Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

28. september 2015

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie

Návrh na odvolanie predložil primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci Lenka Slováková od piatku 25. septembra už nie je vo funkcii. Návrh na jej odvolanie predložil primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár Rade školy 16. septembra.

Primátorovu žiadosť na odvolanie riaditeľky Slovákovej prerokovala Rada školy ZUŠ na svojom zasadnutí 23. 9. 2015. Desať z jedenástich členov rady hlasovalo za, jedna členka rady sa hlasovania zdržala. Dôvodom odvolania boli zistenia z kontrol hlavného kontrolóra Mesta Hlohovec a Inšpektorátu bezpečnosti práce, ako aj nedostatky v oblasti personálneho riadenia školy.

Primátor mesta poveril dočasným vedením školy Alenu Chudú na obdobie do zvolenia nového riaditeľa Základnej umeleckej školy. Výberové konanie na obsadenie tejto pozície bude vyhlásené v najbližšom čase.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.