Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Igor Vavro

Kandidát na primátora

Vek: 44 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Štátny zamestnanec
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Žiadne

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Mám viacero dôvodom na to. Jedným z motívov je aj ten fakt, že mesto Hlohovec nemožno v súčasnosti  nazvať mestom "ruží" ako kedysi, ale mestom ak to kultúrne nazvem tak mestom neporiadku (špiny). Chcem sa  výrazne podieľať na  zlepšení úrovne ako aj  čistoty a  poriadku v meste Hlohovec, flexibilnejšie by som chcel reagovať na situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nepredvídaných situácií. Určite by som rád zlepšil poskytovanie služieb obyvateľstvu, ktoré mesto Hlohovec poskytuje občanom a to v oblasti kultúry, osvety, zdravotníctva, atď.

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Je to môj subjektívny názor ale myslím si, že nielen ja, ale aj väčšina  občanov nie je spokojná so samotným fungovaním vedenia nášho mesta. V čom vidím pozitíva. Musím skonštatovať,že nepociťujem žiadne pozitíva až na jednu výnimku a to, že sa tu vybudoval Kaufland. Nestotožňujem sa....... tejto otázky by som sa rád zdržal a neodpovedal by som.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Samotná doprava v našom meste je každým dňom kritickejšia a rizikovejšia. Ak by som uspel v komunálnych voľbách tak mojou prvou prioritou by bolo čo v najkratšom časovom horizonte konzultovať resp. zaoberať sa otázkou výstavby nového mosta, ktorý by mohol byť postavený za poliklinikou, za bývalým podnikom, ktorý tam mal v minulosti sídlo s názvom: „Okresná správa ciest". Starší občania určite vedia kde sa uvedená lokalita nachádzala. Samozrejme všetko je otázka financií a ako však všetci vieme v súčasnosti nie je ružová. Ak by sa našli finančné prostriedky buď prostredníctvom štrukturálnych fondov alebo eurofondov a zdôvodnila by sa objektivita a vypracoval sa vhodný projekt tak pevne verím, že tento dlhodobý zámer po dlhých rokoch by sa konečne mohol zrealizovať. Chcem poukázať, že výstavbou nového mosta by sa zabilo jednou ranou viacero múch - ľudovo povedané. Nový most by fungoval v obojsmernej prevádzke a  ktorý by bol len pre vozidlá do 3,5 tony. Výstavbou nového mosta by sa odľahčila kapacita vozidiel ako aj preťaženie starého mosta a občania Hlohovca by sa rýchlejšie a plynulejšie dostali domov čo by určite ocenili hlavne tí, ktorí denne prekračujú druhú stranu Váhu. To znamená, že  už také kolóny by sa nevytvárali ani časové prestoje by neboli také veľké. V časti Šulekovo  žije väčšia časť starších obyvateľov. Výstavbou nového mosta by sa mohli  aj peši dostať k lekárovi na polikliniku. Prínos nového  mosta by  bol určite  pozitívum aj pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré by nemuseli kľučkovať cez dva kruhové objazdy keď prechádzajú po starej trase cez  preplnený most a smerujú na druhú stranu. Vybudovaním nového mosta ideálne by mohla byť zabezpečená aj MHD pre občanov miestnej časti Šulekova.

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

Plne s Vami súhlasím, že v meste je neúnosná situácia s parkovaním. Určite by som sa zaoberal aj touto situáciou. Avšak najrozumnejšie by bolo nájsť také riešenie aby sa dosiahol nejaký kompromis. Ja príjmem každý pozitívny názor, ktorý by si povedal aj občan nášho mesta a vybrali by sme to najlepšie riešenie pre parkovanie vozidiel v našom meste.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Určite áno. V tomto smere sa musím vyjadriť kriticky  na príslušných kompetentov, ktorý do miestnej časti Hlohovec- Šulekovo nezabezpečili MHD, ktorá tam nepremáva.  Mám dojem , že občania tejto časti HC - Šulekovo  sú voči občanom Hlohovca diskriminovaní. Pretože kandidáti na primátora vždy pred voľbami  nasľubujú čo pre tímto občanom zabezpečia  a nakoniec keď je zvolený nový primátor tak sa im otočí chrbtom. Opätovne by som zaviedol MHD do miestnej časti HC – Šulekovo, pretože je súčasťou Hlohovca.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

Bol som nemilo prekvapený keď som si pozrel na internetovej stránke mesta Hlohovec, že počet obyvateľov je len 22 396!!! Čo si pamätám, tak okolo roka 1995 sa hovorilo, že počet hlohovčanov je okolo 25-tisíc. To znamená, že v porovnaní so súčasnosťou došlo k úbytku občanov. V duchu som si ihneď položil otázku: Čím to je?, že počet občanov tak rapídne klesol. Čo je  vlastne príčinou? Spomenul som si, že také podniky ako sú Zentiva, Bekaert stovky ľudí poprepúšťali, podniky ako Ozeta, Mier - Hlohovec, STAPO - bývalý okresný stavebný podnik sa rozpadli a dostali do krachu. Ďalší podnik Lubonas má existenčné problémy. Čo spravilo mesto preto kde sídlil podnik bývalá Ozeta? Nemohlo mesto odkúpiť tento pozemok aj s budovou a napr.: nemohlo tam postaviť byty pre mladých ľudí? Čo robí vedenie mesta preto , aby udržalo mladých ľudí doma? Nič. V Hlohovci nie je ani tak dlho očakávaná plaváreň. Kultúrne využitie na nízkej úrovni. Hlohovec bol kedysi resp. sa mohol pýšiť aká tu bola zamestnanosť. A teraz je tu hladová dolina. Čo tu čaká mladých ľudí? Nič. Pozrite sa koľko je tu objektov kde sa podáva alkohol. Myslím si, že niektoré krajské mesto nemá toľko nazvem ich slangovo šenkov ako Hlohovec. Bytová otázka by sa dala vyriešiť výstavbou nových bytov.

V prvom rade musí mesto chcieť a mať záujem aby mladí ľudia neodchádzali, ale predovšetkým vytvárali im také podmienky, aby ich presvedčili prečo práve tu majú zostať. Bytová otázka je jednou z mojich priorít. Hľadať riešenia, kde by sa dalo stavať v Hlohovci. Všetko závisí od financií.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Myslím si, že zrekonštruovaním Hlohovského zámku, samotnou úpravou pánskej záhrady, viac využívať v kultúrnej oblasti empírové divadlo, opätovne sfunkčniť amfiteáter, športom hádzanou a futbalom.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Určite ma trápi neporiadok a špina v meste. Ale na túto skutočnosť je potrebné nielen poukazovať ale aj sami od seba začať viac vyvíjať aktivity a lepším prístupom prispievať k náprave. Pozrite sa. Mestská polícia  sa nachádza v objekte Mestského úradu v Hlohovci. Všimli ste si, že aké sú vchodové dvere, ktoré umožňujú vstup vozidlám Mestskej polície do nádvoria za účelom parkovania. Predpokladám, že neboli umyté asi päť rokov. Vedenie si ešte nikdy nevšimlo v akom stave sú? Čo na to pán primátor a viceprimátorovia? Mestský úrad sídli priamo v centre mesta okolo chodí denne niekoľko stoviek ľudí denne, nikomu to nevadí. Asi nie. Preto vyzerá mesto Hlohovec ako vyzerá. Kompetentní nemajú záujem. Mám rád zvieratá, ale určite by som prijal tvrdšie opatrenia pre psíčkarov formou všeobecného záväzného nariadenia mesta HC aj na neprispôsobivých občanov.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Dať viac do povedomia občanom všetky zámery, pripravované zmeny, ktoré mesto chystá prostredníctvom médií napr.: oznámením na internetovej stránke mesta Hlohovec , formou informačných tabúľ, rozhlasom a hlavne prispieť k lepšej osvete.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

Samotná kvalita služieb, ktorá je poskytovaná občanom mesta by sa mala zlepšiť. Veľmi dôležitá je komunikácia medzi vedením mesta a ak zlyháva tak kvalita služieb rapídne klesá. Určite by som sa zameral aby služby, ktoré mesto poskytuje boli na vyššej úrovni. Jednoznačne detskú pohotovosť by som opätovne zaviedol v Hlohovci.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

Možno dať väščí priestor mladým ľudom aby sa viacej mohli realizovať.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Samozrejme, tých situácií bolo počas môjho pracovného života veľa. Riadiace ako aj organizačné schopnosti som mal možnosť preukazovať v mojom zamestnaní, kde pôsobím ako štátny zamestananec doteraz. Bolo obdobie, keď som riadil a organizoval prácu s počtom zamestnancov a osôb omnoho väščím aké má k dispozícii naše mesto.
Diskusia k článku (27)


Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Milan Domaracký
Milan Domaracký
Kandidát na primátora

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora


Diskusia k článku (27 komentárov) »

27 komentárov


 1. gravatar

  Tohto kandidáta poznám osobne, myslím, že mu ešte trochu chýbajú skúsenosti, ale osobne si myslím, že p.Pestún je lepší kandidát, p.Vavro by sa však mal dostat aspon na post viceprimátora, nazbierat trochu skúseností s riadením mesta a potom možno presadí svoje zámery ako pomoct mestu. Je dobre že sa o post primátora zaujíma mladšia generácia. Treba spojit nápady mladších so skúsenostami starších, ale nie hádkami a osočovaním. Treba spojit sily a pomoct mestu a občanom skvalitniť život.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  p. Vavro, kde ste boli doteraz? Nikto Vás nepozná, na zastupiteľstvách ste sa v priestoroch pre občanov nevyskytovali a ani ste sa doteraz nijako neangažovali. Treba sa viac zviditeľňovať, hoci môžete mať dobrý úmysel.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  v Leopoldove?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Osobne poznám p.Vavru,je ambiciozny,férový chlap a preto mu dám svoj hlas.Dosť bolo starých štruktúr,treba omladiť HC.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  nikto nevie odpovedať?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Dávam ti svoj hlas,pretože nie si skorumpovaný,nenažratý skoro politik.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Áno, Vavro pracuje v base v Leopoldove

