Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

23. október 2010

Rodinný podnik - pokračovanie

Vážne pochybnosti nad konaním riaditeľky škôlky vyslovila aj Aliancia Fair-play.

Aliancia Fair-play pochybuje o zákonnosti postupu pri výbere dodávateľa pre škôlku. Riaditeľka neefektívne a netransparentné hospodárenie popiera. Mesto chce vyriešiť problém odňatím osobného príplatku.

Zverejnenie výsledkov finančnej kontroly v Materskej škole na Fraštackej vyvolalo búrlivú diskusiu. Hlohovčania sa okamžite rozdelili na dva tábory. Jedni volali po vyvodení dôsledkov za zistené nedostatky, iní sa postavili na stranu Jany Ješkovej a vyzdvihovali jej doterajšie pôsobenie vo funkcii a úroveň škôlky. Poniektorí v nákupoch u manžela problém nevideli, keď usúdila, že je najlacnejší. Časť diskutujúcich vnímala samotnú existenciu a následné zverejnenie informácií ako predvolebnú hru, druhí  zas využili priestor na to, aby sa podelili o skúsenosti s fungovaním zariadenia.

Dôležitým faktom zostáva, že kľúčovým nedostatkom sa stal konflikt záujmov. Riaditeľka totiž nakupovala materiál pre škôlku vo firme svojho manžela. Každý zamestnanec, ktorý vstúpi do sféry nakladania s verejnými financiami si musí byť vedomý, že jeho rozhodovanie regulujú aj iné zákony ako v oblasti bežného podnikania. Na funkciu Jany Ješkovej sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Ten pamätá aj na situácie, ktoré by mohli viesť k stretu osobného a verejného záujmu.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z.

§ 8
Povinnosti a obmedzenia zamestnanca

(1) Zamestnanec je povinný

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru

O nestranné stanovisko k situácii, keď zamestnanec rozhodoval o verejných financiách, z ktorých profitoval veľmi blízky člen jeho rodiny, sme požiadali aj Alianciu Fair-play.

Rasťo Diovčoš - Aliancia Fair-play

Funkcia riaditeľa materskej školy, podobne ako výkon mnohých iných funkcií, prináša so sebou aj obmedzenia, aby bol chránený verejný záujem. Každý, kto je v pozícii, kde rozhoduje o právach a povinnostiach alebo hospodári s verejnými prostriedkami sa môže dostať do situácie, keď verejný záujem nie je totožný s jeho vlastnými záujmami alebo záujmami blízkych osôb. Práve na takéto prípady myslí zákon, ktorý určuje čo je a čo nie je prípustné.

V tomto prípade je vážna pochybnosť o tom, či nebol porušený zákon a to hneď v niekoľkých bodoch - či neohrozuje dôveru v nestrannosť, či neboli zneužité získané informácie a či nešlo o nedovolené sprostredkovanie obchodného styku. Ak sa k týmto vážnym pochybnostiam o konflikte záujmov pridávajú ďalšie porušenia zákona v účtovníctve, absolútne nemožno toto konanie ospravedlňovať vyhlásením o najnižšej cene v prieskume trhu.

Mesto podľa zákona v tomto prípade musí začať konanie o porušení povinností a obmedzení a rovnako musí prijať opatrenia. Ak by mesto v tejto veci nekonalo, deklarovalo by aj pre ostatných, že porušovanie zákonov nepovažuje za neprípustné, čo môže mať vážne dôsledky na mesto aj jeho obyvateľov.

Na margo formálnych nedostatkov v účtovných dokladoch riaditeľka pochybenie čiastočne uznala a prisľúbila nápravu. To, že by škôlka hospodárila neefektívne a netransparentne, ale zásadne popiera. Naopak, Jana Ješková vo svojom vyjadrení poukazuje na nemalé finančné prostriedky, ktoré zamestnanci škôlky spolu s rodinnými príslušníkmi zriaďovateľovi ušetrili. „Cena prác sa dá vyčísliť sumou minimálne 12-tisíc eur,“ tvrdí riaditeľka, pričom uvádza, že približne v rovnakej hodnote sa pohybuje suma za práce, ktoré bezplatne odviedli zamestnanci aj v šulekovskej škôlke. Išlo napríklad o maľovanie priestorov a nábytku, odstraňovanie starých obkladov, servis počítačov či zariaďovanie detskej spálne od dovozu dreva, cez jeho opracovanie až po montáž.

U hlavného kontrolóra však výhrady ku konkrétnym zisteniam ani Ješkovej argumenty o práci vykonávanej zdarma a na úkor voľného času neuspeli. „Za svojou prácou si stojím,“ uviedol Ján Kozák s tým, že riaditeľka doteraz nepredložila dôkazy, ktoré by mohli jeho závery vyvrátiť.

Celá záležitosť je o to závažnejšia, že nešlo iba o nezrovnalosti medzi realitou a účtovnými dokladmi či iné formálne chyby. Podstatné je, že nastal konflikt záujmov. Preto nás zaujímalo, aké dôsledky vyvodí z kontroly samotný zriaďovateľ. „V prípade finančného postihu prichádza do úvahy odňatie osobného príplatku, presná výška však ešte nie je stanovená,“ vyjadrila sa prednostka mestského úradu Eva Lukáčová.
Diskusia k článku (117)


Podobné témy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Zistenia hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká preverí aj polícia.

Rodinný podnik
Rodinný podnik
Riaditeľka nakupovala pre škôlku v manželovej firme. Mesto chce problém ututlať.


Diskusia k článku (117 komentárov) »

117 komentárov


 1. gravatar

  P.riaditeľka musí mať mimoriadne dobré známosti na meste, keď za hrubé porušenie zákonov bude 'potrestaná' odňatím osobného príplatku. Toto sa naozaj môže stať len v Hlohovci. Kompetentní spia?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Prečítala som si pozorne správu p.Kozáka , ale aj správu p.Ješkovej. Nestačím sa čudovať nad aroganciou p.Ješkovej.Typické jej reakcie. Najlepšou obranou je útok, že p. riaditeľka!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  To s tým osobným príplatkom je žart? Za niečo také musí byť jednoznačne zbavená funkcie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  nielen zbavena funkcie, ale malo by sa na nu podat trestne oznamenie..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Preboha, to snáď nie je pravda. Mne sa určite sníva. Po tom všetkom jej chcú odňať osobný príplatok? A pani riaditeľka sa aj naďalej bude všetkým vyškierať do tváre, ako pekne so všetkými vypiekla. Toto je jasný dôkaz toho, že nie je za tým sama, ale má spoločnosť aj na vyšších miestach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  A ešte niečo, pre takých ľudí, ako ste Vy p. riaditeľka je typické hnusne využiť a zneužiť najvhodnejších adeptov, v tomto prípade ekonómky, keď niekomu horí pod riťou, že pani riaditeľka !!! Veď je veľká šanca, že si tým zachránite kožu. Máte ukážkový charakter. PS: Dúfam, že spokojne spávate :-)))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  To asi nemyslela vážne, čo napísala do záveru kontroly. Maľovanie, strhnutie starého PVC... To sa akože obhajuje, nepochopila som to... Veď tak to sa to robí všade - čo asi nebude tým najsprávnejším riešením, ale to je pre kompetentných. A najviac ma dostalo to nakupovanie hračiek po pracovnom čase, cha cha cha. Na jednu PhDr. vlastne dve, je to ÚBOHÉ!!! Ak toto bude zriaďovateľovi stačiť tak dovi- dopo. Účtovníčka stratila, nedopatrením... Hrôza, hanba by ju mala fackovať!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Myslím, že ľudia s normálnym myslením a úsudkom budú pohoršení, pobúrení - a právom. Pani riaditeľka sa asi dobre baví. Veď vyhrala nad zákonom, nad morálkou, etikou a celkovo slušným správaním. Toto je do neba volajúca nespravodlivosť. Čo je toto za právny štát?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  To je hnus, čo sa robí

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  V posledných dvoch rokoch sa v Hlohovci, ale aj v okolitých dedinách robia rekonštrukcie škôlok. Všade, podotýkam všade riaditeľky, učiteľky robia také práce, ktoré absolútne nie sú v ich náplni práce - maľujú, upratujú, šplhajú sa po stenách, ba aj stierkujú. Väčšina riaditeliek nakupuje po pracovnej dobe. Materiál vozia na svojich autách, ale ani jednej nevzišllo na um dávať takéto veci do nejakej správy. Berú to úplne normálne, ako súčasť ich funkcie.Iba p. riaditeľka z Fraštackej to vycapila do správy, na internet.Pani riaditeľka Ješková, kde žijete?

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Nemám dieťa v tejto škôlke, ale sledujem celý prípad hlavne preto, ako mesto potrestá zodpovedných. Za školstvo je zodpovedný Dvoran, takže sa ukáže ako bude riešiť takéto problémy aj po voľbách, ak sa stane primátorom. Či vyhrá rodinkárstvo a klientelizmus, alebo zákony a spravodlivosť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  že Dvoran a pani riaditeľka ťahajú za jeden povraz ?! Jasné že jej sa nemôže nič stať keď je jedna ruka z Dvoranom ! Od začiatku som vedel že to takto skončí , zametie sa pod koberček a basta ....o týždeň si nikto už ani len nespomenie ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Ale veď ešte aj nad pánom Dvoranom je pán Dlhopolček - ba máme ešte jedného viceprimátora p. Tassyho!!! Aké 'zvláštne schopnosti - zručnosti' má p. Ješková, že ju ani jeden z týchto pánov nevie poslať tam, kam patrí???!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Bože, kam sme to dospeli? Zákony, vyhlášky, slušné správanie , etika - to platí len pre niektorých.Na Slovensku je to tak - kto viac kradne, tým sa vyššie vyšplhá. Pani riaditeľka sa asi šplhá na ministerstvo. Kam sa ale šplhá vedenie mesta? To naozaj nikomu nevadí z vedenia mesta, čo sa mu robí v školstve? Ale vlastne ani to ma neprekvapuje. Veď idú voľby. Načo sa do niečoho rýpať. Aj keď ide o spravodlivú vec

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Chcem upozorniť všetkých, že tu vzniká veľký precedens. Pokiaľ kompetentní nezakročia a 'potrestajú' riaditeľku iba odobratím osobného príplatku, tak si všetci vedúci zamestnanci budú môcť beztrestne zakladať rodinné firmy a prelievať peniaze do rodinného rozpočtu. Výborná ukážka kompetentnosti mestského úradu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Klobúk dolu pred redaktormi, ktorí dodržali slovo a v informovanosti o škandále pokračujú aj naďalej.Možno sa až teraz začínajú poniektorým otvárať oči.Sama pani Ješková preukázala svoju úroveň, keď svoje ego povýšila arogantným spôsobom nad prácou kompetentnej osoby, v tomto prípade hlavného kontrolóra mesta.Nuž čo, nech to dopadne akokoľvek, reklamu si už urobila riadnu...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  P.riaditeľka vraj bude potrestaná odňatím osobného príplatku. A to jej môže byť 100x ukradnuté, veď do firmy určite preliala viac štátnych peňazí, ako je jeden osobný príplatok, alebo že by dva?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar
  XY

  Ďakujeme redaktorom, že sa nebáli a toto všetko zverejnili. Klobúk dolu, redakcia. Úprimne ďakujem !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  a mňa napríklad táto nekonečná story už otravuje, neviem, koľko dielov má ešte redakcia v talóne. Veď predsa sú na to zákony a kompetentní ľudia aby dali veci na správnu mieru. Táto telenovela na pokračovanie je asi na objednávku v redakcii, ináč si už neviem vysvetliť ten druhý diel. Len sa čudujem, že redakcia sa tu odvoláva na správu, a prečo nie sú konkrétne fakúry ako príloha tej správy zverejnené. Raz vidieť je lepšie ako 100 krát počuť !!! To je môj názor.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Zákony? KOMPETENTNÍ?, veď keby sa do tejto ako vravíš story nepustili určití ľudia a redakcia (ktorým patrí môj obdiv), tak dávno by naši pracovníci mestského úradu všetko zmietli pod koberec a p. Ježková by sa v tichosti smiala a naďalej pokračovala v jej nekalých a podlých špinavostiach. A tie jej smiešne obhajoby... Fúúúúúj, celá ona. Pán Kozák je čestný človek a verím, že výsledky kontroly sú oprávnené. Dúfam, že dotiahne túto 'telenovelu' do spravodlivého konca.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  tak nečítaj!!!!Asi si tú telenovelu neprečítala celú.inak by si vedela, že práve kompetentní to chcú ututlať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  asi som zaspala dobu, niekde som čítala, že už je demokracia... Veď po prečítaní správy od Ježkovej (a schválne nepíšem ani pani, nieto ešte PhDr.) som zistila, že kontrolór si vlastne všetko vymyslel, očíslujeme doklady a všetko ide ďalej!!! Keďže zriaďovateľ sa tým nebude už pred voľbami špiniť, možno by to radi urobili komerčné TV. Voľby - nevoľby.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Je jasné, že niektorým ľuďom nevyhovuje, že sa takéto veci zverejňujú. Keby mala riaditeľka štipku charakteru a ozajstný záujem o túto škôlku, tak odíde sama, lebo pošpinila jej meno a zatiahla do toho ešte aj vedenie mesta. Prečítal som si všetky správy a pripadá mi, ako keby sa riaditeľka rozprávala so štvorročným dieťaťom. Keď vie vyčísliť, koľko ušetrila nákupom hračiek v mimopracovnom čase (inak, tomu vôbec nerozumiem, to sú akože hračky popoludní lacnejšie?) mohla by nám ešte povedať, koľko si s mužom prilepšili keďže nakupovala iba u neho. K tomu sa záhadne v jej reakcii nevyjadruje. Je to hanebný príklad a musí byť potrestaný. Odobratie osobného príplatku je výsmech.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Ruženka, súhlasím. Momentálne v štádiu, v ktorom sa táto vraj 'telenovela' nachádza majú značnú šancu prebrať kompetentných práve tie komerčné TV. Pre nich by to bola určite zaujímavá reportáž.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  V správe som sa dočítal, že svojmu mužovi zaplatila čiastku 17.924,71 € / 539 997,- Sk / v priebehu dvoch rokov!!!!!!!!!!!!! Nekresťanská cena!!!!!!!!!!! Veď za toľké peniaze sa dá obložiť sanitou celý hotel a nie nejaké detské toalety. Hlaváči na meste, spočítajte si koľko je dve a dve, či vyše pol milióna hore-dole? Za toto jej idete brať osobný príplatok? Veď to je na zaplakanie. Poctivý ľudia takýto peniaz nezarobia za celý život a ona to stihla za dva roky. Keď hrajú ľudia na meste mŕtvych chrobákov, možno ich zobudí Markíza alebo Jojka.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  asi by sa naozaj mala zavolať Markíza, alebo Jojka, Možno sa potom ľady pohnú, keď aj kompetentným bude zatekať do gatí

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  si nesplnil svoju povinnosť - nepodal trestné oznámenie!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  toto mesto je rajom pre všetkých ktorí sa kŕmia z našich aj miestnych daní a poplatkov na vlastné obohacovanie sa cez spriaznené firmy a ľudí na 'potrebných miestach'.a kvôli takým 'trestom' ako je odobratie nejakého príplatku/veď nakoniec to koncoročná odmena od 'potrebných miest' vynahradí/ sa skutočne môže v našom meste kľudne spávať.hanba a hnus!dúfam že voľby nastolia nový poriadok.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar

  Markíza už v škôlke bola a nič z toho.....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  To naozaj nikoho z kompetentných netrápi, čo sa deje? Čo robí primátor? Skutočne si myslia, že na vedúcich funkciách môžu byť ľudia ako je Ješková, ktorá zneužila svoju funkciu (a môže vykrikovať, čo urobila pre škôlku)? Odobratie osobného príplatku predsa nie je adekvátny trest za to čo urobila. Je mi z toho dosť smutno, že v takomto meste žijem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  A ešte čosi. Určite si dobre rozmyslím, koho budem voliť!!!!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  Správa mala byť na začiatku. Veľa vecí sa mohlo vysvetliť. Sú tu fakty. Svedčia o niečom. Sú kompetentní ktorí majú podľa zákona konať. Neviem prečo otáľajú. P. riaditeľka mala mať pozastavenú funkciu do vysvetlenia a následne robiť ďalšie kroky. Je to na trestné oznámenie podľa zápisnice a nie na odobratie osobneho príplatku. Ten je nikoľkonasobne mensí ako škoda ktorú napáchaala. Ak nadriadení nekonajú podľa zákona sú potom rovnako vinní. Porušujú zákon. Zbytočne sa ľudia napádajú. Mal by platiť zákon.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  Úbohosť najvyššieho stupňa, keď niekto kto pracuje s deťmi má takéto zmýšľanie!!!!! A že pani riaditeľka a dokonca s titulom. NA vašom mieste by som sa nepozrela nielen rodičom ale hlavne deťom do očí. A vy že vychovávate deti???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar

  Nie, tu sa čakalo a p. riaditeľka dostala možnosť dať zistené veci kontrolou do poriadku. Pokiaľ mám správne informácie, kontrola prebiehala ešte na konci školského roka. Celé prázdniny mala možnosť prispôsobiť zistenia a rozmýšľať nad tým, ako to všetko dať papierovo do poriadku. A zdá sa, že jej na to niektorí aj sadli. Keby sa to stalo niekomu inému, už dávno by bol zbavený nielen funkcie, ale možno by už zažíval ťahanice po súdoch. Ja by som jej chuderke ten osobný príplatok 'nechal', veď z čoho bude teraz žiť, keď musí 'NAČAS' so svojimi zárobkami skončiť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar

  p. Ješková bude svoje skutky vysvetľovať vo štvrtok, dňa 28.10 o 13.00 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v sále KD. Kto má záujem vypočuť si obe strany, nemal by chýbať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar

  Nechcela by som byť v koži Ješkovej. Ak aj nebude potrestaná (okrem osobného príplatku), chodiť po Hlohovci s týmto biľagom na čele, to je teda silná káva. Ja na jej mieste by som určite chodila po kanáloch. Pozerať sa do očí slušným ľuďom - musí mať ozaj silnú hrošiu kožu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  Nechápem. prečo už sama neodstúpila. Veď táto aféra musí ubližovať jej a určite aj celej rodine. To naozaj je jej kariéra nadovšetko?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  Najviac ubližuje škôlke. Nemyslím si, že by si učiteľky zaslúžili, aby doplácali na kšefty riaditeľky. Vedúca by vždy mala ísť svojim podriadeným príkladom. Našťastie, výchovný proces detí ovplyvňujú hlavne iní, nie riaditeľka.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 39. gravatar

  prečo mlčí? Povie niečo na zastupiteľstve ako tam chodil ako do kostola?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 40. gravatar

  Hanba takej riaditeľke - učiteľke, ale aj jej priamo nadriadenému.Môj syn chodil pred pár rokmi do tejto škôlky. Nemali sme žiaden problém, važili sme si s manželkou prácu učiteliek, aj pani Ješkovej. A pozri sa, čo sa z nej vykľulo. Nikdy by som to o nej nepovedal. Veľmi ma sklamala a názor na ňu som si otočil o 360 stupňov.Škoda, že si takto pokazila meno a meno škôlky.!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 41. gravatar

  Zistené závady a porušenia zákonov sú jednoznačné a tak závažné, že musia viesť k odvolaniu riaditeľky z jej funkcie. Nechcem politizovať daný problém, ale on ako taký súvisí aj s politikou, minimálne s tou komunálnou. A tak ako bude vyzerať 'tá komunálna', bude vyzerať aj 'tá veľká'. Priamymi nadriadenými riaditeľky sú viceprimátor a primátor mesta a to sú predsa komunálni politici, či sa to niekomu páči, alebo nie. A práve ich si ideme zvoliť v nadchádzajúcich voľbách. Môj odkaz pre nich - pri našej voľbe sa budeme rozhodovať aj podľa ako sa vysporiadate s kauzou v spomínanej materskej škôlke. Jediný možný rezultát je, ako som už spomenul vyššie, odvolanie riaditeľky škôlky.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 42. gravatar

  Pod toto by som sa mohol podpísať. Ďakujem za príležitosť vidieť, ako Dvoran s Dlhopolčekom vyriešia túto situáciu. Nemoha byť pred voľbami lepšia situácia ukázať, ako si predstavujú riešenie porušovania zákonov. Som na to veľmi zvedavý.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 43. gravatar

  pod záštitou kresťanov a komunistov spolu v jednom šíku za šťastnú budúcnosť pre pár jednotlivcov a ich rodinných príslušníkov z miestnych daní a poplatkov!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 44. gravatar

  Dík. vystihol si to ! !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 45. gravatar

  Pozorne som si prečítala diskusné príspevky, ale ani v jednom som neobjavila klady p. riaditeľky (snáď len to, čo sa sama vychvaľovala, ako kupuje hračky po pracovnej dobe! !). Pre boha živého, dokedy bude ešte riaditeľkou?????

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 46. gravatar

  Dovtedy dokiaľ viceprimátor bude mať z tejto škôlky osoh

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 47. gravatar

  Veľmi dobre premyslené!! Obhajoba Ješkovej sa dala na 13:00.. a prečo? Veď väčšina rodičov a ľudí, ktorý by sa chceli vyjadriť k tejto zlodejine musí poctivo pracovať!!! Asi tam prídu len jej známy, ktorý s ňou spolupracovali :-) Super Janka aj toto ti nahráva k tvojej záchrane.. Nemám slov!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 48. gravatar

  Nemusíte to celé dramatizovať. Každé zasadnutie MsZ je o 13:00 prerušené, aby mohli vystúpiť občania. Netuším len, čo sa dá na jej konaní obhájiť. Snáď by ju zachránilo iba to, že Ješko vlastne nie je jej muž, alebo majú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a tak ona z toho vlastne nič nemala.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 49. gravatar

  Tony, otočil si názor o 360 stupňov, to znamená, že ho máš rovnaký ako pred otočením.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 50. gravatar
  Ela

