Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Oliver Pestún

Kandidát na primátora

Vek: 34 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Veterinárny lekár
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Poslanec MsZ

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Aby som sa mohol pozrieť do očí ľuďom,  ktorí mi od začiatku držia palce a podporujú ma v mojom pôsobení v komunálnej politike štyri roky . Bez ich podpory  by som také rozhodnutie nikdy neurobil. Chcem,  aby tí čo do mňa vkladajú nádej a túžia po zmene mali možnosť a príležitosť sa tej zmeny zúčastniť a podporiť ju.

Som mladý človek s mladou rodinou a deťmi. Komu má viac záležať na tom ako vyzerá jeho okolie, do akej školy chodia jeho deti, aké sú možnosti športového či kultúrneho vyžitia v meste v ktorom žijeme?

Mojou ambíciou je vybudovať  mesto, ktoré bude v prvom rade čisté s dostupnými službami na primeranej úrovni. Ponúkam obyvateľom Hlohovca len reálne riešenia, nie prázdne sľuby. 

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Negatíva: Vedenie mesta má v kompetencii primátor a viceprimátori. O svojej činnosti za štvorročné volebné obdobie  nepredložil správu ani jeden z nich. Hodnotiť niečo o čom nemám informácie nezvyknem. Na túto otázku by mali odpovedať skôr ich podriadení t. j. pracovníci MsÚ.

Pozitíva: Ako pozitívum vnímam fakt, že súčasný primátor PhDr. Dlhopolček  sa snažil počas svojho pôsobenia v komunálnej politike dosiahnuť vytýčené ciele.

Na druhej strane si myslím, že tak ako ja vedia zhodnotiť ich pôsobenie všetci občania, keď sa obzrú okolo seba, ako naše mesto vyzerá v porovnaní s inými podobnými mestami, ktorým ročne pretečie cez rozpočet 11 – 12 miliónov eur.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Momentálne je zadanie na vypracovanie generelu dopravy mesta Hlohovec. Ten nám ponúkne možnosti riešenia dopravy odborným pohľadom. Následne bude potrebné  presvedčiť ministerstvo o potrebe riešenia neúnosnej situácie.

Ja osobne som nikdy v médiách nezachytil správu o tom ,že by primátor Hlohovca oficiálne rokoval s ministerstvom alebo s okolitými obcami a mestami. Ale taktiež som nezaregistroval žiadnu petíciu alebo verejný protest občanov ,ktorých sa to priamo dotýka. Čím viac a častejšie sa bude na uvedený problém upozorňovať a medializovať ho , tým skôr dotlačíme kompetentné orgány k riešeniu.

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je Vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

v súčasnosti sa podľa informácií, ktoré sme ako poslanci mali k dispozícii robí prieskum možností parkovania. Osobne som bol od začiatku za spoplatnenie parkovania v centre mesta a použitie takto získaných finančných prostriedkov na ďalšie riešenie problému parkovania.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Určite áno. Raz ma oslovila pani za pokladňou na čerpacej stanici a porozprávala mi o probléme rannej dochádzky do práce. Predniesol som jej problém na MsZ  a ten spoj ktorý zrušili znovu obnovili. Presne takto sa dá niečo v tomto meste realizovať- musí fungovať komunikácia medzi občanom a samosprávou.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

V prvom rade sa Hlohovec musí stať lepším miestom pre život. A odpoveď je naznačená už vo vašej otázke: Príchod investorov = pracovné príležitosti = pracovné miesta = práca = peniaze = výstavba = zvyšovanie počtu obyvateľov. V dnešnej situácii je vo výhode Šulekovo, dopravná dostupnosť je prijateľná, napojenie na diaľnicu do dvoch kilometrov, aj keď je tam infraštruktúra v dezolátnom stave a dostupnosť služieb na bode mrazu.  

Po prvé: samotné mesto má kľúčový problém, a tým je doprava . Ak sa vyrieši doprava, vyrieši sa aj dostupnosť. 

Po druhé: zlepšenie kvality prostredia, ktoré nás obklopuje - mestskú zeleň, jej údržbu, úpravu a čistotu mesta, pokladám za úplnú samozrejmosť, ale z pozície poslanca som nedokázal veľmi ovplyvniť ten stav, ktorý tu roky je (aj to je jeden z dôvodov, prečo kandidujem na primátora),  a pritom finančné prostriedky sú na to vyčlenené. Mestskú zeleň v súčasnosti majú v správe Vodárenské a technické služby. Objem finančných prostriedkov, ktorý sa na údržbu zelene vynakladá je dostatočne vysoký na to, aby bolo naše mesto čistejšie ako v súčasnosti. Podľa môjho názoru by finančné prostriedky, ktoré má mesto vyčlenené na údržbu zelene malo ísť priamo firme, ktorá bude najúspešnejšia v elektronickom výberovom konaní.
 
Po tretie a predovšetkým: rodina je o deťoch. Čo im ponúka mesto Hlohovec? Kde je materské centrum, kde je fungujúci klub mládeže, kde  je koncepcia rozvoja tela a duše našich detí? Chýba koncepcia a podpora rozvoja športu na školách a škôlkach. A kultúra? Žijeme v meste, ktoré na nákup kníh ročne vyčlení z rozpočtu rovnú nulu! Nielen v tejto oblasti treba predložiť jasnú víziu, ako má naše mesto vyzerať o desať rokov stanoviť si cieľ za cieľom a postupne sa k nemu dopracovať.  To samozrejme nie je práca pre jedného človeka, ale ten jeden človek (ktorým by som chcel byť) je dôležitý pri vytváraní a motivovaní tímu, ktorý za naplnením spoločnej predstavy pôjde – aj s využitím skúseností z porovnateľných úspešných miest doma a v zahraničí.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Hlohovec má veľa krásnych miest a dokonca jedinečných : Pánska záhrada, Zámok, Empírové divadlo, Francúzske terasy, Hvezdáreň, Vyhliadka Šianec, Váh a tradíciu vína. Hlohovec má čo ukázať. Začal by som Informačným centrom , ktoré v Hlohovci nie je. Propagácia mesta a hlavne čistota spomínaných miest by mal byť prvým krokom k zviditeľňovaniu mesta.

Jedným z kľúčových krokov je, že potenciálni návštevníci musia o týchto jedinečnostiach Hlohovca vedieť a keď sem prídu, musia sa tu ľahko orientovať. Kvalitné informácie a udržiavanie týchto miest je začiatok, ktorý nie je ani tak finančne náročný, je to len o prioritách a najmä schopnostiach vedenia mesta. Zároveň treba do spoločnej propagácie  lepšie a koordinovane zapojiť miestnych podnikateľov v gastronómii a službách, ktorí tiež budú profitovať zo zvýšenej návštevnosti mesta.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Ako som už uviedol,  o zeleň v meste by sa mala starať firma vybraná  v elektronickom výberovom konaní.  Je nutné vypracovať  harmonogram upratovania a kosenia jednotlivých ulíc a vypracovať systém kontroly.  Druhou možnosťou je  reštrukturalizácia  Vodárenských a technických služieb v Hlohovci s patričnou kontrolou a efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov určených na údržbu zelene a čistoty mesta. 

Problém psičkárov vyrieši osveta – to znamená  informovať držiteľov psov o ich právach a povinnostiach, o dodržiavaní pravidiel všeobecného záväzného nariadenia mesta. Kontrolu a sankcie majú v kompetencii mestskí policajti.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Myslím si, že projekt „elektronického mesta“, ako ho realizuje napríklad neďaleká Šaľa, je tým správnym prístupom k väčšej transparentnosti fungovania mesta, ktoré narába s 11 – 12 miliónmi eur ročne pochádzajúcich od daňových poplatníkov, teda od občanov. Už v predchádzajúcom volebnom období sa mi podarilo presadiť, aby aspoň interpelácie poslancov aj s odpoveďami kompetentných  boli zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

Budem hovoriť o službách mesta občanovi. Dnes keď prídete na MsÚ a pozriete sa na informačnú tabuľu a hľadáte  napríklad  hlavného kontrolóra mesta, tak je tam číslo dverí a poschodie. Prídete na uvedené poschodie, nájdete uvedené číslo dverí a zistíte, že ste pred dverami viceprimátora. Ja, občan , ak mám problém a viem že mi ho vyriešia na meste, potrebujem vedieť ktoré oddelenie a ktorý pracovník mi ho vyrieši. Nepotrebujem blúdiť po úrade a chodiť od jedných dverí do druhých. Trpezlivosti občana takýto prístup nepridáva a pracovníci úradu asi tiež nie sú nadšení, ak ich niekto ruší v ich práci. Mám v pláne zriadiť kanceláriu prvého kontaktu, kde vás bude čakať usmiaty človek, ktorý  vám poradí vo všetkom, čo sa týka MsÚ. Kvalitu súkromných služieb si musí vyriešiť trh.

Detská pohotovosť by v meste Hlohovec mala byť. Podľa poslednej informácie od končiaceho primátora nemáme detskú pohotovosť, lebo lekári tu nechcú slúžiť. Viem, ako sú dnes ohodnotení lekári – všetko je to vecou finančných prostriedkov a dohody.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

Začal by som kultúrou prostredia, v ktorom žijeme. Čím je mesto čistejšie, zeleň zelenšia a vzduch voňavejší, tým sa každý človek cíti lepšie. Kultúrnu ponuku v meste treba rozšíriť pre všetky vekové kategórie, aj mladších ľudí, nie ako doteraz. Riaditeľ MsKC by sa mal starať predovšetkým o zaujímavé programy, a nie byť správcom niekoľkých budov. Riešenie zámku, jeho rekonštrukcia sa posúva do nedohľadna. Sprístupnenie Empírového divadla pre širšie okolie, kúpeľných hostí Piešťan predpokladá rozšírenie parkoviska a lepší bezbariérový prístup. Kniha, naše dedičstvo by malo mať stabilnú podporu v mestskom rozpočte. Kde je romantika letných večerov na amfiteátri?

Hlohovec bol liahňou skvelých športovcov. Mesto má možnosť vypracovať koncepciu rozvoja športu v škôlkach a školách. Má to dokonca v kompetenciách určených zákonom. Podporiť šport znamená zaplatiť trénerov, zapojiť rodičov a vytvoriť podmienky – vybudovanie športovísk. Dve nové športoviská  máme vybudované a je mi smutno, keď si chlapci, aby si mohli zahrať futbal na novom ihrisku, musia  urobiť dieru v plote. Vybudovaním ihriska sa podpora športu nekončí, ale začína. Dotácie jednotlivým športom by mali byť vyvážené. Hádzaná nás síce reprezentuje, ale koľko Hlohovčanov  je súčasťou tímu?

Hlohovec nemá krytú plaváreň ani funkčnú atletickú dráhu. Šport je liek na civilizačné ochorenia a tie postihujú čím ďalej tým viac nižšie vekové kategórie. Šport vás naučí seba prekonávať sa, zvyšuje sebaistotu, čistí myseľ a ducha (aj preto začínam takmer každý deň skoro ráno v posilňovni). Ak nie sme fyzicky zdatní, ľahko nás premôžu ochorenia. Bude potrebné vrátiť šport do škôlok a škôl, zaplniť športoviská a podporovať hlavne domácich športovcov.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Niekoľko rokov som pracoval v marketingu, čo znamená plánovanie, rozpočet, plnenie plánu, dosiahnutie cieľa, stratégia, analýza trhu, komunikácia s klientom. Mal som na starosti určité územie Slovenska, povedzme ekonomicky stredne silné. Na začiatku som mal v uvedenom území mesačný obrat  800-tis. Sk. Po dvoch rokoch mojej práce som mesačný obrat dostal na hranicu troch miliónov. Myslím si, že obchodný riaditeľ bol spokojný, že mi ponúkol túto pozíciu.
A som presvedčený, že rovnako budú o štyri roky spokojní aj Hlohovčania a Šulekovčania, keď mi dajú možnosť vyliečiť čo najviac zo súčasných neduhov tohto mesta.
Diskusia k článku (34)


Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Milan Domaracký
Milan Domaracký
Kandidát na primátora

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora


Diskusia k článku (34 komentárov) »

34 komentárov


 1. gravatar

  Zatial najlepšie odpovede na otázky, myslím, že pán doktor Pestún aj svojim vystupovaním ako poslanec mestského zastupitelstva aj svojimi názormi je z aktuálnych kandidátov ten najlepší. Nevyhýba sa komunikácii s občanmi a nebojí sa kritizovať a navrhovať konštruktívne riešenia. Držím palce.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Jednoznačne najlepšie odpovede, za ktorými je jednak aspoň nejaká vízia, ale aj odhodlanie niečo naozaj urobiť a za správnu vec sa nebáť pobiť. U ostatných sú to len 'žvásty', na aké sme boli roky nedávno minulé zvyknutí. Žiadna koncepcia, jednoducho nič. Navyše sa im nedá veriť ani to málo čo proklamujú. Myslím si, že je najvyšší čas prevetrať zatuchnutý Hlohovec a rozvíriť stojate vody. Držím palce a budem voliť Pestúna.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Tento kandidát mi pripomína to čo prednedávnom spravila SaS. Neviem kto stále vypisuje tie jeho ódy na slávu ale v podstate má svojich priaznivcom iba na internete a Facebooku a to je asi tak všetko. Má málo skúseností \'okrem MsZ\' a žiadne výsledky, čo znamená nemá čím zaujať. Je jasné, že ako druhý najmladší musí ešte pozbierať nejaké politické bodíčky a potom to môže skúsiť, ako aj to že ísť zo zverolekára na primátora je dosť divné... nejaké skúsenosti s riadením a tak podobne!!! U mňa teda hlas nezískal.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  priamy ťah na bránku - povedané vo futbalovej terminológii. Môj jediný kandidát.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Zo slov p. Pestúna cítiť snahu a šancu niečo pre naše mesto urobiť. Mladý človek, bez komunistických predsudkov a tradícií. Prečo mu nedať šancu, aby sa pokúsil o 'znovuzrodenie' Hlohovca. Veď doterajšie vedenie mesta žije stále v duchu chabrať len pre seba a uprednostňovať svojich koňov. P. Pestún je podľa mňa jeden inteligentný človek, ktorý má na to, aby Hlohovec naštartoval správnou cestou. A vôbec mi neprekáža, že je veterinárny lekár. Človek môže byť odborníkom aj vo viacerých odboroch. Ja som sa rozhodla komu dám svoj hlas. Inteligencia volí inteligenciu!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  A kde vsetci tu beriete tu istotu,ze toto je ten pravy kandidat na primatora?Alebo Vam tiez nieco prislubil?Strasne je na zastupitelstve aktivny a co je z toho?Ked je taky super clovek,preco sme o nom este ako o veterinarovy nepoculi?Alebo on sa o nasich milacikov zvieracich nezaujma?Alebo len miskuje prasce a preto sme o nom nepoculi,lebo mi to v cinziakoch nechovame

