Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

12. august 2013

Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory

Aktivisti apelujú: Príďte vyjadriť svoj názor k rozšíreniu smetiska!

Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory

Povoľovací proces rozšírenia skládky Vlčie hory naberá obrátky. V stredu 14. augusta o 10:00 a 16:00 hod. sa v tunajšom kultúrnom dome uskutoční verejné prerokovanie k zámeru. Ako sa situácia zatiaľ vyvíja a prečo by Hlohovčania nemali na avizovanom stretnutí určite chýbať, ozrejmuje líder miestnych aktivistov Miro Kollár.      

Už to bude rok, ako ste sa začali aktívne zaujímať a vystupovať proti rozšíreniu skládky Vlčie hory. Keď sa teraz pozriete dozadu, čo za sebou vidíte?

Vidíme to, že skládka už toľko nehorí, že poslanci sa ňou začali reálne zaoberať, že zareagovala aj časť Hlohovčanov a obyvateľov okolitých obcí. Ale na druhej strane vidíme iné znepokojujúce vplyvy skládky na okolie, a tiež slabú angažovanosť až nečinnosť, nekonanie a miestami otvorenú ignoranciu úradov takmer na všetkých úrovniach, ktoré podľa nás hraničí až s porušovaním ich zákonných povinností.

Vaše úsilie ale zrejme leží niekomu v žalúdku. Zničenie bilbordov bolo len začiatkom...

Útoky nabrali masívne rozmery

Áno, a najmä v ostatných mesiacoch nabrali útoky voči nám masívne rozmery. Či už to bol pamflet ohovárajúci časť aktivistov, ktorý bol v niekoľkotisícovom náklade distribuovaný medzi občanmi mesta (a čo nás mrzí najviac, podľa našich informácií mal byť distribuovaný aj niektorými riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií medzi ich zamestnancov, čo v prípade, že ide o korektnú informáciu, považujeme za absurdné!). Ale tiež mediálna kampaň šírená prostredníctvom webstránky celoštátneho denníka Pravda, ktorá vyústila do série kontrol štátnych úradov v prevádzkach aktivistov. Alebo udania na ďalšieho z aktivistov podpísané okrem iných aj človekom, ktorý mal v minulosti pracovať na skládke a ktorý odprisahal, že on tieto udania nepísal a jeho osobné údaje boli zneužité. Všetky tieto udania nás samozrejme zamestnali, pretože sme museli čeliť opakovaných kontrolám od inšpektorátu práce až po hasičov. A do zbierky len minulý týždeň pribudol ďalší ohováračský leták o poslancovi Voltmannovi, pre ktorý neznámy páchateľ zneužil aj jeho poslanecké emailové konto.

Napriek týmto atakom ubezpečujeme všetkých, ktorí dúfajú v opak, že nemáme v pláne prestať sa venovať problematike tejto ekologickej záťaže a vplyvu jej súčasného prevádzkovania na kvalitu života Hlohovčanov.

Prevádzkovateľ tvrdí, že ide o prísne regulovaný biznis sprevádzaný kontrolami kontaminácie vôd, ovzdušia i navážania odpadu. Je podľa vás s fungovaním skládky všetko v poriadku? Zlepšila sa situácia odkedy ste začali o Vlčích horách hovoriť?

Myslím si, že od minulého leta sa zlepšila situácia v tom, že na skládke už tak často nehorí a zápach z požiarov neobťažuje tak okolie. Môžeme sa len domnievať, že je to výsledok dôslednejšieho dodržiavania technologických postupov na skládke aj na základe nášho verejného tlaku. Inak je však situácia podľa mňa stále nepriaznivá – okrem iného sme zaznamenali vypúšťanie vody do okolia, vznik „jazierka“ pod skládkou, a na stole je problém uzatvorenia existujúcej skládky nebezpečného odpadu – podľa našich sprostredkovaných informácií prevádzkovateľ stále nedostal povolenie na jej uzavretie, pretože sú tam nejaké otvorené a nesplnené veci.

V apríli poslanci rozhodli, že územný plán mesta už s rozšírením skládky nepočíta. Nasledovať malo stretnutie primátora so zástupcami Plastic People, ktorí mali o týchto zmenách rokovať. Stalo sa tak? Ako avizované stretnutie dopadlo?

Zo zverejnenej zápisnice z tohto stretnutia, ktoré sa konalo v závere mája (na ktoré neboli prizvaní ani poslanci, ktorí sa skládkou zaoberajú, ani hlavný architekt mesta) napríklad vyplynulo, že zástupcovia spoločnosti Plastic People na nás zaútočili vyjadreniami typu „...aktivisti, ktorí sa k problematike vyjadrovali o riešenie záujem nemajú“. Považujeme to len za ďalší dôkaz šírenia nekorektných informácií zo strany prevádzkovateľa. Náš záujem o riešenie situácie sme za posledný rok myslím vyjadrili dostatočne časom a energiou, ktoré sme problému venovali – na vlastné náklady. A aj na opakované stretnutia s mediálnymi zástupcami spoločnosti PP, napríklad na tému nimi avizovaného projektu občianskych hliadok, prostredníctvom ktorých sa má merať reálny únik škodlivých látok zo skládky.

Už vtedy sme upozorňovali, že takto postavený projekt je len „Potemkinovou dedinou“ a nemá žiadny reálny význam. Dôkazom je aj skutočnosť, že dodnes žiadne občianske hliadky nevznikli – preto sa pýtame, kto v skutočnosti nemá reálny záujem o riešenie problému a o zachovanie status quo?

Zo zápisnice tiež vyplynulo, že spoločnosť Plastic People mala do konca júna predložiť upravený návrh zámeru na rozšírenie skládky, o ktorom mala pokračovať diskusia. Takýto návrh podľa našich informácií v stanovenom termíne predložený nebol. Naopak, uprostred leta sa objavilo oznámenie o verejnom prerokovaní pôvodného zámeru na rozšírenie, ktorý už rok kritizujeme, pretože sme presvedčení, že je pre Hlohovec nepotrebné a ide len o rozšírenie súkromného biznisu na úkor zdravého prostredia a kvality života Hlohovčanov.

Celý tento proces sa zamotáva a bežný smrteľník už stráca prehľad. Jedno sa povie, iné sa deje a podstata je ukrytá niekde hlboko pod vrstvou byrokratického balastu. Pre koho sa to celé vlastne robí?

Úrady si problém prehadzujú

Myslím si, že toto je zámer, práve preto, aby sa v tom obyčajný človek stratil a prestal sa o problém zaujímať. Veď len šanón s našou korešpondencia so všetkými možnými úradmi od mesta, cez obvodný úrad životného prostredia, inšpektorát životného prostredia až po ministerstvo má už niekoľko desiatok centimetrov. Takmer všetky tieto úrady si prehadzujú problém z jedného na druhý, neprejavujú záujem reálne problém riešiť a hľadajú skôr spôsoby, ako nás odbiť.

Ja rozumiem, že úradníci chcú mať pokoj, že sú možno pod tlakom, že z Trnavy či Bratislavy im môže byť problém skládky kdesi v Hlohovci ukradnutý, ale my tu žijeme a znášame dôsledky jej prevádzkovania. Preto neprestaneme bojovať s úradníkmi, ktorých platíme my všetci z našich daní a ktorí sú povinní konať vo verejnom záujme a v zmysle zákonov, inak sa dostávajú do roviny porušovania zákonov, na ktoré budeme dôsledne upozorňovať a ak to bude nevyhnutné, tak nezákonné konanie aj žalovať na súdoch.

V aktuálnom dokumente týkajúcom sa dobudovania skládky sa stále píše aj o navýšení kapacity úložiska nebezpečného i nie nebezpečného odpadu. Aký zmysel potom mali všetky tie doterajšie snahy a rozhodnutia?

Veď práve to namietame: napriek všetkým rokovaniam, prísľubom, sťažnostiam a zdanlivým ústupkom sa prevádzkovateľ v skutočnosti stále snaží presadiť pôvodné riešenie, ktoré Hlohovčania nepotrebujú. Preto možno nezaškodí zopakovať si fakty:

K nebezpečnému odpadu: Od roku 1992 bolo podľa dostupných údajov uložených na oboch  existujúcich skládkach nebezpečného odpadu spolu 5 476,83 m3 nebezpečného odpadu, čo je menej ako polovica ich celkovej kapacity. Neexistuje preto podľa nás žiadny relevantný dôvod na budovanie hneď dvoch nových skládok nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou 21 000 m3.