  Som zvedavá, či sa zajtra na zastupiteľstve niečo vyrieši. Pravdepodobne všetci budú riadne sklamaní (aspoň tí slušní ľudia), pretože sa neudeje nič. Pani riaditeľke sa odoberie jeden osobný príplatok a vec je vybavená. Keby tak ukradla jedno maslo v obchode, možno by ju aj zavreli, ale keď niekto rozkráda verejné financie, to je beztrestné. Určite budem sledovať tento 'škandál' až do konca.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 51. gravatar
  Iva

  Pani doktorka Ješková, choďte tam, kam patríte, ale rozhodne nie k deťom ! !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 52. gravatar

  Pracuje v školke Rada školy? Pokiaľ viem na školách funguje. Ta ma tiez kontrolovat financovanie skolky. Vypocula si kontrolora a jeho vysledky? Kto je jej predsedom a ako riadi radu, ked prislo takemuto preslapu. Uz mali zasadnut a konat. Mali sa oboznamit so spravou. Alebo tiez nemaju zaujem vniest svetlo do tohoto pripadu. Tiez celomestska rada skol. Ak je nefunkcna Rada skoly alebo nepracuje v sulade so statutom mala tiez konat. Vela veci tu nie je v poriadku ale kompetentni sa tvaria ze sa ich to netyka.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 53. gravatar

  Ako to dnes dopadlo, vystupila Jeskova na MsZ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 54. gravatar

  Pokial viem tak pani riaditeľka sa na MsZ ani neukázala. Má to na háku. Poslala tam svojho tútora pána Dvorana a pána primátora, ktorí túto kauzu jedným slovom zmietli zo stola s odôvodnením UZAVRETĚ. Neotravovať!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 55. gravatar

  To nemyslíte vážne! ! Sledujem túto kauzu od začiatku a bol so zvedavý, ako sa s tým vysporiada vedenie mesta. Čakal som, či tam nebude aj trestné oznámenie, nielen odvolanie z funkcie. Asi som naivný človek a veril som v spravodlivosť. Toto ma šokovalo a myslím nielen mňa.Nech sa p. Dvoran teší......... o chvíľu budú voľby.Dúfam, že mu to Hlohovčania zrátajú

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 56. gravatar

  Ako inak to mohlo dopadnúť v našom malom mestečku, kde sa každý s každým pozná? Rodinkárstvo trčí z každého rohu. Dvoran ukázal, aké rozhodnutia možno od neho očakávať. Je dobré mať kamaráta vo vedení mesta, nemôže sa mi nič stať. Smutné.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 57. gravatar

  Keď to už skončilo tak, ako to skončilo,ale ako sa môže Ješková ukázať medzi ľudí, ako sa postaví zoči voči deťom, rodičom, slušným ľuďom. Má tá žena aspoň štipku cti vo svojom tele? Ako po tomto škandále môže normálne fungovať? Tak toto naozaj nechápem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 58. gravatar

  Nie som sudca, ani kompetentný človek, posudzovať, podľa skutočnosti, kto spravil chybu. Len jedno mi je jasné: A to Ješková skúltúrnila priestory MŠ, treba ju teraz rýchlo vyhodiť a Kolníková to tam bude viesť ďalej. A nikto ju už nebude špehovať, od koho čo kúpi .... Že pani Kolníková????

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 59. gravatar

  To je ale drzost. P. Jeskova kope okolo. Najprv p. Gasková, teraz Kolnikova. Preco hladate p. Jeskova chyby v inych a nie v sebe. Je velmi dobre hadzat blato na slusnych ludi a vy, co ste urobili dokazatelne chyby ste sama nevina. Ved Vas chrani vedenie mesta, co sa vy budete bat, mozete bacovat dalej. Je ale nechutne, co sa deje u nas na uradoch, co si o tom maju mysliet obycajny ludia. Spehovat netreba, staci sa pozriet na prostredie skolky, kde vyrastaju deti v Sulekove a porovnat to s Hlohovcom. Ked sa niekto opyta na co ma pravo, to je spehovanie. To, ze je clovek schopny sa pytat, nie je chyba. Chybou by bolo nepytatt sa.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 60. gravatar

  co tu vobec riesite ved ta pani je cestna obcianka a nic viac niekto s nou manipuluje a to je vsetko ona si robí len svoju pracu a to je vsetko nikto nevie co je za tím

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 61. gravatar

  preco ju vobec niekto riesi ved ona robí len to co jej niekto nariadi pozna niekto aj to zakulisie no teda tak laskavo sa ukludnite

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 62. gravatar

  ved sa zobudte co tam robí pan domoradsky ved to je clovek ktorý dostal mier na kolena a teraz nam tu bude nieco kazat ved sa zobudte halo hlohovec nespite a pan kontrolor pan kozak ved to je dochodca a hadam ten nam tu nebude nieco rozpravat ved to je smiesne treba dat sancu mladým ludom a nie rodinkarstvu

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 63. gravatar

  v hlohovci je vela ludi co vie len mudrovat a to je asi tak vsetko tak sa ukludnite ano a nepiste sem hluposti

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 64. gravatar

  ta pani riaditelka je nahodou velmi mila a inteligentna zena urcite zverim len k nej do opateri deti je ozaj velmi mila uprimna a inteligentna tak sa laskavo pozrite kazdy sam na seba a potom nieco rieste

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 65. gravatar

  v hc je vela obmedzenych ludí co nevedia o nicom tak laskavo dajte si male pivko a nepiste sem je to zbytocne tak sa uz spamatujte

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 66. gravatar

  Alenka, neviem co trepes za hluposti. Nikto neberie p. Jezkovej to, co urobila pre skolku. Rec je o financiach. Tie nesedia. Fakty sa nedaju nevidiet. P, Kolnikova nemoze riadit skolku, nema na to kvalifikaciu. Ked nieco trepes aspon si to over. I tu je vidiet ake fakty pouzivas. Najprv si veci over a potom pis.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 67. gravatar

  Pravopis asi nie je tvoja silná stránka,že? Ale keci o ničom asi hej.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 68. gravatar

  Viera, a ty si si overila??? Keď si taká znalá pomerov??? Tak netrep ty!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 69. gravatar

  Nehnevaj sa, ale Alenka má pravdu. P.Kolníková nemôže riadiť škôlku. A podľa mňa ani p.Ješková. Tá sklamala na celej čiare a pre mňa je už nedôveryhodná, i keby škôlku zlatom vydláždila. Sprenevera je sprenevera

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 70. gravatar

  Johanko, jediný človek, ktorý by sa mal ukľudniť a čo sem píše hlúposti si Ty ! Venuj sa prosím zmysluplnejšej práci a radím, naštuduj si pravopis.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 71. gravatar

  Johanko, pravdepodobne si si dal to malé pivko ty a myslím, že nie jedno! !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 72. gravatar

  Nie je mozne, aby niekomu so znamostami preslo taketo porusovanie zakonov. Kompetentni by sa mali zamysliet, ze sa obcania na nich pozeraju a taketo sposoby sa im vonkoncom nepacia. Ja absolutne nesuhlasim s tym, aby takyto do neba volajuci priklad porusenia zakona bol zameteny pod koberec a Jeskova bola potrestana iba odobratim osobneho priplatku. Je to hanba vedenia mesta. Primator nedokaze urobit poriadne rozhodnutie? Ktovie, co vsetko je za tym a komu vsetkemu sa pomahalo materialom, ked sa to vsetko takto ukoncilo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 73. gravatar

  on ako šedá eminencia a ten čo ťahá mestské bábky na motúzoch ako sa mu zažiada,nemôže ovplyvniť túto kauzu?nechce sa mi veriť!veď jeho biely kôň Peter D. a ďalšia boľševicko-kresťanská chasa mesta ruží mu zobe z ruky a plní len to čo mu na jeho očiach vidia.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 74. gravatar

  Vystupujes pod roznymi menami. Stale nechapes, ze to nema spolocne nic s tym. co vybudovala, ale ako vybudovala. Keby kazdy riesil veci ako ona, bol by chaos. Nezastavam nikoho. Ale uz sa neda pozerat na to ako tuna zlyhava zakon. Zaujimave, ze vsetko sa toci okolo p. Jezkovej a nikto sa nepyta kompetentneho p. Kozaka. Cudujem sa, ze Rada skoly ho nevypocula, ani okresna rada skol Hlohovca a zaujali stanovisko. Je to neprofesionalne. Neviem, kto vedie radu školy a okresnu radu . To, ze bol poruseny statut Rady skoly sme sa presvedcili, tak ako moze okresna rada skoly zaujat taketo stanovisko.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 75. gravatar

  Vedenie mesta ukázalo celému mestu, že je 'normálne', keď niekto porušuje zákon a 'nenormálne', ak ho niekto dodržuje. To je demokracia, páni vo vedení mesta? ? A načo sú nám potom zákony? Alebo si p.Dvoran vytvoril svoje vlastné zákony? Ale tie neplatia, bohužiaľ, mimo Hlohovca, že p.Dvoran. Sklamala nielen Ješková, ale aj Dvoran a celé vedenie mesta.Gratulujem, páni.Dobré gesto pred voľbami

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 76. gravatar

  Podľa mňa kauza okolo Ješkovej je zrelá na trestné oznámenie. Bolo tam porušených niekoľko zákonov, konflikt záujmov atď. Kto je kompetentný a odvážny, aby sa pustil bojovať s celým vedením mesta. Ktovie, prečo sa Ješkovej zastávajú......... Komu sa , čo ušlo? Kto má osoh, že zostane naďalej vo funkcii? S kým sa Ješková delila? Otázok je veľa, Ale nikto a nikdy sa pravdu nedozvie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 77. gravatar

  Človek je zhnusený, čo sa robí! ! ! ! Toto, čo sa udialo v Hlohovci a ako sa to vyriešilo je zarážajúce a urážlivé pre všetkých slušných ľudí,

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 78. gravatar

  Myslím, že Hlohovčania sú z kauzy Ješková a jej vyríešenia hlboko znechutení a otrávení. Škoda, že primátor sa na porušenie zákonov nečinne prizerá a mlčky súhlasí s porušovaním zákonom. Toto je do neba volajúca nespravodlivosť, nuž čo - v Hlohovci sa dejú aj takéto veci

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 79. gravatar

  Prídite všetci, ktorí ste za odvolanie p. Ješkovej z funkcie podpísať petíciu za jej odvolanie v piatok 5.11.2010 o 15:00 hod pred Františkánsky kostol v Hlohovci.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 80. gravatar

  To je fór, alebo pravda ? Človeku sa ani nechce veriť, že niekto chytí spravodlivosť do svojich rúk, keď politici na to kašlú, alebo lepšie povedané chcú to ututlať. Chcel by som o tom vedieť niečo viac a určite sa pripojím. Ak samozrejme nejde o žart.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 81. gravatar

  Vie niekto, čo sa dialo v piatok o 15 pred kostolom?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 82. gravatar

  Jasné Ty si neprišiel??? CCy 600 podpisov sme vyzbierali

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 83. gravatar

  Môžete nám, prosím, poslať kontakt na Vás? Ďakujeme!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 84. gravatar

  Gratujujem ešte by som chcela dať podpis aj ja.Budete ešte zbierať podpisy?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 85. gravatar

  úžasné, aj ja sa ešte chcem pridať.Kde vás nájdem?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 86. gravatar

