Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. február 2015

Zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci získali pre mesto ocenenie Najzodpovednejšie mesto

Mesto Hlohovec sa vďaka svojim aktívnym zamestnancom zapojilo s projektom „Deti – sú technológie ich ne-/priateľ?“ do súťaže Zodpovedne.sk 2015.

Zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci získali pre mesto ocenenie Najzodpovednejšie mesto

Mesto Hlohovec sa vďaka svojim aktívnym zamestnancom zapojilo s projektom „Deti – sú technológie ich ne-/priateľ?“ do súťaže Zodpovedne.sk 2015, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní  internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež Slovenska.  Jedným z dôvodov vzniku projektu Zodpovedne.sk je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mladých ľudí. Zodpovedne.sk sa venuje témam ako pedofília, pornografia, šikanovanie, rasizmus, xenofóbia, násilie, sebapoškodzovanie či internetové podvody.

Tento rok ide už o 6. ročník súťaže, ktorú spoločne vyhlasujú eSlovensko; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Slovanet a Slovak Telekom.
Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.“. Súťaž je podporovaná Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet plus.  Súťaží sa v 6 hlavných kategóriách: žiaci do 12 rokov, žiaci od 13 rokov, preventisti, školy, samosprávy, najlepší projekt.  

Projekt realizovaný pod záštitou mesta Hlohovec navrhla, pripravila a zrealizovala Ing. Martina Miklovičová, referentka správy webového sídla z Oddelenia informatiky na Mestskom úrade v konzultácii vedúcim oddelenia s Ing. Štefanom Hercegom. Obaja si dnes, 10. 2. 2015 prevzali ocenenie Najzodpovednejšie mesto v kategórii Samospráva v rámci oslavy Medzinárodného dňa bezpečného internetu na Akadémii policajného zboru v Bratislave.

Hlavnou úlohou ich projektu bolo pomôcť pri šírení osvety medzi deťmi a verejnosťou s cieľom poukázať na nástrahy moderných technológií a na možnosti brániť sa negatívnym dopadom ich používania.  Keďže deti sú veľmi dôverčivé,  sú i ľahko zraniteľné. Pre veľmi jednoduchú, zrozumiteľnú a pútavú formu prezentovania spomínaných ohrození, ktorú ponúka projekt ovce.sk, sa autori projektu rozhodli ísť touto cestou. Vo vlastnej réžii pripravili materiály pre jednotlivé aktivity, grafickým zdrojom bola stránka www.ovce.sk. Občianske združenie eSlovensko /www.eslovensko.sk/ poskytlo časť cien pre víťazov. Združenie je známe aj inými svojimi projektmi:  ovce.sk, zodpovedne.sk, stopline.sk, pomoc.sk a nehejtuj.sk

Prostredníctvom projektu „Deti - sú technológie ich ne-/priateľ?“ M. Miklovičová oslovila učiteľov a deti v školách a škôlkach. Zapojilo sa 223 detí, ktoré kreslili obrázky na tému „Nástrahy moderných technológií“. Do jednotlivých aktivít sa zapojilo spolu 739 detí. So svojimi prácami súťažili a mali možnosť získať rôzne tematické ceny, napríklad záložky či pexeso s motívmi rozprávok ovce.sk. Predškolákom v materských školách boli premietané rozprávky ovce.sk, o ktorých neskôr diskutovali. Deti dostávali záložky do kníh, maľovanky a iné materiály s logom zodpovedne.sk.

V rámci celého projektu mesto realizovalo mnohé akcie. Propagovalo „Deň bezpečného internetu“. V spolupráci s Mestskou knižnicou prebiehala akcia „Marec – mesiac knihy“, počas ktorej boli mladí čitatelia a ich rodičia oboznamovaní s užitočnými odkazmi na stránky ovce.sk a zodpovedne.sk. Do pozornosti sa dostal aj nový vzdelávací projekt OZ eSlovensko Nehejtuj.sk venovaný tínedžerom a školám. Akcie prebiehali aj počas letných prázdnin v spolupráci s Centrom voľného času Dúha. Všetky podujatia boli propagované aj prostredníctvom mesačníka Život v Hlohovci.

Primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár obom zamestnancom, Ing. Martine Miklovičovej aj Ing. Štefanovi Hercegovi zablahoželal k úspechu a ocenil ich aktívny prístup k celému projektu.

Poďakovanie za účasť na projekte patrí tiež zúčastnením školám a škôlkam: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, MŠ Ľ. Podjavorinskej, MŠ Nábrežie, MŠ Kalinčiakova, MŠ Fraštacká, MŠ Hollého, Mestskej knižnici v Hlohovci a Centru voľného času Dúha.

Projekt je zverejnený na webovom sídle mesta na stránke http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=99337&limited_level=1&stop_menu=91636#me

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo spojené s krstom novej knihy KYBERŠIKANOVANIE.sk, ktorá je súčasťou projektu s rovnomenným názvom.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.