Ku komunálnemu odpadu: Od roku 1994 do roku 2013 bolo podľa dostupných informácií na skládku uložených spolu 203 000 m3 odpadu. Voľná kapacita do v súčasnosti schválených 415.000m3  by ešte stále mala byť 212 000 m3 a postačuje pri súčasnom trende vývoja v odpadovom hospodárstve a zhutňovania odpadu minimálne na 20 rokov. Ani v samotnej predloženej správe o hodnotení návrhu na rozšírenie nie je uvedený žiaden relevantný doklad o potrebe navýšiť kapacitu na celkových  697 500 m3.

K skládkovaniu ako takému:

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby do roku 2014 predložila návrhy s cieľom postupne zaviesť všeobecný zákaz skládkovania odpadu na európskej úrovni a zákaz spaľovania recyklovateľného a kompostovateľného odpadu od roku 2020.

Vo februári 2012 schválila Vláda SR Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015, podľa ktorého je hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 – 2015 zasa konštatuje, že kapacita skládok v Trnavskom kraji je dostatočná a preto nie je nutné budovať nové skládky odpadov.

Rozširovanie skládky nad schválený rámec je teda v ostrom rozpore s hore uvedenými strategickými dokumentmi.

Tento týždeň (v stredu 14. 8. o 10:00 a 16:00 hod.) sa v kultúrnom dome uskutoční verejné prerokovanie. To by sa malo týkať hodnotiacej správy k dobudovaniu skládky. Vy ste sa takéhoto stretnutia dožadovali už dávno. Teraz je tu. V čase dovoleniek, v termíne, kedy sú mnohí ľudia mimo domova. Zámer alebo náhoda?

Nemyslím si, že je to náhoda, snaha využiť letnú „nepozornosť“ verejnosti na dotiahnutie administratívnych procesov s povolením zámeru je pravidlom. Ale hlohovská verejnosť už nespí, za posledný rok sa začala prebúdzať aj v iných záležitostiach, preto verím, že v stredu príde do Domu kultúry veľa ľudí nielen z Hlohovca, ale aj okolitých obcí, ktorí budú zvedaví na to, kto chce robiť biznis na ich úkor a ktorí úradníci im v tom pomáhajú. A budú sa pýtať, prečo tak robia a komu plánované rozšírenie skládky poslúži.

Ako môže hlas ľudu v tejto veci zavážiť? Prečo by mali Hlohovčania na spomínané rokovanie určite prísť?

Jediná reálna sila je verejný tlak

Som presvedčený, že jediná reálna sila, ktorej sa môžu báť všetci tí úradníci, ktorí v mene vyhýbania sa problémom s druhou stranou nekonajú tak, ako by podľa predpisov mali, je práve verejný tlak. Aj preto je nesmierne dôležité, aby v stredu prišlo čo najviac Hlohovčanov a pýtalo sa spoločnosti Plastic People aj zodpovedných úradníkov, prečo by malo byť povolené nezmyselné a nepotrebné rozšírenie skládky komunálneho odpadu a najmä vybudovanie nových skládok nebezpečného odpadu – na úkor zdravia a kvality života Hlohovčanov. A ak verejný tlak Hlohovčanov nebude zaujímať úradníkov z Bratislavy, mohol by zaujímať aspoň mestských úradníkov aj volených zástupcov. Tí by už konečne mali začať dôraznejšie presadzovať záujmy ľudí, ktorí ich do funkcií zvolili.

Podobné témy
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Radnica reaguje na článok „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“

Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
U niektorých pacientov v Hlohovci dýchacie problémy neustupujú. Vyplynulo to z vyjadrení alergológa na verejnom prerokovaní o skládke.

Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Hlohovčania bojovali proti rozšíreniu smetiska Vlčie hory. Primátor odišiel venčiť psov.

Poženie Plastic People mesto pred súd?
Poženie Plastic People mesto pred súd?
Mesto už s ďalším rozšírením skládky nepočíta. Prevádzkovateľ sa zrejme bude domáhať náhrady škody.

Trápi vás skládka Vlčie hory? Pýtajte sa!
Trápi vás skládka Vlčie hory? Pýtajte sa!
Na vaše otázky je pripravený odpovedať Marek Bezák poverený spoločnosťou Plastic People, ktorá skládku prevádzkuje.