Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

12. marec 2013

Verejné rokovania sú ľudoprázdne. Prečo?

Zlé načasovanie alebo ignorácia? Účasť Hlohovčanov na mestských zasadnutiach je žalostná.

Verejné rokovania sú ľudoprázdne. Prečo?

Rokovania mestského zastupiteľstva zívajú prázdnotou. Až na pár stálic a stavy vážneho ohrozenia tam väčšina Hlohovčanov nezavíta. Zasadnutia sa už roky konajú vo štvrtok od rána s priestorom pre občianske vystúpenia o 13-tej hodine. Niektorí tvrdia, že by prišli, ale v tom čase sú ešte v práci alebo v škole. Kde sa teda skrýva kameň úrazu? Je to skutočne nevhodné načasovanie, či len nezáujem o veci verejné?

Určený čas je nespravodlivý
Podobnú otázku si zrejme položila i Viera Bardiovská, ktorá rovnako ako Michal Hauliš, Ľudovít Brezovský či v minulosti i Karol Foltánek, na rokovaniach pravidelne vystupuje. A keďže tu sa okruh skalných uzatvára, Hlohovčanka vyzvala predstavenstvo mesta, aby zasadnutia presunulo. „Určený čas je voči občanom nespravodlivý,“ tvrdí v žiadosti.

Občania sú len na obtiaž
A nie je sama. Rovnakú iniciatívu ešte za predošlého vedenia prejavil aj Oliver Pestún. Poslaneckí kolegovia ho však nepodporili. Ľudia majú na vec vlastný názor. „Občania sú na obtiaž a len im prekážajú v kšeftoch,“ napísal prispievateľ diskusného fóra. „Ešte by ich prišlo o desať viac a čo by potom od strachu robili? Zvolili ste si ich, tak sa pozerajte ako vás majú v paži,“ pridal sa ďalší.

Primátor chce o termíne rokovať
Mestská rada sa podnetom zaoberala pred dvomi rokmi. Bezvýsledne. Poslanci argumentovali tým, že dávnejšie sa už rokovania konali i neskôr a lepšia účasť verejnosti sa nedostavila. V minulosti zasadaciu sálu v kultúrnom dome zaplnil iba problém obchodného centra Billa na Dilongovej, zrušenie školy na Nerudovej či nedávno prenájom športovej haly. Podľa ostatného stanoviska prednostky Evy Lukáčovej, primátor rešpektuje spôsob rokovaní schválený začiatkom volebného obdobia. „Preto i v tomto prípade chce o termíne zasadnutí najskôr rokovať s členmi mestskej rady, resp. i s poslancami mestského zastupiteľstva,“ dodala.

O ústretovosti poslancov voči spomínanej zmene sme sa presvedčili sami. Využili sme na to ich oficiálne zriadené e-mailové adresy. Odpovedali piati. Silvia Rybnikárová, Oliver Pestún, Miloslav Drgoň, Patrik Voltmann a Miroslav Bobák. Ostatní sa neunúvali. Všetci, ktorí zareagovali sa zhodli, že so zmenou termínu problém nemajú.

„Ak ma voliči oslovia s touto požiadavkou, tak ju ochotne prednesiem,“ uviedol Voltmann. Drgoň taktiež podmienil svoju podporu uistením sa spoločenskej potreby. Pestúnov postoj je zrejmý už z predošlého obdobia a Bobák neváha predložiť návrh už na najbližšom zasadnutí. Šulekovská poslankyňa vyjadrila obavu, či neúčasť občanov nespočíva v strate záujmu o veci verejné.

Myslím, že je záujem
„Myslím, že po prepuknutí problémov ako skládka, poliklinika, zlý stav vozoviek a potrubí je veľký záujem zúčastňovať sa týchto stretnutí,“ vyjadril sa v diskusnom fóre Andrej. Na základe rozhovorov s ostatnými potvrdil, že ak by sa zasadnutia konali v inom čase, ľudia by na ne chodili. Pri spore o športovú halu sa rokovacia sála zaplnila prívržencami hádzanej. Je preto nesporné, že aj tlak verejnosti zohráva nemalú rolu.

Naopak, občianski aktivisti proti rozšíreniu skládky až takú podporu na verejných zasadnutiach od Hlohovčanov necítia. A to i napriek silným argumentom, masívnej kampani a hlavne podstatou motivovanou tým najdôležitejším, a síce ochranou ľudského zdravia.

Pre porovnanie, v Šali, Piešťanoch, Trnave či Galante začínajú rokovania mestského zastupiteľstva popoludní. „Vystúpenia verejnosti máme o 17-tej hodine. Účasť závisí od programu. Ak sa rokuje napríklad o zrušení školy, prídu aj tridsiati. Inokedy sú v sále traja,“ uviedol viceprimátor Šale Jozef Mečiar. Ako vyplynulo z nášho malého prieskumu, je pravdou, že záujem miestnych ani tam neláme rekordy.

Samospráva sa však nemôže vyhovárať, že ani pri zmene termínu by ľudia na zasadnutia nechodili. Jej povinnosťou je vytvoriť také podmienky, aby účasť čo najširšiemu okruhu verejnosti umožnila.