Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

9. február 2015

Študentov hlohovského gymnázia na Olympiáde ľudských práv podporil aj primátor

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci usporiadalo vo štvrtok 5. februára 2015 krajské kolo 17. ročníka Olympiády ľudských práv.

Študentov hlohovského gymnázia na Olympiáde  ľudských práv podporil aj primátor

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci usporiadalo vo štvrtok 5. februára 2015 krajské kolo 17. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP), ktorú organizuje Oddelenie odborných a metodických činností, Okresný úrad Trnava, odbor školstva v spolupráci s Krajskou komisiou OĽP. Usporiadanie krajského kola už tradične organizačne zastrešila profesorka gymnázia Mgr. Mária Juristová.

V odbornej porote zasadli o. i. Mgr. Jana Kviečinská zo Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA, ktorá je tiež členkou celoštátnej komisie OĽP a PhDr. Kálman Petőcz, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý je zároveň členom Helsinského výbor pre ľudské práva na Slovensku a rovnako aj člen celoštátnej komisie OĽP.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár, ktorý je tiež absolventom hlohovského gymnázia, pri otvorení krajského kola pripomenul dôležitosť ochrany a dodržiavania ľudských
o. i. z dôvodov, ktoré uvádza samotná Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd OSN – pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých ľudí je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete a výsledkom neuznávania ľudských práv
a pohŕdania s nimi boli barbarské činy potláčajúce tieto práva a ľudskú dôstojnosť.

Do krajského kola olympiády sa zapojilo 28 študentov zo 17 škôl Trnavského kraja. Do celoštátneho kola postúpilo celkovo osem úspešných študentov:

1. Simona Posmiková (Obchodná akadémia Veľký Meder)
2. Dominik Drdúl (Gymnázium Angely Merici Trnava)
3. Patrícia Golianová (Gymnázium Jána Bosca Šaštín-Stráže)
4. Klaudia Mrázová (Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica)
5. Tamara Peterková (Gymnázium Angely Merici Trnava)
6. Ivana Hečková (Gymnázium Jána Hollého Trnava)
7. Ľubomír Gazdík (Športové gymnázium J.Herdu Trnava)
8. Barbora Vizváryová (Gymnázium F. V. Sasinka Skalica)

Hlohovské gymnázium reprezentoval jediný účastník – Marek Belanský. Dominika Múdra, minuloročná účastníčka celoštátneho kola, ktorá v ňom získala mimoriadne ocenenie, sa napokon pre ochorenie tohtoročného krajského kola nezúčastnila.

Zástupcovia organizátorov Olympiády ľudských práv sa následne stretli s primátorom Hlohovca M. Kollárom. Z diskusie vzišiel spoločný záujem o usporiadanie celoštátneho finálového kola  Olympiády ľudských práv v roku 2016 v Hlohovci.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Letná škola programovania v Hlohovci
Letná škola programovania v Hlohovci
Študenti z Gymnázia Ivana Kupca pripravujú týždňový kurz programovania.