Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. august 2015

O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov

V pondelok zasadala komisia vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho centra.

O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov

V pondelok, 3. augusta 2015 na Mestskom úrade v Hlohovci zasadala výberová komisia menovaná primátorom Ing. Miroslavom Kollárom vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec.

Záujem o túto pozíciu prejavilo 9 uchádzačov. Komisia po oboznámení sa s predloženými materiálmi konštatovala, že stanovené kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky splnili všetci.

Uchádzači budú písomne pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dvojkolovo, v dňoch 17. a 18. augusta. Výberová komisia otestuje prehľad uchádzačov v kultúrnom a spoločenskom dianí, preverí ich praktickú skúsenosť s organizovaním kultúrnych podujatí, ale aj ich komunikatívnosť a ďalšie požadované znalosti. Veľký dôraz bude klásť na prezentáciu ich návrhu koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec, ktorý bol podmienkou účasti vo výberovom konaní.

Na základe výsledku výberového konania primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

O výbere nového riaditeľa MsKC rozhoduje komisia, ktorej predsedá PhDr. Jana Klimeková. Členmi komisie sú Ing. Miroslav Kollár, PhDr. Helena Kolníková, Michal Klembara a Juraj Surma.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“
Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“
Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta.