Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. august 2016

Začiatok 4. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2016/2017

Základné informácie o bowlingovej lige, termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

Začiatok 4. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2016/2017

Slnečné lúče už nie sú také ostré ako doposiaľ, stmieva sa nám skôr a tak nastal čas, kedy začíname viacerí uvažovať o využití pondelkových večerov pri hre zvanej BOWLING. Áno vážení, začína nám 4. ročník BLHJ. Prinášame vám všetkým základné informácie o bowlingovej lige ako aj termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

USPORIADATEĽ
Výbor Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň a Hotel Jeleň s.r.o, Námestie sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec
 
KONTAKT – INFORMÁCIE - PRIHLASOVANIE
Jozef Hruška – 0905 230 560, [email protected]

TERMÍN PRIHLÁSENIA
Do 15.09.2016 mailom na horeuvedenú mailovú adresu. Schôdza kapitánov bude 19.09.2015

ZODPOVEDNÉ OSOBY
Výbor BLHJ

ZAČIATOK BLHJ A HRACÍ DEŇ
Začiatok BLHJ je plánovaný od 26.09.2016. Hracím dňom je každý pondelok a hracie časy sú 17:00, 18:00 a 19:00 (zmena hracieho dňa a času môže nastať po dohode všetkých kapitánov jednotlivých družstiev)

ÚČASTNÍCI
BLHJ je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga, Senior liga)
 
HRACÍ SYSTÉM
Bude upresnený po uzatvorení prihlášok jednotlivých družstiev, predpoklad systémom každý s každým dvoj až trojkolovo
Družstvo môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.

ŠTARTOVNÉ
Právo účasti v BLHJ majú iba družstvá prihlásené do stanoveného termínu. Povinnosťou družstva je uhradiť štartovné na celú súťaž do začiatku súťaže. Štartovné za družstvo sa upresní podľa počtu prihlásených družstiev. (Príklad: Rok 2015/2016 – počet družstiev 12 – štartovné 140 € na družstvo)
Pre hráčov hrajúcich BLHJ bude pripravený benefit – tréning na dráhach Hotela Jeleň v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín bowlingovej herne za zníženú cenu

OCENENIA
po ukončení BLHJ budú ocenené prvé tri družstvá, najlepší hráči BLHJ na 1 až 3 mieste a hráč s najvyšším náhodom.

OSTATNÉ USTANOVENIA
propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na voľne dostupnej webstránke:
https://www.facebook.com/pages/Bowlingová-liga-Hotela-Jeleň/1421620858056694
ako aj v bowlingovej herni Hotela Jeleň po uzatvorení prihlášok a schôdzi kapitánov.

Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak družstvo v priebehu ligy odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

Podobné témy
Začiatok 3. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2015/2016
Začiatok 3. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2015/2016
Základné informácie o bowlingovej lige, termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.