Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. október 2013

Vynovená autobusová stanica má slabiny

Hlavný architekt rekonštrukciu skritizoval. Chýbajú stromy aj toalety!

Vynovená autobusová stanica má slabiny

Hlohovčania sa konečne dočkali vynovenej autobusovej stanice. Na rozľahlej ploche však nie je jediný vzrastlý strom a chýbajú i sociálne zariadenia. Na nedostatky upozornil hlavný mestský architekt, ktorý sa od výsledku rekonštrukcie dištancuje.

Je pravdou, že cestujúci získali dôstojnejšie podmienky. Časť plochy mesto premenilo na 56-miestne parkovisko. V druhej polovici sa spoločnosť SAD Invest pričinila o rozšírenie chodníka, položenie asfaltového povrchu a čoskoro pribudnú aj nové označníky a tri prístrešky pre cestujúcich. Celkové náklady mesta i SAD-ky si spolu vyžiadali zhruba 100-tisíc eur.

Je to len jeden veľký pekáč

Po dohode s hlavným mestským architektom mala byť v blízkosti zastávok osadená verejná zeleň. „Je to obrovská plocha a nie je tam miesto pre jediný vzrastlý strom,“ vystúpil na ostatnom rokovaní poslancov architekt Miloslav Drgoň, ktorého predstavy sa pri realizácii nenaplnili. Podľa neho by zeleň priestor nielen skrášlila a rozčlenila, ale hlavne, stromy by v letných horúčavách poskytovali potrebný tieň. „Je to len jeden veľký pekáč, na ktorom sa budú smažiť všetci cestujúci,“ dodal.

Zeleň by obmedzovala kolotoče

„Určite je v záujme SAD-ky, aby tam nejaká zeleň bola,“ vyjadrila sa aj vedúca miestnej pobočky dopravnej spoločnosti Katarína Šefrániková. „Výsadba je v kompetencii mesta, my sme sa v zmluve zaviazali, že to mestu umožníme,“ dodala. Zo stanoviska radnice vyplynulo, že dôležitú úlohu pri tvorbe projektu zohrali kolotoče, ktoré mesto na tejto ploche umiestňuje počas Michalského jarmoku.

„Preto súčasťou projektu neboli žiadne pevné prekážky a výsadba zelene, ktoré by umiestnenie kolotočov a ďalších jarmočných atrakcií obmedzovali,“ uviedla prednostka Eva Lukáčová. Zeleň v priestoroch stanice zastúpia mobilné kvetináče s vysadenými drevinami.

Drgoň spomenul i ďalší problém, ktorým sú chýbajúce toalety. „Sme okresné mesto a na tej autobusovej stanici si ľudia nemajú kde vybaviť ani základné sociálne potreby,“ povedal. Ospravedlnil sa cestujúcim a dodal, že od toho, ako sa rekonštrukcia zrealizovala, sa dištancuje.    

WC nebolo doposiaľ riešené

Podľa vyjadrení prednostky je väčšina autobusových staníc situovaných v blízkosti železničných staníc a nemá samostatné toalety pre cestujúcich. „Vzhľadom na počet cestujúcich a finančnú náročnosť na prevádzku verejných WC, nebola doposiaľ táto problematika riešená,“ uviedla a informovala, že verejné toalety na námestí stoja ročne mestskú kasu vyše 20-tisíc eur.

Zároveň sa vyjadrila, že ani SAD-ka neprejavila záujem riešiť v rámci rekonštrukcie sociálne zariadenia pre svojich klientov. „V prípade požiadaviek cestujúcej verejnosti bude v danej záležitosti možné hľadať riešenie v súčinnosti so SAD a.s. a ŽSR,“ dodala prednostka.

Podobné témy
Cestujúcim konečne svitá na lepšie časy
Cestujúcim konečne svitá na lepšie časy
Autobusová stanica dostane dôstojnú podobu. Na jeseň sa už cestujúci schovajú pod prístreškami.

Dočkajú sa Hlohovčania dôstojnej stanice?
Dočkajú sa Hlohovčania dôstojnej stanice?
Cestujúcich bičuje vietor a dážď. Autobusová stanica v Hlohovci nemá ani základné vybavenie.