  Neveril som,že sa ľady pohnú a pozri sa : zázraky sa dejú. Je mi ľúto, že som neprišiel, ale myslel som si, že si na internete niekto strieľa. Gratulujem za odvahu, vynaložený čas . Klobúk dolu, ďakujem za všetkých slušných a čestných ľudí

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 87. gravatar

  Ja som bola v piatok pred kostolom, ale nikoho som podpisy zbierať nevidela, niekto si z nás robí srandu......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 88. gravatar

  Ak si naozaj niekto strieľa, robí si srandu z ľudí - je mi ho ľúto . Možno chce byť zaujimavý, chce mať 5 minút slávy, Má ju mať

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 89. gravatar

  Ak si niekto robí žarty z ľudí že 'akože' zbiera podpisy za odvolanie riaditeľky, tak je to dosť úbohé. Myslím,že si to rodičia detí, na ktorých im samozrejme záleží nezaslúžia. Takže, ak je možné, skúste ešte raz udať nejaké stanovisko, kde by vás rodičia našli. Určite vám k tým 600, pribudnú ďaľšie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 90. gravatar

  Prosím vás, ozval sa vám niekto, alebo to bol len nemiestny žart s tým zbieraním podpisov?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 91. gravatar

  Nie, zrejme to bolo myslené ironicky. Nabudúce stačí dať smajlíka ;-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 92. gravatar

  Tak to ma fakt mrzí,

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 93. gravatar

  Po precitani vsetkych clankov,zapisnic,vyjadreni a komentarov,mi neda aspon trosku nezareagovat. Cely tento problem ma 2 stranky.. -Na jednej je pochybenie zo strany vedenia skolky,pricom je pravda,ze dodrziavanie zakonou a nariadeni by malo byt na prvom mieste. -Na strane druhej je tu vsak ludskost,pristup,snaha,vysledky,spokojnost a hlavne pokoj,stastie,radost a usmev nasich deti.Deti,ktore sa rano tesia do skolky.Tesia sa na pekne priestory,milych pedagogov a personal,na stale nove a nove aktivity,nato ze su tam lubene a nie su len pritazou. Kolko skolok sa moze porovnavat s touto? VELMI MALO !!!!!!!! A to ze niekto spravil chybu?----Vsetci robime chyby.---AJ JA,AJ VY...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 94. gravatar

  neurážajte prosím autoritu a prácu učiteliek na iných škôlkach. Keby ste aspoň trošku do toho videli, nenapísali by ste s prepáčením takéto bludy. Aj my sa na iných škôlkach snažíme, šetríme peniaze, kde sa dá, pracujeme na úkor svojej rodiny a svojho voľného času, menežujeme, robíme účtovníctvo. Keď poplatíme všetky faktúry a niečo ušetrené nám zostane, potom zaplatíme faktúry škôlke, ktorá renovovala, nakupovala drahé nábytky a dosýpala pieskoviská, ktoré by ešte niekoľko rokov vydržali. A čo sa týka chýb? Za chybu považujem, keď niekto nevystaví úplný doklad na 4 eurá, ale nie na skoro milión korun!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 95. gravatar

  Áno, chybiť je ľudské. Nie sme stroje, sme ľudia a pomýliť a môže každý. Lenže musíme rozlišovať, kto sa pomýlil nechtiac a kto chtiac a p. Ješková to evidentne chcela. A okrem iného, ako môžete vedieť, že v iných škôlkach učiteľky neľúbia deti, s ktorými pracujú, Veď dnes v škôlke za ten plat robí len fanatik, ktorý naozaj má záujem pracovať s deťmi.Tiež som učiteľkou v MŠ a prácu s deťmi milujem a moje ostatné kolegyne tiež. To sa odzrkadľuje, že naše deti tiež radi chodia do škôlky, ale pri tom naša riaditeľka neokrádala deti

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 96. gravatar

  Ospravedlnujem sa ak moj komentar vyznel ako hanenie a urazanie. Vobec som to nemal v umysle. Pracu uciteliek v MŠ si velmi vazim a chapem aka je dolezita,tazka a nezaplatena... Chcel som len vypichnut pracu vsetkych zamestnancou tejto skolky vcetne pani riaditelky,lebo mam osobne skusenosti s ich pracou. Ale tak ako v inych povolaniach je aj tu velky rozdiel medzi skolkami a tak isto aj ucitelkami. A taktiez mam skusenosti aj s inymi skolkam a hnevajte sa namna alebo nie,ale pripadal som si ako keby som boll ja a moje deti na pritaz a pani ucitelki namiesto toho aby sa venovali detom preberali svoje oblecenie,makeup,dovolenky,klebety atd atd... Samozrejme ze ste neni vsetky take,ale su medzi vami aj take (mozno je to tym platom).No a prave v tejto skolke som mal uplne ine pocity.Tento nazor nezdielam sam. A co sa tyka pani riaditelky----na Slovensku este stale plati Prezunkcia neviny.Takze ak sa stal nejaky podvod,mali by to riesit organy nato urcene.Ja si nikoho nezastavam.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 97. gravatar
  Ja

  Asi si mal na mysli prezumpciu, ale aj tak sa mýliš. To, že boli v škôlke nedostatky nepovedal Fero z Podzámskej, ale hlavný kontrolór mesta a vedenie riaditeľku potrestalo. Nie je to o tom, či sa to stalo alebo nie. To už teraz nikto nerieši, lebo to je preukázané. Je to o tom, že za prelievanie peňazí do rodinného rozpočtu potrestali Ješkovú odobratím osobného príplatku. Nebola to chyba, bolo to vedomé porušovanie zákona a zneužívanie funkcie vo svoj prospech. Ja si nemyslím, že toto je adekvátny trest za to, čo urobila. Riaditeľ, ale ani žiadny iný vedúci zamestnanec nemôže využívať svoje postavenie na to, aby sa obohacoval na verejných peniazoch. Dvoran zlyhal na plnej čiare a dokázal, akým metrom sa tu bude merať, keď bude primátorom. Meter bude pre niekoho kratší a pre iného dlhší. A meter je pritom jednotka SI a mal by byť rovnaký pre každého.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 98. gravatar

