Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. marec 2013

Chystá sa špeciálne rokovanie. O nemocnici!

Poliklinika zverejnila výšku dlhov. Od mesta požaduje odpustenie pohľadávky a dotáciu na lekársku pohotovosť.

Chystá sa špeciálne rokovanie. O nemocnici!

Nemocnica s poliklinikou v Hlohovci (NsP) čelí vážnym problémom. Nový konateľ Jozef Sobotovič preto zahájil úsporné opatrenia. Tie by mali zariadenie topiace sa v dlhoch postaviť na nohy. Podporu očakáva i od mesta, ktoré je menšinovým vlastníkom spoločnosti.

Po prevalení škandálu s astronomickým dlhom NsP zosilnel i nepokoj v poslaneckých radoch. Zástupcovia občanov sa čoraz intenzívnejšie začali dožadovať vyriešenia zúfalej situácie. Všetky strategické kroky však závisia od Klimati Logistic, ktoré je majoritným vlastníkom spoločnosti. Mesto tak má prakticky zviazané ruky.

Napätie vyvrcholilo na februárovom rokovaní zastupiteľstva. Poslanci trvali na špeciálnom zasadnutí s jediným bodom a cieľom programu - vniesť viac svetla do problému a dohodnúť sa, čo s nemocnicou ďalej.

V stredu (13. 3.) mesto zverejnilo pozvánku na spomínané rokovanie. Na rozdiel od predošlej správy, podklady už obsahujú i vyčíslené údaje o stave spoločnosti. Záväzky nemocnice (k 31. 1. 2013) sa vyšplhali na 2 076 110,19 eur. Z toho dlh NsP voči mestu činí 387 711,75 eur i s úrokmi.

Poslanci zároveň prerokujú návrh na odpustenie pohľadávky za prenájom, ktorú má voči nemocnici mesto. Spoločnosť totiž väčšinu svojej činnosti vykonáva práve na jeho majetku. Ide zhruba o 93-tisíc eur za uplynulý rok, ktoré nemocnica nezaplatila. Mesto jej preto vlani neposkytlo bežný transfer na údržbu majetku, tak ako v predošlých rokoch. Transfer predstavuje rovnakú čiastku, ako je výška nájmu.

Z podkladov vyplýva, že sťahovanie liečebne dlhodobo chorých na polikliniku a úpravu týchto priestorov realizovala nemocnica z vlastných prostriedkov. Náklady na správu budovy predstavovali vlani vyše 138-tisíc eur. Ako sa ďalej uvádza v materiáli, za prenájmy v poliklinike vybrala spoločnosť zhruba 91-tisíc eur, čo nepokrylo ani výšku nájomného stanoveného mestom voči NsP. Nemocnica preto požiadala o odpustenie spomínaného dlhu. Argumentom má byť aj fakt, že dlžníkom je spoločnosť s majetkovou účasťou mesta, ktorá slúži verejnému záujmu.

Konateľ predložil i návrh v záujme zachovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých. Rozdiel medzi nákladmi na pohotovosť a príjmami od poisťovní by mala vykryť dotácia mesta. Vlani táto strata predstavovala takmer 3-tisíc eur.

Situáciou v NsP vrátane predložených návrhov sa budú poslanci zaoberať na špeciálnom rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok (21. 3.) o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti tunajšej radnice.
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.