Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. november 2015

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme

Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Mestského kultúrneho centra prebehlo v stredu 18. novembra. O túto pozíciu sa uchádzalo päť kandidátov, jedného komisia z výberového konania vylúčila pre nepredloženie všetkých požadovaných dokladov. Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel.

Komisia posudzovala ich riadiace a manažérske schopnosti, ale zaujímala sa aj o ich skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí.  Práve projekt modelového kultúrneho podujatia bol súčasťou ich prezentácie a podmienkou účasti vo výberovom konaní.

Po vyhodnotení všetkých kôl sa výberová komisia uzniesla, že neodporučí primátorovi mesta žiadneho z kandidátov na predloženie mestskému zastupiteľstvu na menovanie do funkcie. Tak ako v augustovom výberovom konaní na funkciu riaditeľa MsKC mali kandidáti rezervy v manažérskych schopnostiach, záujemcovia z novembrového výberového konania nemali potrebné skúsenosti s dramaturgiou kultúry v meste. 
Vzhľadom na dve neúspešné výberové konania primátor mesta Hlohovec ​bude hľadať spôsob v rámci platnej legislatívy, ako v čo najkratšom čase vybrať a predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec kandidáta na nového riaditeľa MsKC.

​Medzitým pokračuje realizácia zmien vo fungovaní kultúry v meste v súlade s auditom vypracovaným Michalom Klembarom, ktoré sa dotknú spôsobu a výšky financovania kultúry aj dramaturgie kultúrnych podujatí roku 2016.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov
O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov
V pondelok zasadala komisia vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho centra.

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“
Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“
Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta.