Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. november 2015

Aktuálne prebiehajúce výberové konania

Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania

Na mestskom úrade v Hlohovci počas tohto týždňa zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach. Mesto Hlohovec opakovane obsadzuje pozíciu  riaditeľ Mestského kultúrneho centra a zároveň hľadá nových riaditeľov Základnej umeleckej školy v Hlohovci a Materskej školy Fraštacká.

O pozíciu riaditeľ MsKC prejavilo záujem päť uchádzačov. Jedného komisia z výberového konania vylúčila. Dôvodom bolo, že ním predložené doklady neobsahovali projekt modelového kultúrneho podujatia tak, ako bolo určené v zadaní pre vypracovanie projektu. Štyria uchádzači budú pozvaní na písomný test a ústny pohovor 18. novembra 2015.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľ ZUŠ prišlo 5 žiadostí, ktoré komisia všetky akceptovala. Rada školy pri Základnej umeleckej školy zasadne 12. novembra a oboznámi sa s priebehom tohto výberového konania, spôsobom hlasovania a určí termín sa samotného výberového konania. Po výberovom konaní následne Rada školy predloží návrh na vymenovanie kandidáta na pozíciu riaditeľa primátorovi mesta.

Materská škola na Fraštackej ulici tiež čaká obsadenie riaditeľskej stoličky. Rada školy sa 2. 11. oboznámila s dvomi koncepcia rozvoja. Výberové konanie bude v pondelok 9. novembra a rovnako v prípade ZUŠ, bude Rada školy predkladať návrh na vymenovanie kandidáta na pozíciu riaditeľa primátorovi.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov