Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Oliver Pestún

Kandidát na primátora

Vek: 34 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Veterinárny lekár
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Poslanec MsZ

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Aby som sa mohol pozrieť do očí ľuďom,  ktorí mi od začiatku držia palce a podporujú ma v mojom pôsobení v komunálnej politike štyri roky . Bez ich podpory  by som také rozhodnutie nikdy neurobil. Chcem,  aby tí čo do mňa vkladajú nádej a túžia po zmene mali možnosť a príležitosť sa tej zmeny zúčastniť a podporiť ju.

Som mladý človek s mladou rodinou a deťmi. Komu má viac záležať na tom ako vyzerá jeho okolie, do akej školy chodia jeho deti, aké sú možnosti športového či kultúrneho vyžitia v meste v ktorom žijeme?

Mojou ambíciou je vybudovať  mesto, ktoré bude v prvom rade čisté s dostupnými službami na primeranej úrovni. Ponúkam obyvateľom Hlohovca len reálne riešenia, nie prázdne sľuby. 

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Negatíva: Vedenie mesta má v kompetencii primátor a viceprimátori. O svojej činnosti za štvorročné volebné obdobie  nepredložil správu ani jeden z nich. Hodnotiť niečo o čom nemám informácie nezvyknem. Na túto otázku by mali odpovedať skôr ich podriadení t. j. pracovníci MsÚ.

Pozitíva: Ako pozitívum vnímam fakt, že súčasný primátor PhDr. Dlhopolček  sa snažil počas svojho pôsobenia v komunálnej politike dosiahnuť vytýčené ciele.

Na druhej strane si myslím, že tak ako ja vedia zhodnotiť ich pôsobenie všetci občania, keď sa obzrú okolo seba, ako naše mesto vyzerá v porovnaní s inými podobnými mestami, ktorým ročne pretečie cez rozpočet 11 – 12 miliónov eur.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Momentálne je zadanie na vypracovanie generelu dopravy mesta Hlohovec. Ten nám ponúkne možnosti riešenia dopravy odborným pohľadom. Následne bude potrebné  presvedčiť ministerstvo o potrebe riešenia neúnosnej situácie.

Ja osobne som nikdy v médiách nezachytil správu o tom ,že by primátor Hlohovca oficiálne rokoval s ministerstvom alebo s okolitými obcami a mestami. Ale taktiež som nezaregistroval žiadnu petíciu alebo verejný protest občanov ,ktorých sa to priamo dotýka. Čím viac a častejšie sa bude na uvedený problém upozorňovať a medializovať ho , tým skôr dotlačíme kompetentné orgány k riešeniu.

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je Vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

v súčasnosti sa podľa informácií, ktoré sme ako poslanci mali k dispozícii robí prieskum možností parkovania. Osobne som bol od začiatku za spoplatnenie parkovania v centre mesta a použitie takto získaných finančných prostriedkov na ďalšie riešenie problému parkovania.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Určite áno. Raz ma oslovila pani za pokladňou na čerpacej stanici a porozprávala mi o probléme rannej dochádzky do práce. Predniesol som jej problém na MsZ  a ten spoj ktorý zrušili znovu obnovili. Presne takto sa dá niečo v tomto meste realizovať- musí fungovať komunikácia medzi občanom a samosprávou.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

V prvom rade sa Hlohovec musí stať lepším miestom pre život. A odpoveď je naznačená už vo vašej otázke: Príchod investorov = pracovné príležitosti = pracovné miesta = práca = peniaze = výstavba = zvyšovanie počtu obyvateľov. V dnešnej situácii je vo výhode Šulekovo, dopravná dostupnosť je prijateľná, napojenie na diaľnicu do dvoch kilometrov, aj keď je tam infraštruktúra v dezolátnom stave a dostupnosť služieb na bode mrazu.  

Po prvé: samotné mesto má kľúčový problém, a tým je doprava . Ak sa vyrieši doprava, vyrieši sa aj dostupnosť. 

Po druhé: zlepšenie kvality prostredia, ktoré nás obklopuje - mestskú zeleň, jej údržbu, úpravu a čistotu mesta, pokladám za úplnú samozrejmosť, ale z pozície poslanca som nedokázal veľmi ovplyvniť ten stav, ktorý tu roky je (aj to je jeden z dôvodov, prečo kandidujem na primátora),  a pritom finančné prostriedky sú na to vyčlenené. Mestskú zeleň v súčasnosti majú v správe Vodárenské a technické služby. Objem finančných prostriedkov, ktorý sa na údržbu zelene vynakladá je dostatočne vysoký na to, aby bolo naše mesto čistejšie ako v súčasnosti. Podľa môjho názoru by finančné prostriedky, ktoré má mesto vyčlenené na údržbu zelene malo ísť priamo firme, ktorá bude najúspešnejšia v elektronickom výberovom konaní.
 
Po tretie a predovšetkým: rodina je o deťoch. Čo im ponúka mesto Hlohovec? Kde je materské centrum, kde je fungujúci klub mládeže, kde  je koncepcia rozvoja tela a duše našich detí? Chýba koncepcia a podpora rozvoja športu na školách a škôlkach. A kultúra? Žijeme v meste, ktoré na nákup kníh ročne vyčlení z rozpočtu rovnú nulu! Nielen v tejto oblasti treba predložiť jasnú víziu, ako má naše mesto vyzerať o desať rokov stanoviť si cieľ za cieľom a postupne sa k nemu dopracovať.  To samozrejme nie je práca pre jedného človeka, ale ten jeden človek (ktorým by som chcel byť) je dôležitý pri vytváraní a motivovaní tímu, ktorý za naplnením spoločnej predstavy pôjde – aj s využitím skúseností z porovnateľných úspešných miest doma a v zahraničí.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Hlohovec má veľa krásnych miest a dokonca jedinečných : Pánska záhrada, Zámok, Empírové divadlo, Francúzske terasy, Hvezdáreň, Vyhliadka Šianec, Váh a tradíciu vína. Hlohovec má čo ukázať. Začal by som Informačným centrom , ktoré v Hlohovci nie je. Propagácia mesta a hlavne čistota spomínaných miest by mal byť prvým krokom k zviditeľňovaniu mesta.

Jedným z kľúčových krokov je, že potenciálni návštevníci musia o týchto jedinečnostiach Hlohovca vedieť a keď sem prídu, musia sa tu ľahko orientovať. Kvalitné informácie a udržiavanie týchto miest je začiatok, ktorý nie je ani tak finančne náročný, je to len o prioritách a najmä schopnostiach vedenia mesta. Zároveň treba do spoločnej propagácie  lepšie a koordinovane zapojiť miestnych podnikateľov v gastronómii a službách, ktorí tiež budú profitovať zo zvýšenej návštevnosti mesta.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Ako som už uviedol,  o zeleň v meste by sa mala starať firma vybraná  v elektronickom výberovom konaní.  Je nutné vypracovať  harmonogram upratovania a kosenia jednotlivých ulíc a vypracovať systém kontroly.  Druhou možnosťou je  reštrukturalizácia  Vodárenských a technických služieb v Hlohovci s patričnou kontrolou a efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov určených na údržbu zelene a čistoty mesta. 

Problém psičkárov vyrieši osveta – to znamená  informovať držiteľov psov o ich právach a povinnostiach, o dodržiavaní pravidiel všeobecného záväzného nariadenia mesta. Kontrolu a sankcie majú v kompetencii mestskí policajti.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Myslím si, že projekt „elektronického mesta“, ako ho realizuje napríklad neďaleká Šaľa, je tým správnym prístupom k väčšej transparentnosti fungovania mesta, ktoré narába s 11 – 12 miliónmi eur ročne pochádzajúcich od daňových poplatníkov, teda od občanov. Už v predchádzajúcom volebnom období sa mi podarilo presadiť, aby aspoň interpelácie poslancov aj s odpoveďami kompetentných  boli zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

Budem hovoriť o službách mesta občanovi. Dnes keď prídete na MsÚ a pozriete sa na informačnú tabuľu a hľadáte  napríklad  hlavného kontrolóra mesta, tak je tam číslo dverí a poschodie. Prídete na uvedené poschodie, nájdete uvedené číslo dverí a zistíte, že ste pred dverami viceprimátora. Ja, občan , ak mám problém a viem že mi ho vyriešia na meste, potrebujem vedieť ktoré oddelenie a ktorý pracovník mi ho vyrieši. Nepotrebujem blúdiť po úrade a chodiť od jedných dverí do druhých. Trpezlivosti občana takýto prístup nepridáva a pracovníci úradu asi tiež nie sú nadšení, ak ich niekto ruší v ich práci. Mám v pláne zriadiť kanceláriu prvého kontaktu, kde vás bude čakať usmiaty človek, ktorý  vám poradí vo všetkom, čo sa týka MsÚ. Kvalitu súkromných služieb si musí vyriešiť trh.

Detská pohotovosť by v meste Hlohovec mala byť. Podľa poslednej informácie od končiaceho primátora nemáme detskú pohotovosť, lebo lekári tu nechcú slúžiť. Viem, ako sú dnes ohodnotení lekári – všetko je to vecou finančných prostriedkov a dohody.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

Začal by som kultúrou prostredia, v ktorom žijeme. Čím je mesto čistejšie, zeleň zelenšia a vzduch voňavejší, tým sa každý človek cíti lepšie. Kultúrnu ponuku v meste treba rozšíriť pre všetky vekové kategórie, aj mladších ľudí, nie ako doteraz. Riaditeľ MsKC by sa mal starať predovšetkým o zaujímavé programy, a nie byť správcom niekoľkých budov. Riešenie zámku, jeho rekonštrukcia sa posúva do nedohľadna. Sprístupnenie Empírového divadla pre širšie okolie, kúpeľných hostí Piešťan predpokladá rozšírenie parkoviska a lepší bezbariérový prístup. Kniha, naše dedičstvo by malo mať stabilnú podporu v mestskom rozpočte. Kde je romantika letných večerov na amfiteátri?

Hlohovec bol liahňou skvelých športovcov. Mesto má možnosť vypracovať koncepciu rozvoja športu v škôlkach a školách. Má to dokonca v kompetenciách určených zákonom. Podporiť šport znamená zaplatiť trénerov, zapojiť rodičov a vytvoriť podmienky – vybudovanie športovísk. Dve nové športoviská  máme vybudované a je mi smutno, keď si chlapci, aby si mohli zahrať futbal na novom ihrisku, musia  urobiť dieru v plote. Vybudovaním ihriska sa podpora športu nekončí, ale začína. Dotácie jednotlivým športom by mali byť vyvážené. Hádzaná nás síce reprezentuje, ale koľko Hlohovčanov  je súčasťou tímu?

Hlohovec nemá krytú plaváreň ani funkčnú atletickú dráhu. Šport je liek na civilizačné ochorenia a tie postihujú čím ďalej tým viac nižšie vekové kategórie. Šport vás naučí seba prekonávať sa, zvyšuje sebaistotu, čistí myseľ a ducha (aj preto začínam takmer každý deň skoro ráno v posilňovni). Ak nie sme fyzicky zdatní, ľahko nás premôžu ochorenia. Bude potrebné vrátiť šport do škôlok a škôl, zaplniť športoviská a podporovať hlavne domácich športovcov.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Niekoľko rokov som pracoval v marketingu, čo znamená plánovanie, rozpočet, plnenie plánu, dosiahnutie cieľa, stratégia, analýza trhu, komunikácia s klientom. Mal som na starosti určité územie Slovenska, povedzme ekonomicky stredne silné. Na začiatku som mal v uvedenom území mesačný obrat  800-tis. Sk. Po dvoch rokoch mojej práce som mesačný obrat dostal na hranicu troch miliónov. Myslím si, že obchodný riaditeľ bol spokojný, že mi ponúkol túto pozíciu.
A som presvedčený, že rovnako budú o štyri roky spokojní aj Hlohovčania a Šulekovčania, keď mi dajú možnosť vyliečiť čo najviac zo súčasných neduhov tohto mesta.

Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Milan Domaracký
Milan Domaracký
Kandidát na primátora

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora