Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. august 2015

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti. Poslanci MsZ týmto vyzývajú záujemcov, ktorí majú ambíciu spolupodieľať sa na chode a činnosti mestského zastupiteľstva, aby sa prihlásili za člena komisie MsZ.

Komisie, ktorých sa zvýšenie počtu členov týka, sú:

  • Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb,
  • Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia,
  • Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry,
  • Komisia športu.

Do každej komisie budú mestským zastupiteľstvom zvolení dvaja noví členovia – zástupcovia verejnosti. Jedinou podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť v oblasti pôsobnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Hlohovec. Odbornosť uchádzačov preverí každá komisia individuálne. Vybraných kandidátov zvolí, podľa rokovacieho poriadku komisií, do funkcie mestské zastupiteľstvo na svojom novembrovom zasadnutí. Noví členovia sa budú na tomto zasadnutí osobne prezentovať poslancom, vedeniu mesta aj verejnosti.

Komisie MsZ sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne orgány mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmeňovaní rovnako ako súčasní členovia, podľa platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu poslancov Mestského zastupiteľstva  mesta Hlohovec verejnosti, môžu adresovať svoj životopis a motivačný list tajomníkom komisií mailom do 30. septembra 2015.

KONTAKTY:

Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb:
Tajomník:  Ing. Zuzana Melicherová – [email protected]

Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia:
Tajomník: Ing. Ján Husár – [email protected]

Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry:
Tajomník: PhDr. Henrieta Štefeková – [email protected]

Komisia športu:
Tajomník: Mgr. Jana Hudáková – [email protected]

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.

Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva bude online
Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva bude online
Už februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci bude dostupné v skúšobnom priamom prenose prostredníctvom online internetového vysielania.