Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. december 2014

Kollár vyhlásil korupcii nulovú toleranciu

Novozvolený primátor prezradil mená svojich zástupcov. Na prvej schôdzi zastupiteľstva vymenil konateľa mestskej spoločnosti.

Kollár vyhlásil korupcii nulovú toleranciu

Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva Hlohovca slávnostne zložili sľuby primátor Miroslav Kollár a dvadsaťtri nových poslancov.

Zástupcovia občanov sa verejne zaviazali ochraňovať záujmy mesta, ctiť si ústavu a zákony podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Peter Dvoran tiež odovzdal novému primátorovi mestské insígnie.

   

Kollár vo svojom príhovore vyjadril ochotu spolupracovať so všetkými, ktorí vedia odvádzať dobrú prácu pre mesto. „Samozrejme, že k nejakým zmenám príde, ale viem v tejto chvíli sľúbiť, že to nebude kobercový nálet, kde budú lietať desiatky ľudí hore-dolu,“ uviedol novozvolený primátor.

Dvoran: Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať

Príhovor Petra Dvorana na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 27. decembra 2010.

„Garantujem, že každý slušný a profesionálny zamestnanec mesta, či mestských spoločností dostane príležitosť ukázať, že si vie svoju prácu zastať poctivo a takíto ľudia sa o svoje miesta báť nemusia,“ ubezpečil Kollár. Zároveň dodal, že bude vyžadovať v prvom rade od seba, ale aj poslancov a všetkých zamestnancov profesionalitu, slušnosť, lojálnosť k občanom a nulovú toleranciu ku korupčnému správaniu.

Nový primátor prezradil aj mená svojich zástupcov, ktorých plánuje vymenovať až v januári. Dôvodom má byť šetrenie mestských peňazí, keďže počas nasledujúcich voľných dní by ešte nemali možnosť pracovať.

Viceprimátorom na plný úväzok pre oblasti územného plánovania, dopravy, investícií a životného prostredia bude Miloslav Drgoň. Druhým zástupcom primátora na čiastkový úväzok v rozsahu jednej tretiny bežného úväzku sa stane Oliver Pestún. Ten bude mať na starosti koordinovanie aktivít v miestnej časti Šulekovo.

Miloslav Drgoň

Oliver Pestún

Kollár tiež navrhol nový spôsob odmeňovania svojich zástupcov. Po novom bude plat viceprimátora 1,8 až 2,5 násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve a nebude tak viazaný na ohodnotenie primátora, ktoré schvaľujú poslanci. Odmena zástupcu môže dosiahnuť až 45 percent.

Zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo schvaľovaním platu nového primátora. Doposiaľ nebolo prerokovanie citlivej témy spojené s odpočtom zásluh ani plnením záväzkov. Práve to by chcel Kollár zmeniť.

„Súčasťou tohto bodu bude môj verejný záväzok pre rok 2015, ktorým sa zaväzujem, čo chcem v roku 2015 urobiť. Aby poslanci na záver roku pri prerokúvaní platu na budúci rok mohli posúdiť, či som ten záväzok splnil, alebo nesplnil a podľa toho sa mohli ďalej rozhodovať,“ uviedol primátor. Ako ďalej dodal, plná verzia priorít bude uvedená na oficiálnej internetovej stránke mesta.

Medzi hlavné priority prvého muža Hlohovca patria spoznať reálny stav, zastaviť plytvanie, pripraviť strednodobú stratégiu konkrétnych bodov a zlepšiť prístup zamestnancov mesta a mestských spoločností k občanom.

V rámci úsporných opatrení sa Kollár vzdal osobného šoféra a služobné auto poskytol pre potreby celého úradu.

Nezávislý poslanec zo združenia „Fraštačania“ Patrik Voltmann navrhol navýšiť zákonné platové minimum o 45 percent. Zastupiteľstvo jeho odporučenie podporilo, a tak nový primátor bude v nasledujúcom roku zarábať 3 454 eur.

Platové pomery upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Primátorov plat tak musí podľa zákona mestské zastupiteľstvo prerokovať raz ročne. Základ môže navýšiť až o 70 percent.

Prekvapením na záver bol návrh na odvolanie šéfa vodárenských a technických služieb Jozefa Vavra. „Vzhľadom na vývoj hospodárenia spoločnosti v poslednom období, najmä od roku 2013, problémy v jej činnosti, ktorými sa v roku 2014 opakovane zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo, čo vyústilo do návrhu na odvolanie konateľa spoločnosti už v predchádzajúcom období, pokladám za nevyhnutné v záujme ozdravenia fungovania spoločnosti realizovať navrhovanú personálnu zmenu,“ zdôvodnil svoj návrh nový primátor.

 

„Som presvedčený, že pán Vavro ako konateľ spoločnosti Vodárenské a technické služby svoju prácu vykonával dobre, aj keď to tak možno nevyzerá, pretože predtým bola táto spoločnosť v akom-takom zisku a teraz je v nejakej strate,“ obhajoval svojho nominanta Peter Dvoran.

Podľa jeho slov majú byť príčinou prepadu nižšie príjmy zo stočného a rozdielna ekonomika v porovnaní s minulosťou. „Som presvedčený, že nedošlo k žiadnemu sprenevereniu v tejto spoločnosti,“ dodal bývalý primátor a poďakoval Vavrovi za jeho prácu.

Väčšina poslancov návrh podporila. Proti bol iba Peter Dvoran, zdržali sa Juraj Salcman, Stanislava Brestovanská a Jozef Urminský.

Miroslav Kollár taktiež navrhol upraviť výšku odmeny pre konateľa po odchode z funkcie. Pôvodných päť mesačných odmien sa znížilo na tri.

Zastupiteľstvo tiež schválilo dočasnú náhradu za odvolaného konateľa. Stal sa ním ekonóm Peter Gese, ktorý má podľa slov primátora jeho profesionálnu a ľudskú dôveru. Prechodný konateľ by mal viesť mestskú spoločnosť maximálne rok.

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Primátor ocenil statočný čin policajta
Primátor ocenil statočný čin policajta
Dopravný policajt Peter Dvoran zachránil počas služby život 69-ročnej žene.