Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

19. jún 2015

Vyhodnotenie súťaže „Do práce na bicykli“

V Hlohovci sa do kampane na podporu ekologického, ekonomického aj zdraviu prospešného spôsobu dopravy zapojilo spolu 15 tímov a 44 jednotlivcov.

Vyhodnotenie súťaže „Do práce na bicykli“

Mesto Hlohovec sa počas mesiaca máj po prvý krát zapojilo do celonárodnej súťaže s názvom „Do práce na bicykli“. Spomedzi 55 slovenských miest sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na výbornom 16. mieste. V Hlohovci sa do kampane na podporu ekologického, ekonomického aj zdraviu prospešného spôsobu dopravy zapojilo spolu 15 tímov a 44 jednotlivcov. Spoločne najazdili na bicykloch do práce a späť 4 363,300 km a znížili emisie CO2 v našom meste o 1099,257 kg.

V počte najazdených kilometrov zvíťazil tím s názvom PePeJuPa, ktorý tvorili štyria zamestnanci firmy Saneca Pharmaceuticals, a.s. Pavol Šimonák, Juraj Oláh, Peter Pavlík a Peter Barčák spolu odjazdili 1062 kilometrov a ušetrili 265.500 kg CO2. V počte jázd získali prvé miesto „bio-strely“ zo závodu Enviral, a.s.. Do práce a z práce išiel tento štvorčlenný tím v máji celkovo 124 krát. Za tento tím bicyklovali Martin Biščo, Klaudia Mesárošová, Lenka Pažitná a Tomáš Polák.

V kategóriách jednotlivcov prvenstvo za najväčší počet najazdených kilometrov získal Pavol Šimonák z tímu PePeJuPa, ktorý odjazdil 430 kilometrov. V máji urobil na bicykli 29 jázd a znížil emisie o 107.500 kg CO2. Najčastejšie do práce na bicykli cestovala Jana Salová z tímu „NIKÁRI“ a Karol Moravčík z tímu „Filmárik a Filmuška“. Obaja zhodne odbicyklovali 44 jázd.

Víťazi budú odmenení darčekovými poukážkami, ktoré do súťaže venovali sponzori súťaže – Cyklošport – Ľubomír Ondruš a HOBBY – CYKLOSERVIS - Ing. Eva Durdyová. Cenu za Mesto Hlohovec venuje aj koordinátor súťaže v Hlohovci – viceprimátor Miloslav Drgoň.

Za Mesto Hlohovec jazdili tri súťažné tímy. Desiati zamestnanci Mestského úradu a Mestskej polície spolu najazdili 747 kilometrov, 266 jázd a znížili emisie v Hlohovci o takmer 187 kg CO2. Najviac zapojených zamestnancov do súťaže mala firma Jutex, za ktorú jazdilo do práce na bicykli 14 ľudí.

Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem podporiť túto kampaň. Spoločne sme prispeli k zdravšiemu ovzdušiu v našom meste. Veríme, že napriek oficiálnemu ukončeniu súťaže zostanú súťažiaci aj naďalej verní svojmu dvojkolesovému dopravnému prostriedku. Rovnako dúfame, že sa do súťaže zapoja aj o rok spolu s ďalšími Hlohovčanmi a všetci spoločne sa budeme snažiť aj takýmto spôsobom presadzovať priaznivejšie podmienky pre pohodlnejšiu a bezpečnejšiu cyklistickú dopravu v slovenských mestách.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.