Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. február 2016

Odvoz biologicky rozložiteľných odpadov

Oznam mesta

Odvoz biologicky rozložiteľných odpadov

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že podľa  zákona číslo 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje odvoz  orezov zo záhrad a parkov, ktorý sa uskutoční v nasledovných termínoch:

14. 03. 2016 -  celé územie mesta Hlohovec
                        (okrem časti Peter, Nová štvrť, Pánska niva a miestnej časti Šulekovo)  
15. 03. 2016 -  časť Peter, Nová štvrť a Pánska niva  
16. 03. 2016 -  miestna časť Šulekovo


04. 04. 2016-  celé územie mesta Hlohovec
                       (okrem časti Peter, Nová štvrť, Pánska niva a miestnej časti Šulekovo)  
05. 04. 2016 - časť Peter, Nová štvrť a Pánska niva
06. 04. 2016 - miestna časť Šulekovo

      Občania sú povinní orezy a konáre maximálnej dĺžky 1,5 m zviazať špagátom (nie drôtom) a uložiť pred svoj rodinný dom najskôr deň pred plánovaným dňom odvozu.
      Vykladanie orezov na verejných priestranstvách v iných termínoch ako je vyššie uvedené a po stanovených termínoch je zakázané a bude to považované za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podobné témy
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Radnica reaguje na článok „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“

Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Mesto Hlohovec sa ospravedlňuje obyvateľom sídlisk za stav kontajnerovísk a nádob na uskladanie separovaného odpadu.