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar
  Ja

  Si skutočne nabitý argumentami. Normálne si ma presvedčil a už ho voliť nebudem ;-) Skôr mám ale pocit, že ty budeš nejaký zvěrokleštič alebo iná konkurencia a máš strach, že by ti Oliver ubral na sláve. Prasce sa síce na činžiakoch nechovajú, ale hovadá s volebným právom už majú internet.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  S tou poslednou vetou si to perfektne vystihol. Bohužiaľ, u prispievateľov typu 'pista' to vyzerá na vymiškované myslenie a tam je každá rada ťažká.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  No ty si o ňom ani počuť nemohol, lebo najďalej, kde mohli obdivovať tvoju inteligenciu a pravopis bol šulekovský chotár. Pán Pestún má totiž ambulanciu v Trenčíne. Imho, ty budeš mať ťažké rozhodovanie, lebo Dvoran nemá žiadnu vysokú školu, Domarcký je agronóm, Vavro pracuje v base a Žák, ten nepotrebuje ani komentár.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Myslim, ze ludi , ktori vystupuju ako ' chrapuni 'nie je skoda ako volicov. To co tu niektori predvadzaju, nema nic spolocne s kulturou. Takych je na faceboku dost. Rad sa schovavju, urazaju. Liecia si svoj komplex. Kazdi rozumni clovek, co vie citat a pouziva hlavu, musi vidiet, ze odpovede tohto kandidata su najlepsie. Nic to nema s cinziakmi, veterinou. Hovoria za neho jeho odpovede, ktore su fundovane. Nadavanie, urazanie nema nic spolocne s kritikou. Nie su vycitane ziadne slova. Iba vzdelanie, povolanie a to hovori o zavisti. Clovek , ktory to pisal musi byt velmi zly vo svojom vnutri.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  budem ťa voliť nesklam ma

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  ste môj jediný správny kandidát na funkciu primátora. Mám pre vás nejaké návrhy - ako je možné sa s Vami elektronicky spojiť?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  tak tento kandidát je pre mňa ako voliča veľmi zaújimavý:nebojácny,so slušným vystupovaním a prejavom,vecný,trefný.a so skutočnou snahou pomôcť a vybudovať toto mesto.je to taký 'doktorko' na choroby nášho mesta ktoré sa musia začať liečiť inak toto mesto zahynie.VOLÍM Olivera!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Pre mňa je veľmi šikovný, odvážny mladý človek, riešiaci problémy. Na každom zastupiteľstve sa snaží dopátrať, ako sa splnili zadané úlohy a dožaduje sa odpovedí od kompetentných. Jeho kritika je na mieste. Považujem to za správne, lebo kontrola plenenia úloh, by mala byť prvoradá. Prijať rôzne úlohy a zdvihnutím ruky ich odsúhlasiť, je myslím si to najľahšie. Máloktorí z poslancov sa, ale už zaujíma o ich splnenie. Takýmto poslancom bol len p. Pestún. Držím Vám p. Pestún palce v budúcej práci a Ste pre mňa číslom 1 vo voľbách.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Kedy a kde bude stretnutie s obcanmi. Dnes vesali plagaty.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  P.Pestún, ak už niečo poviete, tak si to najskôr overte, resp. kedže ste bol poslanec, tak by ste mal vedieť, že rozpočet mesta je cca 11-12 mil. Eur, ale z toho je cca 7 mil. Eur, ktoré mesto dostáva od VÚC na školstvo. Takže reálne mesto disponuje peniazmi od daňových poplatníkov sumov 4-5 mil. Eur. A úplne smiešne vyznieva to, ako hovoríte o zvýšení obratu z 800.000,- na 3 mil. To pri rozbehu firmy dokáže, ešte aj s komoditou, akou ste to spravil, v podstate každý, kto má auto. Je fajn, keď si niekto verí, ale ste človek bez absolútnej skúsenosti v komunálnej politike. Bol ste doteraz síce poslanec, ale komunálna politika je o niečom inom. Veď predstavte ľudom tím ľudí, s ktorými chcete spolupracovať. Som mladý človek, myslel som si , že Vás budem voliť, ale na základe tohto rozhovoru, určite nie. Radšej nebudem voliť nikoho.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  a o čom je komunálna politika podľa teba? o tých rečičkách, ktorými nás kŕmia D+D?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Rozpočet mesta Hlohovec pre rok 2010 schválený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 11 900 654€. Samospráva obce vykonáva kompetencie vo vzťahu k materským školám a základným školám. O financovaní uvedených škôl hovorí zákon č. 597/2003 Z.z. Z časti sú financované zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva školstva SR, tieto prostriedky poskytuje Krajský školský úrad . Pre rok 2010 v príjmovej časti-Dotácia na prenesené kompetencie - základné vzdelanie suma: 2 237 247€. Pre rok 2010 výdavková časť školstvo: 4 512 044€.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Hlohovec, Dom kultúry 24.11.2010 o 19:00 hod.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Myslím si, že treba viac čítať a počúvať. P. Pestún vystupuje fundovane. Je to vidieť i na zastupiteľstvách. Vždy je pripravený. Nekoktá a netrepe hlúposti. Veľmi dobre má urobenú stránku. Dá sa tam dozvedieť veľa vecí. Vidieť i tu oproti ostatným kandidátom, že je o niečo dopredu, ide s dobou. Jeho myslenie je úplne iné ako mali predchádzajúci primátori a taktiež jeho predstava o riadení mesta je iná. Preto mu veľa tzv. funkcionárov hádže polená pod nohy.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Držim Vám palce, pán Pestún. Budem Vás voliť. Vaše vystupovanie, inteligencia ma oslovila a dúfam, že tie staré štruktúry skončia na dobro.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  Pri prezeraní plagátov so si tiež uvedomila, ktorí kandidát to myslí vážne s občanmi. Väčšina z nich je umelá. Kandidáti na nich sú ako predstavitelia byvalej vlády za čias komunizmu. P.Pestún je na nich prirodzený. Do prostredia zapadá. Vidieť, že je to blízke jeho cítenie. I šoty kanditátov HcTv ukazujú úpne iných ľudí ako tých, ktorých stretáme v meste. Chýbala prirodzenosť, bolo cítiť neistotu. Prvý podlízavy, úplne iný slovník ako používa. druhý neprirodzený, chýbal úsmev, pohoda a chuť presvedčiť ľudí. Sedel ako na tŕní, pohľad kamenný.Tretí je opäť prirodzený. Ukazuje sa ľuďom, takí ako je v skutočnosti.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Takto dopadol Hlohovec v hodnotení: Hlohovec na chvoste, Piešťany prepadli na prístupe k informáciám Piešťanskú samosprávu TIS celkovo ohodnotila na C- (43 percent), veľmi slabo obstála v rámci prístupu k informáciám, len 40-percentná úspešnosť ju posunula až na 93. miesto v celkovom rebríčku. Ani bod sa jej zas nepodarilo získať v rámci oblastí etiky a konfliktu záujmov či investícií a obecných pozemkov, kde rovnako dopadol aj Hlohovec. Naopak, v rámci účasti verejnosti na rozhodovaní obsadila celkovo 4. a v rámci verejného obstarávania 5. priečku - v oboch oblastiach s náskokom pred Trnavou. Hlohovcu (známka D-, 30 percent) sa žiadne body nepodarilo získať ani v oblasti dotácií a grantov, či personálnej politiky. Zväčša hlboko podpriemerné umiestnenie trochu vylepšila len 80-percentná úspešnosť (24.miesto) v rámci územného plánu a stavebného úradu či 65-percentná v rámci prístupu k informáciám (60. miesto). Toto je dovod preco nevolit D a D . Ukazali kam sa dostal Hlohovec. Ak schceme zmenit smerovanie Hlohovca, musi nastat zmena.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Veď zmena nastane, Dlhopolček už nekandiduje.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Veď on vie prečo. Ja som sa rozhodol voliť MVDr. Pestúna, pretože Hlohovec potrebuje zmenu a najlepšou voľbou pre mesto je z týchto 5 kandidátov p. Pestún. Mestu Hlohovec klesá populácia bol som prekvapený keď som zistil koľko obyvateľov má, pýtam sa prečo? odpoveď Hlohovec nie je atraktívny pre mladé rodinya mladí ľudia neustále z neho odchádzajú. Myslím že pán Pestún vie ako na to.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Pán Pestún, ste pre mňa kandidát č.1, budem Vás voliť. Držím Vám palce, prajem Vám úspešné voľby !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  Nikdy som o ňom nič nepočul, teraz ho par zanietencom s internetom vynesie na svetlo a potom aj rýchlo zhasne, to je asi tak vsetko

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  To je už problém tích ľudí ktorí ho nepoznajú. Ale Ing Domaracký sa nejako rozbieha stou jeho propagáciou už mám dona i 4 jeho letáky. Dnes som si našiel v schránke obálku na ktorej bolo napísane priezvisko rodiny, priezvisko mojej rodiny bolo zle napísané bolo tam jedno písmenko naviac otvorím obálku a tam Ing. Domaracký. Inak najprv som si myslel, že to je Mečiar.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar

  Pan Domoracky si nas dovoluje oslovit. Dovolovat si mozu len krali.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  Len mačku? Mohol pokračovať a mohol si byť soprán.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  Začalo vysielanie. Ide to podľa abecedy, myslím kandidátov. Opäť sľuby niektorých : Domoracky sa predstavil veľmi podrobne, p. Dvoran skromne, p. Pestún príkladom, Vavro menovite rodinu a Žák prebral myšlienky kandidátov. 2.časť Domoracky sľubuje Eurofondy (kde bol doteraz), križovatky, renovaciu polikliniky atď. blá,blá (to čo sľúbil pred 4. rokmi a nesplnil), chcem a chcem.... p. Dvoran - jeho obľúbené slovo láska, všetci chcú dávať priehladné financovanie (viĎ. obaja p. Ježková), opäť poliklinika (viď. p. Varga obaja jeho vazali), školstvo - šport, chcú ale ako ?, dôchodci opäť na pretrase, kultúra - súbory a ďalej , kamerový systém (mesto ho má a na čo?), cesty a riešenie dopravy (nesplniteľné veci - obaja tam boli doteraz a nič), Šulekovo - p. Dvoran riešil školu, povedal, že je všetko v poriadku, mal by sa spýtať Šulekovčanov, keď je to v poriadku, prečo deti odchádzajú? p. Pestún - hovorí prečo chce kandidovať, chce meniť systém , prvý čo to spomenul, staré štruktúry nepovedali k tomu nič, vyhovuje im to spomínajú transparentnosť, kde bola doteraz, obja D a D tam boli (Ježková hovorí zanich), na koľkom mieste skončil Hlohovec v hodnotení Obaja páni D a D tam boli p. Vavro - buduje most, pekné predsavzatie, zabíja tri muchy jednou ranou, vidieť, že nerobil doteraz nijaké rozhodnutia, trápi sa, sú to predsavzatia otrepané oprava chodníkov ciest, parkovanie, hromadná doprava, šport, kultúra a šport, rekonštrukcia zámku, číta svoj prejav, ako ho môže realizovať, keď ho nevie ani reprodukovať, hovorí o jdenoduchých veciach, ktoré sa preberajú v krčme, o Šulekove hovoria všetci, hlohovskí kandidáti sú tam, keď potrebujú hlasy, trápenie sa skončilo, p. Žák - infraštruktúra, doprava, parkovanie, cesty, chodníky, hromadná doprava, most, dôchodci, - zatiaľ nič moc, opakuje, čo povedali kolegovia

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  Bolo to vyborné. StrStručne, jasne formulované vety. Vidieť, že vie, čo hovorí. Veľmi jemne ukázal protikandidátom, čo iba sľubujú a čo je reálne.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  Pri hodnotení je potrebné uvedomiť, že Dvoran ako viceprimátor bol výkonných orgánom, ktorý napr. nedoriešil ani tú školu v Šulekove a ani Ješkovú za tie jej kšefty. Domaracký a Pestún sú na rovnakej úrovni ako poslanci zastupiteľstva, bez možnosti priameho ovplyvňovania chodu mesta, napr. aj školstva len cez interpelácie. Za dôležitejšie považujem - ako bude budúci primátor postupovať - ak sa neobklopí ľudmi, resp. nevymení osadenstvo MsÚ, ktorí doteraz robili len na príkazy a nemali žiadnu iniciatívu a neprinášali nové riešenia súčasných problémov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím