Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. november 2014

Milan Domaracký - kandidát na primátora

Životopis a odpovede na otázky.

Milan Domaracký - kandidát na primátora

Milan Domaracký, Ing., 61 r., manažér, Hlohovec, Koperníkova 2466/76, nezávislý kandidát

VZDELANIE:    
- VŠP Nitra, odbor fytotechnika - ukončená v roku 1976
- postgraduálne štúdium SVŠT Bratislava – „Aktuálne trendy priestorového plánovania v kontexte celoeurópskej integrácie“ - ukončené v roku 2005

PRIEBEH ZAMESTNANÍ:    
1976 – 1983 JRD Bojničky – agronóm
1983 – 1990 JRD Merašice – agronóm
1990 – 1995 JRD Merašice – predseda JRD
1995 – 1996 Štátny majetok Hlohovec – riaditeľ
1996 – 1998 Rena s.r.o., Břeclav-obchodný zástupca
1998 – 2002 Okresný  úrad  Hlohovec – vedúci Odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
2003 – 2011 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. – konateľ
2011 – trvá Správa a údržba ciest TTSK-vedúci okresného strediska Hlohovec

ZNALOSŤ JAZYKOV:
- Ruský jazyk – pasívne
- Nemecký jazyk – pasívne

INÉ SCHOPNOSTI:
- práca na PC
- vodičský preukaz skupiny „C“
- zbrojný preukaz
- znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)
- odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

ĎALŠIE AKTIVITY:
1998 – 2010 poslanec MsZ a člen MsR v Hlohovci
2010 – poslanec MsZ v Hlohovci
2001 – 2005 poslanec VÚC TTSK
2005 – 2009 poslanec VÚC TTSK
2009 – 2013 poslanec VÚC TTSK
2013 – poslanec VÚC TTSK

ZÁĽUBY:    - futbal, lyžovanie, záhradka, hubárčenie

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Hlohovec?

Už som sa zmieňoval v jednom periodiku o tom, že o mojej kandidatúre ma presvedčili občania tohto mesta, ktorí do mňa vložili svoju dôveru a ja ich nemienim sklamať. Svoj súhlas s mojou kandidatúrou vyjadrili svojim podpisom.


2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v Hlohovci od posledných komunálnych volieb?

Situácia je neprehľadná a chaotická. Podľa mňa to spôsobila rozhádaná politická scéna koaličných partnerov, ktorá sa odrazila na celkovom vývoji. Primátor mesta si nedal na začiatku volebného obdobia schváliť svoj volebný program mestským zastupiteľstvom a pri presadzovaní záujmov sa skákalo z extrému do extrému. Svoju úlohu zohrali i často krát nedostatočne a nedôsledne pripravované materiály, ktoré boli predkladané na rokovania mestského zastupiteľstva. Výsledkom čoho bol chaos, nekoncepčnosť a neodbornosť v menežovaní mestského zastupiteľstva a tým i celého mesta.


3. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy Hlohovca ktoré je nutné urgentne riešiť?

Odpoviem protiotázkou: "čo znamená slovo urgentne?" Nie je náhodou už neskoro? Som toho názoru, že v prvom rade je viac ako potrebné, resp. naliehavé zjednotiť novozvolený poslanecký zbor a "bojovať" za farby mesta a nie za záujmy jednotlivcov. V druhom rade je potrebné upriamiť pozornosť na situáciu v doprave a parkovaní na území mesta. Tu by som rešpektoval vypracovaný generel dopravy a oprel sa o odborný a kvalitný posudok odborníkov na dopravu. No a v neposlednom rade bude potrebné dôsledne rešpektovať a presadzovať program "Otvorená samospráva", aby si občan nemusel pýtať informácie prostredníctvom infozákona. Som toho názoru, že posilňovanie verejnej kontrolovateľnosti verejných inštitúcií a zvyšovanie kvality zverejňovaných informácií patrí medzi najúčinnejšie protikorupčné opatrenia.


4. Aké sú podľa Vás možnosti riešenia zlej dopravnej situácie v Hlohovci a aké kroky v tejto oblasti by ste urobili ako prvé, ak by ste vo voľbách uspeli?

Prvé kroky by mali viesť k preskúmaniu minulých chýb, identifikovaniu nahromadených problémov a k riešeniu tých najpálčivejších. Na začiatku by mala byť analýza dopravnej politiky v predchádzajúcom volebnom období a jej skutočných vplyvov na ekonomiku, sociálnu sféru a životné prostredie. Po vyčistení stola by malo nové vedenie mesta naštartovať transparentný proces prípravy novej, modernej dopravnej koncepcie. Pochopiteľne v súčinnosti s odborníkmi a tými, ktorí tento problém už riešili, čiastočne vyriešili alebo začínajú riešiť. Osobne zastávam názor, že mestu by pomohla i zmena usporiadania cestnej siete. Toto všetko však nie je možné riešiť bez úzkej spolupráce s VÚC a vládou SR. Hlavne tá posledne menovaná by mala vytvárať podmienky na zlepšenie dopravnej obslužnosti a predovšetkým vytvárať legislatívne, ekonomické a organizačné predpoklady pre prevod kompetencií na regionálne a miestne samosprávy v tejto oblasti.


5. Aké sú podľa Vás dôvody odchodu obyvateľov z mesta a ako by ste ich chceli udržať? Akými konkrétnymi krokmi by ste chceli skvalitniť život v Hlohovci?

Dôvodov bude určite viacero, ale za ten hlavný považujem odchod mladých ľudí na priľahlé dediny okresu, kde je oveľa lacnejšie bývanie ako v samotnom meste. Či už sa jedná o bývanie v štartovacích bytoch pre mladé rodiny alebo vo výstavbe rodinných domov.
Pri posudzovaní kvality berieme do úvahy kvalitu života vo svojej krajine, meste či obci, ale aj svoj zdravotný stav, finančnú situáciu alebo možnosti využitia voľného času. V nemalej miere nás robí spokojnými aj práca. Kvalita života v našich mestách a Hlohovec nevynímajúc je slabá. Pri posudzovaní, či je mesto atraktívne u ľudí najviac zaváži prostredie, bezpečnosť, prístup k zdravotnej starostlivosti a pracovné príležitosti. Tieto okruhy sú zahrnuté v mojom volebnom programe a som presvedčený, že mnohé riešenia skvalitnia životy občanov nášho mesta.


6. Akými konkrétnymi spôsobmi by ste chceli podporiť možnosti bývania v meste?

Jednoznačne za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania. Domnievam sa, že v tejto oblasti mesto do značnej miery pokrivkáva. Možností je viacero, od budovania štartovacích bytov pre mladé rodiny až po účinnú pomoc zo strany mesta pri výstavbe rodinných domov.


7. Aká je Vaša predstava podpory športu?

Odpoviem jednou vetou. Maximálna! Kto ma pozná vie veľmi dobre, že som veľkým fanúšikom a vyznávačom športu a sám nielen aktívne športujem, ale i vo veľkej miere podporujem rôzne športové aktivity či už na území mesta alebo okresu.


8. Aká je Vaša predstava zefektívnenia práce a výsledkov mestských spoločností? V ktorých mestských firmách je podľa Vás najväčší priestor na zlepšenie? Aké konkrétne kroky by ste urobili ako prvé?

Veľmi dôverne poznám všetky mestské organizácie. Priestor na zlepšenie je vo všetkých mestských spoločnostiach. Zefektívnenie ich práce vidím predovšetkým v aktívnom dozore, vyvodzovaní zodpovednosti, poskytovaní poradenstva a v neposlednom rade v dôslednom výkone kontrolnej činnosti. Najväčší priestor na zlepšenie vidím vo Vodárenských a technických službách, Mestskom kultúrnom centre a Hlohovskej televízii.


9. Akým spôsobom by ste chceli zlepšiť komunikáciu obyvateľov s vedením mesta? Zavediete elektronizáciu verejnej správy a sprístupníte mestskú televíziu občanom? Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne jedenkrát mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na Mestskom úrade?

Projekt Otvorená samospráva by mal byť jedným zo základných projektových dokumentov pre každého funkcionára v samospráve. Som osobne presvedčený, že pre účinnú verejnú kontrolu je potrebné zverejňovať všetky relevantné informácie o hospodárení mesta a mestských organizácií formou prístupnou a predovšetkým zrozumiteľnou pre všetkých občanov nášho mesta. Samospráva slúži občanom, pretože spravuje a používa peniaze občanov a preto musí vládnuť otvorene a s ich aktívnou účasťou. Budem rád, ak obecné komunikačné nástroje  (mestský rozhlas, mestská televízia, mestské periodiká a pod.) sa budú využívať tak, aby do nich mali zabezpečený rovnomerný prístup všetci aktéri mestského života. Osobne sa chcem zasadiť o zapojenie sa do projektu City Monitor a mať tak absolútnu kontrolu nad prijatými podnetmi od občanov. Vidím v tom moderný komunikačný kanál s našimi občanmi.


10. Boli by ste ochotný pred každým schvaľovaním svojho platu robiť odpočet a prijmete zodpovednosť za chyby a nenaplnené sľuby napríklad aj znížením platu na zákonné minimum?

Samozrejme. Nemám s tým žiaden problém! Sebakritika je to, čo robí politika a verejného činiteľa veľkým!


11. Ako vidíte mesto Hlohovec po štyroch rokoch pod vaším vedením?

Hypotetická otázka. Nie som veštec, ale som presvedčený, že určite v lepšom stave ako je dnes!Článok bol zobrazený 15230x
Diskusia k článku (45)


Podobné témy
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Miroslav Kollár suverénne prevalcoval konkurenciu. Terajší primátor pohorel na celej čiare.

Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb do samosprávnych orgánov

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.


Diskusia k článku (45 komentárov) »

45 komentárov


 1. gravatar

  Určite treba novú mladú krv s novými myšlienkami a chuťou do práce, rozumného a akčného primátora.

  Hodnotenie (+20%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  hovroi o protikorupcnych opatreniach????

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  mohli sa spýtať konkrétne, čo urobil za tie roky pre Hlohovec vo VUC? pre voličov, ktorí si pred 4 rokmi fotili občianske spolu s vyplnením hlasovacím lístkom: kupovanie hlasov je dnes už trestný čin

  Hodnotenie (+25%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Dal si trestné oznámenie? Ak nie tak si sa dopustil trestného činu ty. Prečo si celé tie roky čušal a objavil sa až teraz? Si lepší ako on? Prečo nekandiduješ? Alebo áno?

   Príspevok je reakciou na "priemerné otázky"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    1. Posledné komunálne voľby keď som toto videl boli v r. 2010, keď kandidoval aj tento človek. Volebná korupcia je trestná od 1. 9. 2014. 2. Neoznámenie trestného činu je trestné pri zločinoch so sadzbou 10 r. a viac. Pri volebnej korupcii sú to 2 roky. 3. Nečušal som, ale pripomínam to vtedy, kedy je to aktuálne. 4. Áno. 5. Nie. 6. Pýtal som sa, čo urobil za celé tie roky vo VÚC pre Hlohovec? Pretože sledujem dianie v parlamentne štátnom, krajskom aj mestskom a nepamätám si, že by tam mal nejakú vlastnú iniciatívu či aspoň pamätnú reč v prospech HC. Ale možno máte lepšiu pamäť alebo ste lepšie informovaný/-á, tak budem rád, ak to sem napíšete. Lebo pekne rozprávať vie akýkoľvek gágaj, táraj a prďús.

    Príspevok je reakciou na "Prečo"

    Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Volebná korupcia je trestná od 1. 9. 2011, ale to na mnou uvedneom nič nemení.

    Príspevok je reakciou na "Prečo"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Ja síce nepoznám všetkých kandidatúrou,ale hlas má u mňa Milan istý. Este to posledný raz vyskúšame a určite to vyjde.ale dobre by bolo keby bol viceprimátor Vinulík,nech je tam aj mladá šikovná krv.to je pravda svätá!! Myslím že Takto by to fungovalo a chlapci by sa navzájom dopĺňali.. To je môj názor, ked možem pomôžem...

  Hodnotenie (-28%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar
  xxx

  Hlasné nie. On vie čo je jeho vina.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Domarackého NIE! Čo urobil za 16 rokov čo je v tejto politike? No intrigoval kde sa len dalo a kde pôsobil zanechal spúšť. Nehanbí sa vo svojom programe uviesť "Žiadne prázdne sľuby, iba reálne ciele"! A kde bol doteraz? Mal by sa už hanbiť a neukazovať ľudom na oči, nie ešte sa vytŕčať na mítingoch. Tie peniaze, ktoré zaplatil hudobníkom a spevákom neboli z jeho vrecka a zarobené statočnou prácou. Hanba Ti!

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  To tvrdenie Domarackého, že ho veľa ľudí chce za primátora je na výsmech! Keby volebná komisia preverovala všetky podpisy, ktoré získal ako nezávislý kandidát, tak by zistili, že jedna osoba podpísala celú rodinu a nesnažila sa ani zmeniť písmo! To by sa niektorí čudovali, že mu dali svoj podpis. Podpisy mu zbierali "jeho ľudia" ktorí sa na jeho intrigánskych praktikách podieľali a samozrejme, že to bolo splatenie nejakého dlhu.

  Hodnotenie (+75%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Na smiech si tu ty , pokiaľ čítam tvoje vyjadrenia tak si videl alebo videla podpisové hárky . Musiš byť patrične zainteresovaný človek do volieb , takže tu nevypisuj bľudy a daj podnet ak maš aký . A dlh si myslí , že splatí vaš guru, ak sa stane Kollar primatorom .Potom , že tu vypisujú na Fraštačanov lebo sa ich boja , vidím , že sa viac bojíte toho Domoráka, ako všetci ostatní Fraštačanov a máte prečo !!!!

   Príspevok je reakciou na "výsmech"

   Hodnotenie (-50%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   na vysmech to nieje, lebo v minulych volbach mal vela hlasov a aj teraz moj tip je, ze bude najhorsie druhy... Podla mna by bolo najlepsie zlozenie poslancov a primatora , keby to bolo vyrovnane... Ak bude primator Domaracky, tak nech maju frastacania väcsinu poslancov... a ak bude primator Kollar, tak nech maju vacsinu poslancov starsi a KDH-ci. Urcite by bolo najlepsie vyvazena moc, aby nebolo nic jednofarebne a jednonazorove. No a teraz cakam od nejakeho "velmi mudreho" cloveka nejaku "milu " reakciu na moj nazor :-)

   Príspevok je reakciou na "výsmech"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Vyzerá to veľmi dramaticky, ale bol by som rad, keby Domaracky vyhral tieto voľby. Predpokladám veľmi vyvážene MsZ s účasťou frastacanov. Jeho výhoda spočíva , že je schopný sa dohodnúť v prospech mesta aj so skupinami z iného politického spektra, aj s nezavislimy.

  Hodnotenie (-25%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   ako for je prispevok "spas" celkom fajn:-) a vyjadrenie " v prospech mesta" tomu vtipu dodava tu spravnu predvolebnu atmosferu, pretoze tento pan po rokoch motania sa v komunalnej politike, podotykam, ze za nase peniaze, este NIC pre mesto neurobil. Ale chapem, ze primatorsky plat ako prilepsenie k dochodku je celkom fajn vreckove ha-ha:-)

   Príspevok je reakciou na "Spas"

   Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  moj tip je, ze Domaracky a Kollar budu vo vysledkoch velmi vyrovnani, ostatni kandidati su bez sance, o tom hovoria aj cele diskusie. No myslim, ze vyhra Kollar, lebo cast Domarackeho volicov bude volit terajsieho primatora a to rozhodne. Ale velmi vela mozu rozhodnut aj starsi obyvatelia Hlohovca. Tu jednoznacne vyhrava Kollar, ale vela starsich ludi sem nechodi a volit pojdu urcite. Bude to zaujmave, budu to vysledkovo najvyrovnanejsie volby v historii...

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Podľa môjho názoru to nebude dobre.Korupcia a rodinkárstvo budú pokračovať a prekvitať.Pripomínam bývalý prenájom obchod.priestorov ubytovne pri stanici,okrá - danie BH,čo sa týka platieb ubytovaných v tejto ubytovni / ľahko sa to hodilo na zomrelého pracovníka ubytovne /.Začne nám chystať dom seniorov v ďalšom okrese,kde vraj má odkúpenú budovu bývalého poľnohosp.učilišťa / nemám to overené,ak to nie je pravda ospravedlňujem sa /. Na volebných plagátoch smeru s jeho obrazom heslá typu navrátiť dôstojnosť mestskému zastupiteľstvu / ako to myslí ? - ja či my navrhneme,vy schváľte a do ničoho nerýpte ! ?/.Či dôstojnosť aká panuje v NR ?,kde predseda NR arogantne vychŕli . vyhrajte voľby a potom robte čo chcete ?!

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Ak chcete také prešľapy v neprospech mesta, obohacovanie sa a intrigy, tak voľte Domaradského! Kto ho bude voliť ,tak podporoval tie jeho spôsoby vládnutia na BH a aj inde!

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  A nezabudol pan Domaracky vo svojom zivotopise napisat svoje posobenie v Mierovane? Alebo sa len hanbi za svoju spolupracu s Fogltonom ml.? Staci sa spytat byvalych zamestnancov tohto podniku, ako prisli o vyplaty... Ludia maju kratku pamat...

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   On vo svojom životopise "nezávislého kandidáta" akosi (určite nechtiac) "zabudol" aj na dlhoročné pôsobenie vo svojej politickej Alma mater: KSČ a v jej ponovembrovom pohrobkovi: HZDS. Na pracovné posty (tzv. trafiky), získané vďaka týmto straníckym základom, však nezabudol.

   Príspevok je reakciou na "volic"

   Hodnotenie (+71%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  ako čítam niektoré výplody, tak ma napadá, že ich autori by mali isť veľmi promptne na lekárske vyšetrenie. To sú tak bohapusté žvasty, že by sa za to nemusel hanbiť ani absolvent osobitnej školy. A to sa mu ospravedlňujem !!! Prečo nevystúpite napr. na zastupiteľstve ? Iba z prítmia možno "svojich" izieb OSIERATE bez dôkazov .Prečo to neprezentujete verejne, hanbite sa za svoj názor? To sú také bla , bla, že znehodnocujete celú diskusiu .Slaboduché !!!

  Hodnotenie (-66%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Ked su to take žvasty a bohapuste osieranie prečo padol mier Hlohovec,ako je možne že bol odvolani z bytoveho družstva či to nieje pravda alebo ten rok89 nebol a v živote nikdy nebol ani v ksč a podobne ohovarcke bludy....a samozrejme aj prenajom meskych časti na stanici to nebolo alebo to sa fakt nestalo a teraz vlastne za koho kope....to bola otazka ked som niekoho urazil prepačte viac sa to nestane treba viac obracat kabaty....

   Príspevok je reakciou na "zmätený"

   Hodnotenie (+71%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  p. Domaracký je muž činu ! Urobí všetko a promptne, len je na škodu veci, že len vtedy ,ak cíti určitý osobný profit. Ale to nie jeho chyba. Ako bývalý zamestnanec BH, som presvedčený , že na tom prenajme majetku na stanici majú svoj podiel jak JUDR.Sobotovč, tak aj Ing. Dlhopolček.Tragédiou je, že sme sa v tom čase báli o svoje miesta a preto sme držali huby. A ubytovňa ? Z čiernych úhrad za ubytovanie mali prospech viacerí , ale to bude známe až na poslednom sude.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  http://www.youtube.com/watch?v=sIP6eaiEeP8&feature=player_detailpage#t=123

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Pokial viem,tak na to aby odvolali Domarackeho z BH,tak robili audit a nić nenaśli.Tak isto na ubytovni robil celkovu mestky kontrolor,ani ten nić nenaśiel.Tak o čom tu piśete?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Audit mali robiť vyšetrovatelia a nie domáci pajáci.Tí predsa našli to, čo smeli a mali nájsť. Kontrolór mesta predsa nemá právomoc vypočúvať svedkov. A co je psáno, to je dano.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Včera večer premiér v priamom prenose v parlamente povedal, že zvolení primátori nemusia byť z jeho strany, aby s nimi vláda spolupracovala. Pokiaľ chcel niekto voliť na základe jeho odporúčania zo Žiliny spred mesiaca, tak by mal zmeniť prístup.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  ja sa len toho obavam, netvrdim, ze to tak bude, ze ani Kollar ani Domaracky nebudu pracovat v prospech mesta, ale v prospech svojich sponzorov, jeden aj druhy a podla mna to tak bude na 100 percent. Mal by to byt podla mna uplne niekto iny co ani nekandiduje, co ma rad Hlohovec a pracoval by v prospech obcanov a nie v prospech skupin ktore tu uz teraz z Hlohovca profituju a ani nie v prospech skupin ktore su uz nedockave, aby sa dostal k moci ich kandidat. Cele tieto volby su len o tom, ktore skupiny ludi budu z Hlohovca profitovat. My volici sme len nastroj ludi ktori su uz nedockavi na to ako budu kradnut. Uvidite, ze to tak bude!!!

  Hodnotenie (-50%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Ja si viem prestaviť takého čo by bol schopný pracovať nezištne v prospech Hlohovca. Museli by ho zostrojiť v Japonsku ,ale konštruktéri by nesmeli byť predtým v Hlohovci a nedostať sa do kontaktu s Vargom, Čulakom, Bobakom a im podobným . Intrigy a peniaze budú vždy živnou pôdou a tomu sa neubráni nikto. Všetci Hlohovčania, tak ako každý občan tejto republiky sú úplatní a keď sa pozriete na kandidátov za poslancov, tak vás musí napadnúť , že robia nábor do cirkusu , ale nie ako umelcov, ale ako asistentov klaunov.Mame sa na čo tešiť.Každý vyzýval mladých. No kde sú tzv. odborníci a spasitelia Hlohovca ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Pýtam sa vás a sam seba : Kde je p.Dvoran ? Došiel mu dych, alebo prišla chvíľa na šachovú partiu z Domaráckym.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  čo zistil kontrolór v BH my nevieme,niekto však áno - ten bude držať Domoráka v šachu, ak náhodou "čestne" vyhrá - aby po výhre poslúchal,pretože v predchádzajúcich voľbách sa smer s cárom od neho odvrátili,pretože sa zastrájal,že keď vyhrá,on tu bude pánom a nie car ivan.

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Bolože to kriku pre horalky.Nedeľná akcia smeru s domarackým bolo čo ?Nedôstojné, pod ľudskú dôstojnosť akcia s kupovaním voličov za žvanec a pivo ,neviem či aj iný alkohol,to vedia tí,čo tam boli.Prítomní,nebolo to pre vás trapné ?

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Bolože to kriku pre horalky.Nedeľná akcia smeru s domarackým bolo čo ?Nedôstojné, pod ľudskú dôstojnosť akcia s kupovaním voličov za žvanec a pivo ,neviem či aj iný alkohol,to vedia tí,čo tam boli.Prítomní,nebolo to pre vás trapné ?

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  http://www.youtube.com/watch?v=3WJvjqq8oX8

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Počas kampane ste spomínali, že poznáte viacerých vrcholových politikov pán Domaracký. Ak áno, môžte potvrdiť alebo vyvrátiť tento dokument? http://www.scribd.com/doc/243218502/SMER-Fico-Vyboh-Kalinak-podvod-skorumpovani-zlodeji#download Pokiaľ je to podvrh, tak to prosím zmažte.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím