Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

21. júl 2015

Primátor opäť odpovedal na vaše otázky

Tentoraz ste sa pýtali na rušenie nočného kľudu, obligátne problémy s dopravou, fungovanie mestského rozhlasu v Šulekove, ale aj výruby stromov.

Primátor opäť odpovedal na vaše otázky

Meno: Jozef
Otázka: Dobrý deň, ste známy tým, že pochádzate z mediálneho prostredia. Neuvažujete nad tým, že by ste vyhlásili súťaž o najlepší krátky film / video, ktoré by zachytávalo pálčivé problémy Hlohovca (najmä dopravu na moste)? Najmä video o moste by sa dalo použiť pre rozšírenie informácie o probléme mimo mesto a možný záujem o jeho riešenie z pozície VÚC / štátu?

- Priznám sa, že som zatiaľ nad tým neuvažoval v tejto súvislosti, myslím, že problémy mesta máme zmapované celkom slušne, preto sa mi zdá tento typ aktivity trošku nadbytočný. Pokiaľ ide o samotný most – chápem smer vášho uvažovania, ale ako píšem k tejto problematike nižšie,  začínam raziť cestu riešení dopravnej situácie spôsobom, kde sa vieme viac spoľahnúť na vlastné sily, možnosti a rozhodnutia – preto sa sústredíme napríklad viac na druhý most, ako na obchvat.

Pokiaľ ide o samotný nápad s videami – skôr som  o niečom podobnom uvažoval pri príprave nového brandingu mesta a komunikačnej stratégie – tento typ audiovizuálnej komunikácie by mohol efektívne osloviť mladšiu časť populácie, preto si viem predstaviť takúto súťaž v tejto súvislosti.

Meno: eva
Otázka: Dobrý deň. Pán primátor, chcela by som sa Vás opýtať, či sa nedajú spraviť parkovacie miesta pri činžiaku. Je to jedna katastrofa, keď prídete domov a nemáte kde zaparkovať. A ešte, či sa nedá namontovať kamera na Hlohovú ulicu? Čo sa tu v noci robí, to sa nedá opísať. Najmä, ak je diskotéka, potom je spravené WC okolo činžiaku a obchod jednota záchod na močenie aj tá rozostavená budova. Ďakujem s pozdravom Eva

- Rád by som vám odpovedal, ale z otázky neviem identifikovať, na ktorom sídlisku bývate. Problém parkovania riešime, ale chýbajúcich cca 1000 parkovacích miest nevybudujeme za rok, navyše v niektorých častiach mesta je problém s voľnými plochami, na ktorých by parkoviská mohli byť vybudované. Tento rok riešime parkovanie na Podzámskej, Nitrianskej a ak sa podarí dokončiť rozostavané parkovisko tak aj na Dilongovej, takže by sme mali do konca roka odovzdať do užívania cca 150 nových parkovacích miest.

Pokiaľ ide o poriadok na Hlohovej – obmenu kamerového systému už pripravujeme v diskusii s novým náčelníkom Mestskej polície, ktorý nastúpi od septembra. Z diskusií s občanmi však vyplýva, že by sme potrebovali hádam stovku kamier po celom meste, čo nie je celkom možné. Rovnako už z prezentácie pri predstavovaní budúceho náčelníka MsP vyplynulo, že jeho snahou bude dostať viac policajtov do ulíc aj pri týchto obmedzených personálnych kapacitách, takže čiastočne by sa situácia mala zlepšiť. Žiaľ, pri súčasnom rozsahu vandalizmu, ktorého sa nie malá časť Hlohovčanov opakovane dopúšťa, by sme potrebovali nie dvadsať, ale stočlennú mestskú políciu, a to si žiaľ toto mesto nemôže dovoliť.

Trápi ma stav mesta, budeme ho postupne upravovať, opravovať, skrášľovať, ale pokiaľ si každú aj čo len malú investíciu vzápätí sami zničíme, nikam mesto neposunieme. Verím tomu, že aj prostredie vychováva, aj keď je to dlhá a nákladná cesta, ale z dlhodobého hľadiska asi zmysluplnejšia, ako platiť sto mestských policajtov. Súvisí to však aj s tým, do akej miery sme si ochotní náš majetok pred vandalmi chrániť sami.

Meno: Dolná Sihoť
Otázka: Dobrý deň pán primátor. Chcel by som sa vás spýtať, či sa nebude na Dolnej Sihoti, konkrétne na Gaštanovej ulici, realizovať výstavba parkovacích miest, lebo tu nieje ani kde parkovať. Sľuby sú, ale skutky žiadne! Ďakujem za odpoveď ...

- K parkovaniu som sa vyjadril vyššie, ako sme už opakovane hovorili na zasadnutiach zastupiteľstva aj v médiách, budeme postupne dobudovávať vybavenosť na sídliskách, od parkovania cez detské ihriská, výbehy pre psov, mobiliár a funkčnú zeleň. Tento rok sme začali s Nitrianskou, príde rad aj na Sihoť. Ku konštatovaniu „sľuby sú, ale skutky žiadne“ snáď zopakujem len odpoveď z minulého mesiaca k tomu, čo za tento rok plánujeme stihnúť (okrem každodenného upratovania nezmyslov z minulosti, ktoré sú neviditeľné a neodkomunikovateľné a ktorými sa snažím Hlohovčanov nezaťažovať, ale zaberajú nám 70 – 80 % času a energie, keďže to chceme mať upratané do konca tohto roka):

Tento rok sa sústredíme najmä na havarijné stavy a rekonštrukciu mestského majetku, pretože nám inšpekcia niektoré objekty zatvorila (drobné opravy za pár tisíc eur nepočítam, zoznam určite nie je kompletný, ale aspoň to, čo mám v hlave):

 • oprava elektroinštalácie a osvetlenia v Empírovom divadle,
 • oprava telocvične na ZŠ Koperníkova (okná, palubovka, zatekajúca časť strechy atď.),
 • komplexná oprava a zateplenie striech dvoch pavilónov v materskej škole Vinohradská (riešenie s dvadsaťročnou životnosťou, nie látanie dier, ktoré si vyžiada opravu opraveného o tri-štyri roky),
 • komplexná oprava a zateplenie strechy jedného pavilónu v materskej škole Hollého,
 • rekonštrukcia materskej školy v Šulekove (okná, vykurovanie, vnútorné vybavenie),
 • parkoviská na Podzámskej, Nitrianskej a Dilongovej ulici, spolu cca 150 parkovacích miest,
 • dobudovanie občianskej vybavenosti na Nitrianskej (detské ihrisko, výbeh pre psov, lavičky, zeleň),
 • kompletná oprava strechy Zámku,
 • rozšírenie kapacít materských škôl o dve nové triedy v priestoroch ZŠ Koperníkova,
 • rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku v Šulekove,
 • asanácia bývalých dielní v Šulekove a vytvorenie oddychovej zóny s detským ihriskom,
 • investícia cca 200 000 eur do opráv a rekonštrukcií objektov vodovodnej a kanalizačnej siete,
 • vybudovanie street wokoutového ihriska,
 • dobudovanie detského ihriska na Gorkého/Kamenohorskej ulici,
 • ak nám to finančné možnosti dovolia tak aj rekonštrukcia nevyužívanej telocvične v objekte na Štúrovej/Železničnej ulici na mestskú športovú halu pre širokú verejnosť.

Okrem toho sa uchádzame o dotáciu 750 000 eur na modernizáciu verejného osvetlenia, čo by nám umožnilo vymeniť do konca roka LED svietidlá na polovici svetelných bodov  v meste, to by prinieslo úsporu 60 % nákladov na elektrickú energiu v tejto časti siete. Pripravujeme aj ďalšie projektové podania v očakávaných výzvach na rekonštrukciu vodovodných sietí, cyklochodníky, rekonštrukciu vnútroblokov, riešenie čiernych skládok atď.

Ak máte pocit, že sa to dá označiť slovami „skutky žiadne“, rešpektujem to.

Meno: Lukáš
Otázka: Vážený pán Kollár, mňa by veľmi zaujímalo, kedy v Hlohovci vznikne námestie - pešia zóna v takom ponímaní, ako tieto priestranstvá jestvujú a fungujú vo všetkých okolitých mestách. Stretávam sa s množstvom ľudí, ktorí nepochádzajú z Hlohovca, zároveň mnoho krát prijmem návštevu s ktorou bohužiaľ nemôžem prejsť do nášho centra mesta, pretože sa doslovne hanbím ako pes. Ulica Štefánikova, v Hlohovci plniaca od kina po I. ZŠ úlohu pešej zóny je najväčšou hanbou v Hlohovci, čo sa týka verejného priestranstva, táto ulica je plná akurát tak ožranov, bezdomovcov, šenkov a ničoho iného. Neuvažovali ste nad tým, že by sa znova začala využívať ako miestna komunikácia v jednom smere s obojstranným parkovaním, tak ako to bolo pred jej zbabranou rekonštrukciou? Vtedy tá ulica doslovne žila, teraz to je jedna katastrofa. A zároveň ma zaujíma námestie sv. Michala, ktoré z časti plní funkciu aj pešej zóny, v prvom rade však plní funkciu parkoviska. Okresné mesto, ale bez námestia, je to naozaj hanba...bude niekedy už dlhé roky spomínaná rekonštrukcia námestie vôbec zrealizovaná? Ďakujem za odpoveď.

Meno: Mm
Otázka: Dobrý deň,
1) Plánuje sa celková rekonštrukcia námestia sv. Michala? Ak áno, kedy približne? Súčasný stav je na okresné mesto nevyhovujúci. Namiesto historického námestia s peknou dlažbou máme jedno veľké parkovisko a námestím sa tento priestor ani nedá nazvať.
2) druhá otázka sa týka hrádze. Existuje snaha o väčšie využitie tohto priestoru? Nie len ako miesto pre cyklistov a korčuliarov, ale jeho transformáciu na promenádu. Mám na mysli hlavne časť nachádzajúcu sa v meste. Myslím si, že je tam veľký potenciál, ktorý zostáva zatiaľ nevyužitý. Hlavne v letných mesiacoch je to najživšie miesto v meste. Ďakujem za odpovede.

- Jedno aj druhé riešenie bude súčasťou zadania pre celoslovenskú architektonickú súťaž na riešenie nielen centrálnej mestskej zóny, ale aj ďalších súvisiacich území so zapojením Váhu ako určujúceho, a pritom nevyužitého fenoménu centra mesta. Zhodou okolností minulý týždeň sme boli na pracovnej návšteve u hlavného architekta mesta Trenčín, ktoré v minulých rokoch realizovalo medzinárodnú súťaž Trenčín – mesto na rieke. Nechceme síce ísť až do takýchto rozmerov súťaže, ale chceme sa otvoriť aj novým pohľadom na to, ako by centrum mesta s s ním súvisiace nábrežie mohlo vyzerať. Súťaž chceme spustiť ešte v druhom polroku, následne budeme pracovať na tom, ako najúspešnejšie návrhy premeniť na reálny projekt revitalizácie námestia a nábrežnej časti mesta s tým, že v rámci toho budeme riešiť aj možnosť zvedenia dopravy z mosta ešte pred kruhovým objazdom na Nábrežie.

K pešej zóne – áno, súčasný stav je drahý omyl, nie funkčná pešia zóna. Takto to dopadne, keď sa realizujú zámery bez znalosti veci, posúdenia možností a komunikácie s Hlohovčanmi. Neplánujeme preto zachovať využitie M. R. Štefánika v dnešnom rozsahu, pretože tá ulica s vytvorením „pešej zóny“ umrela. Jej oživenie bude súčasťou riešenia centrálnej mestskej zóny, ale predbežne máme v pláne vpustiť do nej znovu „život“.

Meno: Neuvedené
Otázka: Chcel by som sa spýtať, či by sa nedalo robiť ničo s Hlohovskou MHD. Konkrétne rozdelenie linky č. 1 aspoň na dve samostatné linky a zavedenie linky opätovne k Tescu, ale v rozumných časoch napr. pred šiestou ráno, keď ľudia chodia do práce s konečnou na Priemyselnej cez Tesco a z každej zmeny. Alebo zachádzanie každého autobusu v tomto smere k Tescu a na Priemyselnú. Hovorím za všetkých zamestnancov spoločnosti Tesco Stores a.s., keďže som tam sám zamestnaný...

- Toto sú dva rôzne problémy – efektívnosť samotnej MHD a riešenie dopravy zamestnancov Tesca. O smerovaní a časovom harmonograme jednotlivých liniek MHD budeme pri príprave budúcoročného rozpočtu rokovať, ale pokiaľ ide o požiadavky zamestnancov Tesca, tam musí do rokovania s SAD vstúpiť priamo Tesco.

Meno: david urcikan
Otázka: Plánujete osadiť smetné nádoby a dohliadnuť, aby ich aj vyberali skôr ako všetko padá na zem? Neplánujete podať na dopr. inšpektorát žiadosti o osadenie značiek "obytná zóna" na vybraných uliciach sídlisk? / na "Pánskych nivách" s tým evidentne problém nebol/. Neplánujete nič s tzv. pešou zónou - je to otrasné, s tým asi budete súhlasiť..Ď

- Smetné nádoby vyberáme dvakrát do týždňa, v exponovaných miestach trikrát, tak boli doteraz nastavené zmluvné podmienky s firmou, ktorá toto pre mesto realizovala. Pokiaľ sa ukáže, že je to nedostatočné, resp. že počet nádob je malý, budeme to riešiť. Problém občas je, že niektoré verejné smetné nádoby zneužívajú ľudia na redukovanie obsahu vlastného odpadu, za ktorý by mali platiť.

Pokiaľ ide o osadenie značiek „obytná zóna“, členovia dopravnej komisie už o tom uvažujú. Neviem, kto a kedy sa pričinil o osadenie tejto značky na Pánskych Nivách, sám som v debatách opakovane hovoril, že si myslím, že v meste máme oveľa viac zón, kde by takáto značka bola potrebnejšia. Pokiaľ máte konkrétny návrh, predložte ho dopravnej komisii, tá ho odborne posúdi a ak bude vhodný, iste navrhne dopravnému inšpektorátu osadenie takejto značky.

Meno: Jožo k
Otázka: Dobrý deň pán primátor. Nedalo by sa, aby sa kosilo v panskej záhrade aj medzi sídliskami... ja viem už ste sa dostali na primátorskú stoličku, nedalo by sa s tým niečo spraviť, nie poukazovať, čo bolo zlé, aké chyby sa spravili... veď ste tam, robte niečo... aj doprava v meste, rozmýšlali ste o podchodoch, alebo nadchodoch na hlavnom ťahu tam nepotrebujete rady, máte zástupcu hlavného architekta ... či to bol klobáskovo vyštudovaný...

- Chápem vás, ale v tomto prípade naozaj musím poukázať na to, ako to bolo nastavené v minulosti. Keby som mal okrem dvoch starých kosačiek vlastné kapacity, veľmi rád by som ich hneď nasadil, aby sme dostali mesto do normálneho stavu. Do budúcnosti uvažujeme o obnovení vlastných technických služieb s reálnymi kapacitami – technickými aj personálnymi, čo si však bude žiadať značné vstupné investície do techniky. Preto teraz dobieha súťaž na externé zabezpečovanie služieb, v najbližších týždňoch by mala byť uzavretá, nech sa môže začať normálna starostlivosť o mesto. Dnes sme odkázaní na tie dve naše kosačky, troch zamestnancov VaTS (ktorí mimochodom odvádzajú za týchto podmienok skvelú prácu a svojimi výkonmi otvárajú otázku, či bolo doterajšie nastavenie cez tretie firmy efektívne) a spoluprácu aktivačných pracovníkov (ktorí sú od mája takisto riadení novou pracovníčkou a vykonali kus práce).

K doprave sa vyjadrujem na viacerých miestach – tu si s dovolením neodpustím len nasledujúcu poznámku: odpoviem na každú otázku, ale spochybňovať niekoho kvalifikáciu vyjadreniami, že bol „klobáskovo vyštudovaný“ a ani sa nepodpísať považujem za neslušné. Pretože práve návrhy podchodov a nadchodov na hlavnom ťahu mestom môžu byť tak z dielne „klobáskovo vyštudovaných architektov“, ktorí si nenaštudujú základné informácie o pomeroch na danom úseku (na jednej strane pivnice pod cestou, na druhej strane limity pamiatkovo chránenej centrálnej mestskej zóny).

Meno: Rasťo zo Šulekova.
Otázka: Dobrý deň pán primátor. Chcel by som sa len spýtať, či by nebolo možné namontovať buď jednu, alebo dve priemyselné kamery v miestnej časti v Šulekove na tzv. námestí oproti Jednote ( monitorovala by ich mestská polícia ), nakoľko tam dochádza ku krádežiam, ktoré nie sú vôbec nahlasované, dochádza obťažovaniu miestnych občanov a to od rómskych občanom, ktorí neustála ponúkajú na predaj nejaký lacný tovar ( šmejd ), pričom obťažujú starších občanom a čoho následkom dochádza z ich strany ku krádeží peňaženiek z tašiek. Z toho dôvodu chcel len podotknúť, že bolo by ľahšie identifikovať tie osoby, ktoré stále obťažujú riadnych občanov Šulekova. Títo Rómovia sú strašne neodbytný pri predaji. Ďakujem za kladné vybavenie.

- O tomto probléme vieme, keď budeme pripravovať nové rozmiestnenie a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície s novým náčelníkom (podrobnosti spomínam nižšie), budeme uvažovať aj o lepšom pokrytí tejto oblasti.

Meno: Daniela Deteršová
Otázka: Dobrý deň, v minulom kole bol dotaz, ohľadne sústredenia lekárov, čo prakticky nie je možné. Sôr by som videla upraviť zoznam lekárov s ich adresami /kde teraz sídlia/, telef. č., ako i dobou otvorenia ambulancie. Zároveň tam uviesť, že ak dá lekár časenku - resp. objednávku na urč. termín kontroly, alebo vyšetrenia a nemá tam byť -- nech sestrička má za povinnosť ohlásť to pacientovi vopred telefonicky. Pretože je plno starých ľudí, ktorí zbytočne konajú cestu a nakoniec sa dozvedia, že tam lekár dva dni nie je. Nie je to otázka, ale návrh. Ďakujem za všetkých pacientov.

- Ja nie som až taký skeptik v otázke možného opätovného sústredenia lekárov (aspoň časti z nich) naspäť v objekte polikliniky, je to v prvom rade o hľadaní spôsobu, ako a za čo uviesť budovu do stavu, ktorý tam lekárov aj pacientov opäť priláka (a už na tom pracujeme, uvidíme, či nájdeme riešenie – tým chcem povedať, že nie je pravda to, čo podľa mojich informácií chodia medzi lekárov šíriť aj niektorí poslanci, že v decembri budovu polikliniky zatvárame). Áno, dnešnú situáciu vieme riešiť zatiaľ len informačným systémom, aby ľudia na jednom mieste našli informáciu, kde sídli ktorý lekár a aké má otváracie hodiny. Tento systém pripravujeme na jeseň. Tam sa ale naša právomoc končí, prikazovať jednotlivým lekárom, aký majú mať manažment pacienta a ako sa majú správať sestričky žiaľ nemôžeme.

Meno: Branislav
Otázka: Dobrý deň p.Kollár. Ja by som sa Vás chcel spýtať, že kedy sa začnú opravovať cesty po zime - Výtkly. Ďalej by som sa Vás ešte chcel spýtať, ako je to s upratovaním v meste, pretože ja osobne mimo centra vidím neustále neporiadok / naplaveniny popri obrubníkoch v širšom centre mesta. Ak je problém tieto plochy čistiť kvôli parkovaniu áut, tak by som navrhoval upozorniť obyvateľov daných ulíc prenosným dopravným značenim o tom, že na ulici prebehne čistenie a aby svoje auto dočasne preparkovali. Akonáhle sa zdvihne vietor, tak všetok ten neporiadok - prach je vo vzduchu. Mám namysli ulice Vinohradská a Koperníkova, ale určite to pozorujú obyvatelia aj iných ulíc. Ďakujem Vám za odpoveď, a želám veľa úspechov.

- Už som na to odpovedal vyššie, súvisí to s ukončením súťaže na starostlivosť o zeleň a komunikácie, keďže mesto nemá vlastné kapacity (postupne ich budeme dobudovávať). Výtlky by mali prísť na rad v auguste, aj čistenie komunikácií.

Meno: Nemilo zaskočený mladý občan mesta
Otázka: Dobrý deň pán primátor. Chcem sa spýtať, prečo bolo v Zámockej záhrade asi pred necelými 2 mesiacmi vyrúbané množstvo zdravých ihličňanov (narátal som asi 12), podľa letokruhov starých takmer 80 rokov (konkrétne v aréali amfiteátra pri plote smerom k jazierku). Bolo to nariadené mestom alebo to bolo zo svojvôle nájomcu, ktorému tak prekážali v jeho podnikateľskej činnosti? Ak áno, mal na to povolenie a nariadilo mu mesto kompenzáciu v podobe výsadbe iných stromov? Je mi to veľmi ľúto, pretože po minuloročnom nepochopiteľnom vyrúbaní a vybágrovaní niekoľkých desiatok kríkov bazy čiernej a neodbornom "ošetrení" platanov javorolistých je to ďalšie ochudobnenie priestoru v tomto parku. Ak si mesto predstavuje, že takýmto spôsobom bude toľkokrát avizovaná revitalizácia Zámockej záhrady napredovať, tak sa bojím, ako bude pýcha mesta vyzerať o niekoľko rokov. Za odpoveď ďakujem a prajem pekný deň.

- Neviem o tom, že by bolo v priestoroch amfiteátra vyrúbaných dvanásť zdravých ihličnanov. Viem, že po tom, čo sa v priestoroch amfiteátra zrútil strom na objekt terasy a čiastočne ju zdemoloval (a len tesne minul priľahlú budovu) bol po posúdení stavu ostatných stromov (mimochodom, pokiaľ viem, tak listnatých) nariadený výrub, pretože hrozilo zrútenie ďalších stromov, ktoré mohli spôsobiť nielen škodu na majetku, ale aj ujmu na zdraví.

Mojou snahou je ochrániť každý strom, kde je to zmysluplné, preto ak máte konkrétne informácie o zbytočných výruboch povolených mestom, posuňte mi prosím informáciu do mailu ([email protected]).

Meno: občianka
Otázka: Dobrý deň, bude sa v najbližšom čase robiť niečo s tým, čo sa vo vnútro bloku na R. Dilonga začalo a nepokračuje sa ďalej? Máme pocit, že sa v tejto lokalite ešte nič nezačalo - pre nás obyvateľov robiť. Ako aj v parku. Stále pokračuje vandalizmus, rušenie nočného kľudu. Tieto otázky sú už "otrepané", ale zdá sa nám, že sa na nás zabúda!

- Už som to popisoval v minulosti – parkovisko, ktoré sa začalo budovať minulý rok na Dilongovej je priamym dôsledkom nezmyselnosti, ako veci fungovali doteraz. Chceli by sme ho dokončiť ešte do jesene, ale všetko bude závisieť od dohody alebo nedohody s jeho pôvodným realizátorom – pre pripomenutie celú kauzu zopakujem: Na Dilongovej ulici sa udialo asi takto: Mesto vybavilo stavebné povolenie, prenajalo pozemok Vodárenským a technickým službám, aby tam prevádzkovali parkovisko (v zmluve nie je ani slovo o tom že tam majú nejaké parkovisko vybudovať), VaTS vysúťažili dodávateľa, (ale len parkoviska a nie cesty pri ňom). Vyhrala firma, ktorá dala o polovicu vyššiu cenu, ako najnižšia ponuka (cca 180 000 oproti 120 000 eur), ale kritériá boli nastavené tak, že 40 percent robilo to, ako rýchlo ho dokážu postaviť. A oni napísali, že za desať dní. Tie uplynuli 31. októbra 2014. A parkovisko stále nie je hotové... Okrem iného sme prišli aj na to, že časť pozemkov, na ktorých má stáť toto parkovisko, nepatrí mestu.

Pokiaľ ide o celé sídlisko – ešte tento rok by mal v parku vzniknúť street workout park, situáciu s vandalmi pravidelne riešime, vo víkendových dňoch každý večer kontrolujú priestor hliadky mestskej aj štátnej polície (5 – 6-krát za večer, pravidelné hlásenia mám k dispozícii), už tam párkrát stiahli aj niekoľko výtržníkov, postaviť tam jedného policajta natrvalo však nie je možné. Aj preto postupne chcem dostať do parku iné funkcie a iné skupiny ľudí, ktoré vytlačia vandalov. Pokiaľ ide o celý vnútroblok – pripravujeme projekt jeho celkovej revitalizácie, ktorý chcem podať do pripravovaných výziev v rámci nového programovacieho obdobia v Regionálnom operačnom programe – časový horizont bude závisieť od toho, kedy budú tieto výzvy vyhlásené.

Meno: Neuvedené
Otázka: Kedy bude nový most, ďalší? Už ma nebavia večné kolóny, čo trvá už roky.

Meno: Milan
Otázka: Mám iba jednu, kedy konečne opravia kruhové objazdy veď už som zničil dve autá na nich; keď už nič iné aspoň nech tadiaľ prejde fréza dvakrát a bude to omnoho lepšie!!! A ako to vyzerá druhým mostom tento náš to už dlho nevydrží. Ďakujem.

- Ja som bol jediný z primátorských kandidátov, ktorý nesľuboval nový most. To však neznamená, že túto alternatívu neposudzujeme, práve naopak. Práve na môj zásah sa zmenili priority v príprave nového územného plánu v časti doprava – z môjho pohľadu pre nás nemá byť dopravnou prioritou obchvat mesta, pretože jeho realizácia vôbec nezávisí  od rozhodnutí u nás v meste a navyše je z časového hľadiska v nedohľadne, našou prioritou má byť hľadanie kombinácie troch – štyroch menších riešení, ktoré možno dohromady budú stáť tretinu nákladov na obchvat, ale vyriešia dve tretiny problémov. A v tejto konštrukcii hrá hlavnú úlohu druhý most, preto ho plánujeme zahrnúť do územného plánu ako prioritu číslo jeden. O podrobnostiach – nákladoch, časovom rámci realizácie budeme informovať, ale som presvedčený, že ak sa stane ozajstnou prioritou pre mesto, tak sa musí nájsť cesta, ako ho vybudovať. Alebo ešte inak – keby sa v minulosti vedenie mesta nezapodievalo nezmyselným projektom akvaparku, ale nového mosta, tak za porovnateľné peniaze ten most už mohol možno aj stáť.

Meno: Ľubica
Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či bude na mestskom úrade vybudované klientské centrum, ak áno v ktorých priestoroch úradu a aké služby bude toto centrum občanom poskytovať, ďakujem za odpoveď.

- Áno, ohlásil som to hneď po nástupe do funkcie. Máme už zmapované, ktoré činnosti doň chceme vysunúť – občan by mal v klientskom centre na jednom mieste vybaviť väčšinu agendy, pre ktorú dnes chodí po celom mestskom úrade. Momentálne vyhodnocujeme priestorové nároky (klientske centrum by malo byť v priestoroch, ktoré budú priamo prístupné z ulice) a náklady na úpravu priestorov, aby sme mohli potrebné prostriedky zaradiť do rozpočtu. Následne budeme zaškoľovať pracovníkov vybraných pre klientske centrum, pretože okrem proklientskeho správania budú musieť zvládnuť aj aspoň čiastočnú zastupiteľnosť v jednotlivých agendách, ktoré budú zabezpečovať (to znamená, že nebudú špecialistami iba na jedinú agendu). Termín otvorenia klientskeho centra včas oznámime.

Meno: Pavol
Otázka: Pán primátor. Nájdete si niekedy čas a prečítate si diskusné fórum? Nevravím, že sú tam iba samé rozumné veci, ale ak si prečíta niekto zodpovedný tohto mesta tému "Díler a narkomani za poštou 4" a okamžite nereaguje, tak "na svojej stoličke" nemá právo sedieť. Veď na tomto fóru sa predsa môžete dozvedieť veľa vecí čo trápi Hlohovčanov a pritom na ich odstránenie niekedy niesu potrebné žiadne resp. minimálne finančné prostriedky.

- Zaujímavé podnety z diskusného fóra pravidelne vyhodnocujeme, aj keď najradšej sa zaoberám konkrétnymi podnetmi od neanonymných ľudí, každého, kto sa ohlási, rád privítam na úrade, v auguste sa budem s Hlohovčanmi stretávať aj na sérii neformálnych debát po Hlohovci. Myslím si ale, že je slušné, ak komunikujeme otvorene pod vlastnými menami.

Toto súvisí aj s problematikou dílerov drog – riešiť tento problém je oprávnená jedine „štátna“ polícia, pravidelne tento problém riešim na každotýždennej porade s náčelníkom OO PZ SR v Hlohovci. Aj ja by som bol radšej, keby sa niektoré bezpečnostné problémy riešili rýchlejšie a zásadnejšie, policajná práca má však svoje postupy, do ktorých navyše následne vstupujú prokurátori a sudcovia, preto niektoré záležitosti trvajú dlhšie. Pre objektívnosť ale musím povedať, že v posledných mesiacoch vďaka práci policajtov v Hlohovci „stiahli“ z obehu viacerých páchateľov trestnej činnosti – v majetkovej, násilnej, ale aj v drogovej oblasti. Charakter a taktika policajnej práce však neumožňuje informovať o aktuálnom postupe podrobnejšie.

Meno: sklamaný
Otázka: Dobrý deň, p.primátor. Chcel by som sa spýtať, kto určoval podmienky na výberové konanie na správcu cintorína?
Tie podmienky boli nadstavené tak, aby to zase vyhral ten istý človek, ktorý to má "pod palcom" už roky rokúce... Tam, kde bola treba zmena sa bohužiaľ žiadna nekonala.

- Podmienky výberového konania na poskytovanie cintorínskych služieb určovali odborní pracovníci Mestského úradu v spolupráci s externým verejným obstarávateľom a určili ich práve naopak, ako píšete vy – nediskriminačne, tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť všetci záujemcovia s oprávnením na výkon takýchto služieb. Zároveň sme rozsah služieb a predpokladanú cenu zákazky stanovovali tak, aby reálne umožňovali starostlivosť o cintoríny v rozsahu, ktorý na tých cintorínoch bude aj vidieť. Súťažné podklady si vybrali štyria záujemcovia, na obhliadke boli myslím traja, to, koľkí sa napokon samotnej súťaže zúčastnia, my ovplyvniť nevieme. Pokiaľ ale takto verejne (aj keď anonymne) tvrdíte, že „podmienky boli nastavené tak, aby to zase vyhral ten istý človek“, iste na to máte relevantné informácie. Preto si vás dovolím poprosiť, pošlite mi ich do mailu [email protected], aby som mohol dať toto podozrenie preskúmať.

Urobili sme ešte jednu zásadnú zmenu – odstránili sme doterajší zbytočný medzičlánok, cez ktorý boli cintorínske služby zazmluvnené – Vodárenské a technické služby – a zmluvu so správcom cintorína uzavrelo priamo mesto. Zefektívni to komunikáciu s dodávateľom služieb aj kontrolu ich kvality. Myslím si, že súčasná zmluva aj platné všeobecne záväzné nariadenie mesta k cintorínskym službám (v ktorom sú mimochodom stanovené aj maximálne ceny za pohrebné služby, ktoré sa už sedem rokov nezvyšovali a budú platiť aj pre nasledujúce obdobie) umožňujú realizovať cintorínske služby k spokojnosti Hlohovčanov.

Meno: Ewita
Otázka: V predvolebnom období ste riešili problém smetiska, plánujete nejaké konkrétne kroky ako v meste zefektívniť recykláciu? Bude v meste podpora napr. kompostovania, bolo by možné so súhlasom mesta zaloziť komunitné kompostovanie, prípadne kompostovanie na školských pozemkoch?

Meno: Margaretka
Otázka: Dobrý deň pán primátor. Rada by som sa Vás spýtala, že či sa v dohľadnej budúcnosti rozmýšľa o separovaní biologického odpadu (máme kontajner na papier-plasty, kontajner na komunálny odpad). Žijeme v rodinnom dome a celkom by sa nám kontajner na biologicky odpad hodil. Alebo poraďte, ako naložiť s biologickým odpadom (biologický odpad z domácností, zo záhrady...)? Ďakujem za Vašu odpoveď.

- Problematiku odpadového hospodárstva stále intenzívne riešime, pretože jednak prevádzkovatelia skládky Vlčie hory neustále žiadajú príslušné štátne orgány o povolenie rozšírenia ich činnosti, navyše sa zmenili vlastnícke pomery aj na ďalšej skládke v katastri Hlohovca – na bývalom kalovom poli v Šulekovi, kde noví vlastníci tiež chcú rozširovať svoju činnosť. A hoci v tomto prípade ide o zmenu pozitívnym smerom (vybudovanie triediacej linky, v dôsledku čoho klesne objem skládkovaného odpadu), súčasný územný plán obmedzuje aj takýto rozvoj. Preto v súčasnosti pri prácach na novom územnom pláne prepracúvame aj koncepciu odpadového hospodárstva v meste tak, aby zón s odpadovým hospodárstvom bolo menej, ale aby boli štruktúrované tak, aby sme sa vedeli vysporiadať s odpadmi, ktoré vyprodukujeme spôsobom primeraným dnešným moderným technológiám v odpadovom hospodárstve. V rámci nového programu odpadového hospodárstva budeme riešiť aj recykláciu, ako aj nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane kompostovania (dnes máme podľa územného plánu miesta pre tri kompostárne, ale v reále  nemáme poriadne funkčnú ani jednu). Aká bude konečná podoba, do akej miery bude počítať napríklad s komunitným kompostovaním či kompostovaním priamo v domácnostiach (v domoch) však v tejto chvíli ešte nie je možné povedať.

Meno: Margita
Otázka: Dobrý deň
Pán primátor mala by som k Vám dve otázky.  Počuteľnosť rozhlasu v Šulekove je veľmi nevyvážená a od výmeny pracovníčok na úrade v Šulekove z môjho pohľadu problematická a komplikovaná.  Pri rozhovore s novou pracovníčkou mi bolo povedané, že oznamy určené pre Šulekovo sa hlásia z Hlohovca. Vedeli by ste mi objasniť, na čo je rozhlas v budove  keď sa hlási z Hlohovca a hlavne prečo bola prijatá pracovníčka, ktorej pracovnou náplňou by malo byť aj hlásenie v rozhlase?

Moja druhá otázka spočíva v platbe za vyhlásenie. Bola som v Hlohovci dať vyhlásiť oznam pre Šulekovo a bola mi tam vyrátaná cena omnoho vyššia ako sa bežne platí v Šulekove. Prosím Vás ako je to možné, že rozhlas, ktorý patrí  mestu má takéto extrémne odlišné poplatky.  Nemal by byť rovnaký cenník pre celé mesto vrátane Šulekova? Ďakujem

- Počuteľnosť mestského rozhlasu pravidelne monitorujeme práve na základe sťažností obyvateľov Šulekova, jednotlivé zariadenia boli premerané aj zástupcom firmy, ktorá má na starosti údržbu mestského rozhlasu. V prípade, že dôjde k výpadku niektorého zo zariadení, alebo jeho zlému nastaveniu, toto naprávame. K samotnému systému vyhlasovania – doterajší bol nastavený nelogicky, dnešné technické možnosti umožňujú riešiť všetky hlásenia z jedného miesta, dokonca umožňujú automatické opakovanie hlásení v prípade potreby bez zásahu človeka. To, čo by mal zvládnuť „pol človeka“ pre celý Hlohovec a Šulekovo predtým riešili dvaja ľudia, čo nepovažujem za efektívne. Samozrejme, nemalo by to byť na úkor kvality počuteľnosti hlásení, preto, ako som písal vyššie, situáciu pravidelne vyhodnocujeme – okrem technikov aj spomínaná pracovníčka na vysunutom pracovisku v Šulekove pravidelne kontroluje hlásenia po celom Šulekove „subjektívne“ – posluchom v jednotlivých častiach Šulekova.

Pokiaľ ide o poplatky – ak ste chceli vyhlásiť oznam len pre Šulekovo, cena musí byť rovnaká bez ohľadu na to, či to podáte na úrade v Šulekove alebo v Hlohovci – ak takýto prípad nastal, pošlite mi prosím podrobnosti do mailu ([email protected]). Mimochodom, kvôli vyhlasovaniu v rozhlase netreba chodiť do Hlohovca, oznam zadáte v úradných hodinách bez problémov na pracovisku v Šulekove, aj tam zaplatíte príslušný poplatok.

Ak by ste však chceli dať vyhlásiť oznam pre celý Hlohovec (pre cca 22 000 obyvateľov), tam je cena logicky vyššia ako len pre Šulekovo (cca 3000 obyvateľov). Súvisí to o. i. s počtom zariadení, ktoré sú na vyhlasovanie používané. Alebo ešte inak – aj za reklamu v časopise s predajnosťou 10 000 kusov zaplatíte menej ako za reklamu v časopise s predajnosťou 100 000 kusov.

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.