Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. júl 2015

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené

Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené

Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom. 34 parkovacích miest vybudovalo mesto Hlohovec za 53 237 eur.

Zhotoviteľom stavby bola firma INVEX spol. s r.o., ktorá parkovisko vybudovala za necelé dva mesiace. Nová parkovacia plocha je zložená z príjazdovej komunikácie a plôch pre odstavovanie osobných automobilov s kolmým radením. Komunikácia má šírku 5,5m, čo umožňuje vjazd a výjazd z parkovacieho státia a tiež obojstrannú premávku vozidiel.

Súčasťou stavby je aj chodník, ktorý spája parkovisko a chodník smerom k Závaliu, odvodnenie a osvetlenie. Revitalizovaná bola tiež priľahlá zelená plocha a pribudlo päť nových stromov. Na jeseň mesto plánujeme doplniť v tejto oblasti ďalšiu vzrastlú zeleň.

Zámerom mesta je plnohodnotne využiť aj betónovú plochu okolo priľahlého klubu. Po vyasfaltovaní tohto priestoru v druhej polovici roka by malo v danej zóne pribudnúť ďalších 10 až 15 parkovacích miest.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.