  Plne s tebou súhlasím. P. riaditeľka urobila, čo urobila - pochybila a p.Dvoran mal konať, ale adekvátne chybe, ktorej sa dopustila p.Ješková. Lenže všetci dobre vieme, že sú kamaráti . Aký trest by dostala iná riaditeľka ? Určite vyhadzov. P.Dvoran naozaj zlyhal a nemá čo hľadať na kandidátke na post primátora ! !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 99. gravatar

  Ste rodič detí, ktoré chodia do MŠ Fraštacká? A viete, že súčasťou tejto škôlky je aj MŠ Šulekovo? Aj naše deti sa do škôlky tešia, pani učiteľky ich ľúbia a pripravujú pre nich zaujímavé aktivity a hlavne ich svedomito pripravujú do školy, o čom svedčia úspechy absolventov tejto škôlky v základnej škole. Aj my rodičia si platíme poctivo všetky poplatky, aj na naše deti prispieva štát z našich daní a napriek tomu nemôžem povedať ako vy, že sú v Šulekove krásne priestory, aj keď sa pani učiteľky veľmi snažia pri nápaditej výzdobe. Prečo nám pani riaditeľka Ješková doteraz nepredložila vyúčtovanie financií, ktoré prichádzajú konkrétne na škôlku v Šulekove, aj keď ju o to rodičia na schôdzkách už niekoľkokrát žiadali?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 100. gravatar

  To akože kauza Ješková je ukončená ? Ona už normálne robí ? A ešte sa aj predvádza na verejnosti ? Veď z takej hanby by som si ušila kabát a ona sa tvári akože nič. Tá žena nemá kožu na ksichte. A o Dvoranovi ani nehovorím. A ešte sa otŕča na kandidátke na primátora. Hlohovec je veľká dedina, každý o každom vie a oni dvaja sa nehanbia? To sme ale dopadli.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 101. gravatar

  Kde je pán Kozák, hlavný kontrolór. Nemal by on podať trestné oznámenie za porušovanie finančného zákona? Alebo aj jeho umlčali ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 102. gravatar

  Šulekovčania dnes brigádovali v škôlke. Dávali do poriadku okolie a opravovali preliezky. Všetko zadarmo. I takto sa da spolupracovat. Bez emocii, v klude a upodozrievania.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 103. gravatar

  A zúčastnila sa aj pani riaditeľka Ješková??????????????Alebo oslavovala Deň boja za slobodu a demokraciu!!!!!!!!!!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 104. gravatar

  To isté napadlo aj mňa. Pani riaditeľka aj keď sa možno prišla pozrieť, čo sa robí na jej 'dedinskej' škôlke, určite nezobrala náradie do ruky. Veď sa dosť namakala na tej svojej ' mestskej'.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 105. gravatar

  Škandál prehrmel, Dvoran s Ješkovou pracujú, ako pred tým, všetko utíchlo, dostalo sa do zabehaných koľají a oni si myslia, že Hlohovčania majú krátku pamäť a rýchlo zabúdajú v kolobehu denných starostí. Ale obaja sa veľmi mýlia. Ešte príde ten správny čas na zúčtovanie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 106. gravatar

  Už sa zúčtovalo ! ! ! A pozri, ako to dopadlo. Obaja sú na výslní a smejú sa všetkým Hlohovčanom do ksichtu. Toto sa môže stať ozaj len na Slovensku

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 107. gravatar

  Nevie niekto čo je z Ježkovou? Počula som, že je v nemocnici.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 108. gravatar

  To by aj mňa zaujímalo, čo je s ňou. Veď teraz sa už naozaj nemá čoho báť, keď je na čele mesta Dvoran

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 109. gravatar

  A čo sa stalo s Ješkovou, veď na Mikuláša žiarila

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 110. gravatar

  A jej synátor klame ľudí naďalej, že s mamkou a s tatkom stavajú veľké stavby po Bratislave. Poberie zálohy a potom čučí, ako chrúst. Dlhuje veľa peňazí po okolí Bratislavy, a na domácej adrese si nevyzdvihuje poštu. Je to asi v rodine. Proste takú rodinu len slušne povedané opľuť, že Majko???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 111. gravatar

  A to sa naozaj s touto rodinou nič nedá robiť ? Mamka šafári s verejnými financiami, syn okráda ľudí, tatko tiež nie je neviniatko. Asi má celá rodina niekoho, kto im kryje chrbát. Ináč sa to nedá vysvetliť. Ale je to svinstvo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 112. gravatar

  tolko ctihodnych panov mat pod sebou znamena nevinu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 113. gravatar

  To je tá spravodlivosť na slovenský spôsob !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 114. gravatar

  Na každého raz príde a verím tomu, že aj na túto 'rodinku úžasných'. Neprajem im nič zlé, len to, čo napáchali oni druhým.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 115. gravatar

  Hovorí sa ' Božie mlyny melú pomaly, ale iste '. Snáď sa dočkáme spravodlivosti aj tu v Hlohovci.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 116. gravatar

  Počul som, že Ješková dnes od radosti (že všetkých odžubala) aj tancovala pred očami hlohovčanov. Tak to je trapošina jak Brno. Keby som to vedel dojdem ju vypískať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 117. gravatar
  ?

  Nebojte sa. Veď ona dotancuje... Keď budú voľby na riaditeľku.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím