Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

8. november 2011

Za takmer 3 roky si prilepšili o 3 300 eur

Radnica čelí škandálu. Dvojica pracovníčok priznala, že poplatky od ľudí končili v ich vlastnom vrecku.

Za takmer 3 roky si prilepšili o 3 300 eur

Začiatkom augusta sa v diskusnom fóre objavil príspevok o zvláštnych praktikách na mestskom úrade. Jeho autor poukázal na vyberanie poplatkov, ktoré vraj nekončili v pokladnici, ale profitovať z nich mali určití zamestnanci radnice. Správa ihneď rozvírila búrlivú debatu. Niektorí čitatelia konanie odsúdili, iní hovorili o diskreditačnej kampani a väčšina považovala celú záležitosť za absurdnú. Akokoľvek neuveriteľné sa to mohlo zdať, nakoniec sa ukázalo, že informácia bola pravdivá.

Všetko sa dialo na úseku evidencie, ktorý je súčasťou právneho oddelenia. Jeho pracovníčky vydávajú obyvateľom aj potvrdenia o trvalom či prechodnom pobyte. Vydanie dokumentu stojí 3 eurá. Platba sa dá uskutočniť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladnice úradu. Ľudia, ktorí sa obrátili na spomínaný úsek, pravdepodobne žiadne podozrenie nemali. Dokument, ktorý potrebovali, predsa dostali a ešte boli radi, že správny poplatok môžu uhradiť rovno na mieste, kde im ho vystavili.

Peniaze však cestu do mestskej kasy nenašli. Pokušenie bolo lákavé, a tak sa dvojica kolegýň rozhodla, že si ich jednoducho ponechá. Zrodil sa plán. Evidencia prebiehala v absolútnom poriadku, až na jeden detail. Žiadny oficiálny dôkaz o platbách, ktoré sa diali za dverami ich kancelárie, nevystavili. A keďže neboli doklady, nechýbali ani peniaze. Jednoduché, ale účinné. Účinné až do augusta tohto roku.

Vedenie mesta pravdepodobne dostáva horúci tip. Prednostka Eva Lukáčová náhle odvoláva hlavného kontrolóra Jána Kozáka z dovolenky a ten sa ihneď ujíma prípadu. Na povrch vychádzajú šokujúce skutočnosti. Kontrolór porovnáva zoznamy prisťahovaných a presťahovaných občanov a zisťuje, že v mnohých prípadoch neboli správne poplatky hradené do mestskej kasy. Prichádza na to, že “vedľajšej zárobkovej činnosti“ sa pracovníčky venujú už vyše dva a pol roka.

Počas spomínaného obdobia sa podnikavým kolegyniam na relatívne smiešnom trojeurovom poplatku podarilo prilepšiť o rovných 3 258 eur, čo je suma za 1 086 prípadov. Jedna z nich sa obohatila o 2 343 a druhá o 915 eur. Počas ostatného polroka sa tejto aktivite venovala už len jedna z pracovníčok, keďže jej spoločníčka bola dlhodobo práceneschopná. Informáciu o tom, že by ľudia odchádzali z kancelárie s falošnými bločkami, kontrolór nepotvrdil. Pod tlakom dôkazov sa obe priznávajú. Motívom ich konania mali byť údajne rodinné finančné problémy.

Svojím konaním sa dopustili hrubého porušenia pracovnej a finančnej disciplíny. Keďže peniaze neboli hradené do pokladnice, došlo aj k porušeniu zákona o správnych poplatkoch. Pri bezdôvodnom obohatení sa v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy hovorí o pokute až do 10-tisíc eur. Suma, ktorú si pracovníčky prisvojili, značne prevyšovala 266 eur, možno preto hovoriť o trestnom čine.

Prípad nebol odstúpený orgánom činným v trestnom konaní

Podľa vyjadrení prednostky zamestnankyne svoje konanie priznali, pri zisťovaní spolupracovali a skutok oľutovali. Voči kontrole nepodali žiadne námietky a spôsobenú škodu v plnej výške uhradili. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebol prípad odstúpený orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedla Lukáčová. „Ak by peniaze v stanovenom termíne nevrátili, podali by sme trestné oznámenie,“ dodal Kozák.

Vedenie mesta konzultovalo postup s externou advokátskou kanceláriou, ktorá im dala za pravdu. Nami oslovený právnik, ktorý si želal zostať v anonymite, vidí celé konanie podstatne závažnejšie: „Na základe dostupných informácií je možné vysloviť dôvodné podozrenie, že dotyčné pracovníčky svojím konaním naplnili skutkovú podstatu pokračujúceho prečinu sprenevery formou spolupáchateľstva.“

Premyslený dlhodobý skutok, v ktorom išlo o nemalú sumu, nakoniec “vyniesol“ dvojici prepustenie zo zamestnania. „Myslím, že strata práce je v tejto neistej dobe pre ne najväčším trestom,“ uviedol kontrolór. Ako ďalej informoval, napriek všetkému mali dotyčné záujem naďalej zotrvať na úrade, aj keď už v inej pracovnej pozícii. S podobným prípadom sa počas svojej praxe stretol aj pred dvoma rokmi, keď zistil, že vedúca školskej jedálne si dlhé roky posielala peniaze na vlastný účet. Záležitosti sa vtedy ujali orgány činné v trestnom konaní.

Ľudia, ktorí uhradili poplatok priamo v kancelárii evidencie, sa obávať nemusia. Mesto má totiž menný zoznam všetkých, ktorí v tom čase o zmenu prechodného či trvalého bydliska požiadali. Podľa Kozáka sa už takýto prípad na úrade nezopakuje, pretože všetky úkony budú zaznamenávané elektronicky. 

Podobné témy
Radnica konala nezákonne. Potvrdil to súd.
Radnica konala nezákonne. Potvrdil to súd.
Krajský súd potvrdil, že rozhodnutie magistrátu o nesprístupnení dokumentu bolo nezákonné.

Magistrát opäť hľadá vedúceho právneho oddelenia
Magistrát opäť hľadá vedúceho právneho oddelenia
Víťazka výberového konania krátko po zvolení do funkcie odišla.