnosti nad konaním riaditeľky škôlky vyslovila aj Aliancia Fair-play.