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Bez skusenosti, pohodlny, silne reci. Funkcia tesi, ale co potom ked ho zvolia. Zlyhali ekonomi, doktoranti. Ludia nebudu fungovat ako v base. Tu neplati sila. Tuna musi riadit clovek , ktory ma na to schopnosti. Tuna nie su.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Doktoranti urcite nie, ked uz, tak doktorand. To je student, ktory studuje 3. stupen vysokoskolskeho studia. Po jeho uspesnom absolvovani dostane titul za menom PhD. Ludia, ktori maju PhDr. PaedDr. a podobne su doktori.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Myslela som to obrazne, Viem, ze velky doktorat nemal nikto z nich. Nechcela som nazvat doktormi, aby si ich niekto nepomýlil z lekarom.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  kde sa vzal tu sa vzal,primátorom zrazu chce byť.kto je tento človek?ako 'zasiahol' niekedy do života v našom meste alebo len v zastupiteľstve?a čo vlastne chce-umyť dvere na mestskej polícii?NEVOLÍM tohoto kandidáta!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Vyrastal na Zábraní, bývalý športovec - futbalista, popri zamestnaní si urobil vysokú školu, šikovný, možno nenápadný človek, ale vie čo chce. V súčasnosti stavia dom v Petre, takže asi potrebuje dostavať, ako vačšina doterajších primátorov..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Nepíšeš pravdu. Doteraz sme mali 2 primátorov. Primátor Brezovský v čase svojho funkčného obdobia začal stavať rodinný dom, ale nedokončil ho. Dostaval ho až nedávno, tuším v tomto roku sa aj nasťahoval. Primátor Dlhopolček začal stavať dom počas svojho funkčného obdobia a vyzerá to, že už ho má aj dokončený. Či sa nasťahoval, neviem. Tak neviem, či jeden z dvoch je väčšina, alebo polovica.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Nemôžem si pomôcť - ale Tvoja neznalosť je veľká - prvého primátora, ktorého menuješ - vieš kedy začal stavať a kde? ako si kúpil pozemok a aký je to pozemok? kto mu dom postavil - ako sa volá tá firma? prečo pozastavil stavbu? kde je exprimátor zamestnaný a odkedy? .....atď. Tvoje informácie sú od agentúry JPP a nezakladajú sa na pravde - pretože videl som fotografie ako táto stavba sa budovala a čo je za ňou.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Neviem, či pán Vavro zvážil svoje konanie - uchádzať sa o miesto primátora v kom. voľbách. Mám z toho zmiešané pocity. Obdivujem však jeho trúfalosť. Igor občas sa stávajú aj zázraky a tvoja pozícia je ako zápas Dávida s Goliášom. Spolieham sa na to že vyvráš a potom mi najdeš nejaké ' teplé miestečko'. Držím paľce !!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Viem to, čo potrebujem vedieť a tvoje paranoické konšpirácie ma nezaujímajú. Či si s nimi môžeš, alebo nemôžeš pomôcť, to ma tiež nezaujíma. A čo je za tou stavbou? Podľa toho z ktorej strany sa pozeráš. Z jednej strany je mesto, z druhej cesta do Bojničiek, z inej zase dom pána Ľ. B., atď. Máš na výber. A propos, fotografie som nevidel, ale videl som tú stavbu - viackrát.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Pravdu hovoríš - videl si, ale cez zalepené oči.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  pán Vavro, vy ste to vzdali??

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Nie vôbec som to nevzdal. Práve dnešný večer som bol vylepiť plagáty a ešte budem pokračovať počas tohto víkendu s propagáciou. Budem bojovať až do samého konca a určite to nevzdám.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  drzim palce locino.jen tak dal.......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  práve teraz je tá chvíľa pozrieť sa pravde do očí, i keď táto je trvdá. Realita nepustí - nemáte skúsenosti a občania Hc nemajú čas, aby ste sa učili na nich čo je to samospráva a ako ju riadiť. Napr. pán Dvoran i keď je už dlho vo funkcii viceprimátora sa to nenaučí ani keď by tam bol celý život. Začnite od poslanca mestského zastupiteľstva. Nie som zaujatý ani voči jednému kandidujúcemu na funckiu primátora - ale čas je neúprosný, občania Hc nemôžu experimentovať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  ja tohto cloveka vobec nepoznam, preto ho ani nevolim

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Pán Vavro aký je Váš vzťah k náhradnej rodinnej starostlivosti(k ľudom ktorý tým žijú). Keď by ste sa stali primátorom mesta Hlohovec vedeli by ste im vytvoriť vhodné podmienky na fungovanie klubu náhradných rodín v HC a okolia. Momentálne, nemajú kde sa stretávať náhradný rodičia a ich deti. S pozdravom Koudele Stanislav HC

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Ešte nedorástol.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Ak je clovek schopny dokaze sa stat aktivnym vo svojej funkcii po velmi kratkej dobe, ak nechceme dat priestor novym tak si tam nechajme tych, co su tam teraz.. niekto sa nafukuje, ze dokaze urobit z mesta dokonalu metropolu zapadu a to, ze cinziak pod jeho spravou vyzera tak ako vyzera si esce nikto nevsimol.. niekto velkodusne slubuje odstranit korupciu z mesta a stoja za nim podnikatelske spicky..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Potrebuje doplnit skusenosti, mal zacat pomaly v parlamente. Aspon zakladne pojmy by si osvojil. Nie je zly, ale oproti ostatnym amazer.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  Správne má znieť 'amatér'. Plný súhlas.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím